Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi

Asiointi ja luvat -osio sisältää tietoa kansalaisten ja yritysten tarvitsemista luvista, ilmoituksista ja rekisteröinneistä. Osiossa kerrotaan myös ympäristövaikutusten arvioinnista ja sieltä löytyvät YVA-hankkeet sekä YVA-päätökset. Sivustolle on koottu listat ympäristöhallinnon lomakkeista sekä rahoituksista ja avustuksista. TYVI-palveluiden kautta yritykset voivat ilmoittaa tiettyjä tietoja sähköisesti viranomaisille.

Tuulivoimaa Raahessa
© Kuva: Mikko Korhonen, ympäristöhallinnon kuvapankki

Uusimmat vireillä olevat YVA-hankkeet

Tampereen Autokuljetus Oy:n Ylöjärven Tunturavuoren maankaatopaikka ja kiviainesjätteen käsittely- ja kierrätyshanke, Ylöjärvi 29.8.2018 11.42
Ylöjärven Tunturavuoren maankaatopaikka sekä kiviainesjätteen käsittely ja kierrätys -hanke sijoittuu Ylöjärvelle. Suunniteltavalla alueella otetaan vastaan, käsitellään murskaamalla ja seulotaan rakennustoiminnassa muodostuvia pilaantumattomia maa‐ ja kiviaineksia. Lisäksi alueelle välivarastoidaan sekä sijoitetaan pysyvästi maa-aineksia.
Remeo Oy:n kierrätyslaitos, Vantaa 22.8.2018 4.00
Remeo Oy suunnittelee kierrätysmateriaalien käsittelytoiminnan keskittämistä Vantaan Långmossebergeniin voimalaitoksen itäpuolelle. Mekaanista lajittelulaitosta suunnitellaan noin viiden hehtaarin alueelle. Laitos käsittelee pääasiassa rakennusmateriaalia, energiajaetta sekä kaupan ja teollisuuden kierrätysmateriaalia. Alueelle suunniteltuja toimintoja ovat lisäksi kierrätettävän betonin ja tiilen sekä puuaineksen vastaanotto ja käsittely.
Kotkan biokaasulaitoshanke, Envor Protech Oy, Kotka 19.7.2018 11.18
Envor Protech Oy suunnittelee rakentavansa Kotkamills Oy:n Kotkan tehdasalueelle liikennepolttoaineen valmistuslaitoksen sekä tankkausaseman. Laitoksen suunniteltu valmistumisaika on vuosi 2020, jonka jälkeen tuotantolaitos vastaanottaisi orgaanisesti hajoavia jäte- ja sivutuotejakeita Kotkamills Oy:n tehtaalta. Yrityksen tuotteet ovat kaasu, lämpö/höyry, hiilidioksidi sekä liikennepolttoaine, jota myydään niin tehdaskalustoa varten sekä muille yritys- ja yksityiskäyttäjille.
Kaikki YVA-hankkeet
Julkaistu 28.8.2013 klo 10.46, päivitetty 21.6.2016 klo 10.33
Aihealue: