Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi

Asiointi ja luvat -osio sisältää tietoa kansalaisten ja yritysten tarvitsemista luvista, ilmoituksista ja rekisteröinneistä. Osiossa kerrotaan myös ympäristövaikutusten arvioinnista ja sieltä löytyvät YVA-hankkeet sekä YVA-päätökset. Sivustolle on koottu listat ympäristöhallinnon lomakkeista sekä rahoituksista ja avustuksista. TYVI-palveluiden kautta yritykset voivat ilmoittaa tiettyjä tietoja sähköisesti viranomaisille.

Tuulivoimaa Raahessa
© Kuva: Mikko Korhonen, ympäristöhallinnon kuvapankki

Uusimmat vireillä olevat YVA-hankkeet

NCC Industry Oy:n Pornaisten maankaatopaikka, Pornainen 16.3.2018 13.00
NCC Indystry Oy:llä on Pornaisten kunnan Lahan kylässä toimiva kalliolouhos, jossa harjoitetaan kiviaineksen louhintaa, murskausta ja varastointia. Tämä ympäristövaikutusten arviointimenettely koskee suunniteltua louhinnan laajentamista Hongankallion alueelle ja alueelle perustettavaa maankaatopaikkaa. Maankaatopaikkatoiminta on suunniteltu aloitettavan kiviainesten ottotoiminnan loppuvaiheessa ja jatkuvan ottotoiminnan päätyttyä.
Borealis Polymers Oy:n kalliosäiliö, Porvoo 16.3.2018 12.59
Borealis Polymers Oy suunnittelee teollisuusbensiinin ja/tai butaanin varastointiin tarkoitetun maanalaisen kalliosäiliön rakentamista Porvoon Kilpilahteen.
Kaasuvarastohanke, Hamina 27.2.2018 10.39
Hankeen tavoitteena on rakentaa Haminan satamaan maanalainen kalliovarasto, joka on kokonaistilavuudeltaan noin 200 000 m3. Varasto koostuu useammasta erillisestä osasta, joissa voidaan varastoida palavia nesteitä ja kaasuja Varastoluolat sijaitsevat 150 metriä merenpinnan alapuolella.
Kaikki YVA-hankkeet
Julkaistu 28.8.2013 klo 10.46, päivitetty 21.6.2016 klo 10.33
Aihealue: