Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi

Asiointi ja luvat -osio sisältää tietoa kansalaisten ja yritysten tarvitsemista luvista, ilmoituksista ja rekisteröinneistä. Osiossa kerrotaan myös ympäristövaikutusten arvioinnista ja sieltä löytyvät YVA-hankkeet sekä YVA-päätökset. Sivustolle on koottu listat ympäristöhallinnon lomakkeista sekä rahoituksista ja avustuksista. TYVI-palveluiden kautta yritykset voivat ilmoittaa tiettyjä tietoja sähköisesti viranomaisille.

Tuulivoimaa Raahessa
© Kuva: Mikko Korhonen, ympäristöhallinnon kuvapankki

Uusimmat vireillä olevat YVA-hankkeet

Suolakankaan tuulivoimahanke, Kauhajoki 28.11.2017 10.08
Hankkeessa tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa Kauhajoen kaupunkiin yhdeksän tuulivoimalaa. Suunnittelualue sijaitsee noin 6 km Kauhajoen keskustaajaman reunalta, ydinkeskustasta n. 7 km itään, Keevelinkankaan, Nummikankaantien, Heikinkankaan ja Sahankylän väliin jäävällä alueella.
Nuolivaaran tuulipuisto, Kemijärvi, Salla 26.10.2017 8.19
wpd Finland Oy suunnittelee tuulipuiston rakentamista Iso-Nuolivaaraan Kuninkaankuusikkoon ja Pahavaaraan Kemijärven kaupungin ja Sallan kunnan alueilla. Nuolivaara sijaitsee noin 25 km Kemijärven keskustasta koilliseen metsäisellä vaara-alueella. Hankealue sijaitsee noin 30 km etäisyydellä Sallan ja Pelkosenniemen kuntakeskuksista. Tuulipuistoalueen maa-alueet ovat Kemijärven yhteismetsän tai Metsähallituksen omistuksessa. Hankealueen pinta-ala on noin 1100 ha.
Lemminkäinen Infra Oy:n Kiilan kiertotalouskeskus, Vantaa 18.10.2017 7.52
Lemminkäinen Infra Oy:llä on tarkoitus tasata omistamansa kiinteistön maapohja kiertotaloustoimintojen ja betoni- sekä asfalttiasemien tarpeisiin. Hankealue sijaitsee Vantaan Kiilassa. Hankealueen pinta-ala on noin 10 ha. Hanke voidaan jakaa kahteen toiminnalliseen vaiheeseen: alueen esirakentamiseen ja varsinaiseen valmistus- sekä kierrätystoimintaan. Alueen tasaus edellyttää kallio- ja moreenikiviainesten louhintaa ja kaivua. Esirakentamisen jälkeen kiinteistölle on tarkoitus sij
Kaikki YVA-hankkeet
Julkaistu 28.8.2013 klo 10.46, päivitetty 21.6.2016 klo 10.33
Aihealue: