Kulutus ja tuotanto

UUSIA TYÖKALUJA

Työkalu pohjavesiriskien hallintaan

SYKE on kehittänyt yrityksille, viranomaisille, konsulteille ja tutkijoille työkalun pohjavesien suojelun apuvälineeksi. Omalle koneelle tallennettavaa tarkistuslistaa voidaan käyttää kaikissa pohjavesiensuojelun hankkeissa, joissa selvitetään pohjaveden pilaantumisen riskejä. Lisää

Osio sisältää tietoa kulutuksen ja tuotannon ympäristövaikutuksista ja keinoista hallita niitä. Tieto on tuotettu erityisesti toiminnanharjoittajia ja viranomaisia varten.

Markkinat

Kuva: Saara Reinimäki

Aiheesta muualla

Hinku-foorumi, ilmastotyön edelläkävijöiden verkosto

HINKU-foorumin logo

Hinku-foorumi jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän ratkaisuista ja hyödyistä sekä kokoaa yhteen alan edelläkävijät. Hinku-kunnat ovat sitoutuneet -80 %:n päästövähennyksiin vuoteen 2030 mennessä. Verkkosivut tarjoavat uutisia, tutkimustuloksia ja vinkkejä kuntien, asukkaiden ja yritysten ilmastotyöhön.


"Vähemmästä viisaammin"

KULTU-logo

Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman ”Vähemmästä viisaammin” tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Ohjelma tavoittelee energiaviisasta ja mukavaa asumista; laadukasta ruokaa, jota ei haaskata sekä sujuvaa ja vähän kuormittavaa liikkumista.

 

Julkaistu 3.7.2013 klo 16.45, päivitetty 13.1.2017 klo 15.12