Sinilevälautat Itämerellä 16.7.2018 satelliittikuvassa. (ESA Copernicus Sentinel Data 16.7.2018, prosessointi SYKE)
Sinilevätilanne 16.7.2018: Sinilevä on pakkautunut erityisesti Suomen rannikkovesien alueelle. Avomerellä on levälauttoja läntisellä ja keskisellä Suomenlahdella.

Poikkeuksellisen laajat sinileväkukinnot Suomenlahdella ja Saaristomerellä

Itämeren ravinnekuorma edelleen liian suuri, myös ilmaston lämpeneminen lisää sinileväkukintojen riskiä (SYKEn tiedote 17.7.2018)

Seuraa levätilannetta: www.ymparisto.fi/levatilanne

Ympäristöministeriön ajankohtaiset

Valtioneuvosto käsitteli komission lakialoitetta kertakäyttömuoveista

13.7.2018
Valtioneuvosto lähetti eduskunnan käsiteltäväksi Euroopan komission kertakäyttömuoveja koskevan lainsäädäntöaloitteen. Valtioneuvoston alustavan kannan mukaan merten roskaantumiseen on tärkeää puuttua. Valtioneuvosto kuitenkin toivoo, että direktiivin soveltamisalaan ei sisällytettäisi kuitu- ja sellupohjaisia tuotteita, joissa on vähäinen määrä tuotteen toiminnallisuuden kannalta olennaisia muovipinnoitteita.
Lisää ajankohtaisia

Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaiset

Itämeren ravinnekuorma edelleen liian suuri, myös ilmaston lämpeneminen lisää sinileväkukintojen riskiä

17.7.2018
Suomenlahdella ja osassa Saaristomerta on viime päivät vallinnut poikkeuksellisen laaja sinileväkukinta. Sääennusteen mukaan erittäin lämmin sää jatkuu koko viikon ja sinileväkukinnan odotetaan jatkuvan voimakkaana lähipäivien ajan erityisesti eteläisillä merialueilla. Myös järvillä on esiintynyt runsaita sinileväkukintoja.
Lisää ajankohtaisia

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ajankohtaiset

Uusien korkotukilainojen tukiehdot paremmiksi

19.6.2018
Vuokra- ja asumisoikeusasuntojen tuotantoa koskeva 40 vuoden korkotukimalli uudistuu 1.7.2018. Uusien korkotukilainojen ehdot paranevat monella tavalla.
Lisää ajankohtaisia

Järven pintalämpötila

Järven pintalämpötila

Järven pintalämpötila

Vesitilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Jokien ja järvien vedenpintojen lasku jatkuu (17.7.) Lue lisää

Ympäristön tila Suomessa

Ympäristötila 4, kuva Marianna Korpi SYKE.

Ympäristön tila Suomessa -tietopaketeista neljäs käsittelee ilmastonmuutosta ja mustaa hiiltä. Tietopakettiin kuuluva ilmastonmuutosta käsittelevä ympäristön tila -katsaus julkaistiin kesäkuussa.

Julkaisuja

PolicyBrief 1 2018 kuva Marianna Korpi/SYKE

Maapallolle mahtuva tulevaisuus

Maapallon rajallisuuden kunnioittaminen on ihmiskunnan hyvinvoinnin edellytys. Kiertotalous, vähähiilisyys ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen vievät yhteiskuntaa kestävään suuntaan. Lue lisää

Vaikuta vesien ja Itämeren tilaan sekä tulvariskien hallintaan

Suomen vesienhoitosuunnitelmien, merenhoitosuunnitelman ja tulvariskien hallintasuunnitelmien päivitys vuosille 2022 - 2027 on käynnistynyt. Miten vesiemme tilaa tulee parantaa ja millä alueilla tulvariski on suurin? Jokaisella on mahdollisuus antaa palautetta 9.7.2018 saakka. Katso lisää

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Y-ASPA1.png p. 0295 020 900
ma–pe klo 9–16, pvm/mpm
chat ma–pe klo 12–15
Huom.! 18.6. -10.8. klo 9-15

ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi
ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelu opastaa asioiden vireillepanossa, neuvoo ymparisto.fi-verkkopalvelun käytössä ja vastaa kysymyksiin ja palautteisiin.