Lyhytosoitteet ymparisto.fi:ssä

Osalla ymparisto.fi:n sivuista on lyhyt- eli oikotieosoite. Esimerkiksi kaikilla teemasivuilla on oikotie. Lyhytosoite helpottaa linkkien jakamista verkossa tai julkaisuissa. Seuraavassa on luettelo kaikista sivuston lyhytosoitteista. Osoitteet ovat aakkosjärjestyksessä lyhytosoitteen mukaan. Luettelon vasemman sarakkeen teksti toimii linkkinä kyseiselle sivulle.

Alueellista ympäristötietoa

Alueellista ympäristötietoa ymparisto.fi/aluetieto
Etelä-Pohjanmaa ymparisto.fi/etela-pohjanmaa
Etelä-Savo ymparisto.fi/etela-savo
Häme ymparisto.fi/hame
Kaakkois-Suomi ymparisto.fi/kaakkois-suomi
Kainuu ymparisto.fi/kainuu
Keski-Suomi ymparisto.fi/keski-suomi
Lappi ymparisto.fi/lappi
Pirkanmaa ymparisto.fi/pirkanmaa
Pohjois-Karjala ymparisto.fi/pohjois-karjala
Pohjois-Pohjanmaa ymparisto.fi/pohjois-pohjanmaa
Pohjois-Savo ymparisto.fi/pohjois-savo
Uusimaa ymparisto.fi/uusimaa
Varsinais-Suomi ja Satakunta ymparisto.fi/varsinais-suomi-ja-satakunta

Asiointi ja luvat

Uhanalaisten lajien kansainvälinen ja EU:n sisäinen kauppa ja sitä koskevat luvat ymparisto.fi/cites
CITES: Lupamenettelyn aikataulu, lupien voimassaolo ja hinnat ymparisto.fi/cites/aikataulujahinnat
Eläimet ja CITES ymparisto.fi/cites/elaimet
Hakemuslomakkeet CITES ymparisto.fi/cites/hakemuslomakkeet
Henkilökohtaiset tavarat ja kotiesineistö ymparisto.fi/cites/henkilokohtaiset
CITES: Valaat ja hylkeet ymparisto.fi/cites/valaatjahylkeet
CITES: Suomessa metsästetyn karhun ja ilveksen lihan ja osien myynti ymparisto.fi/cites/karhujailves
Kasvit ja CITES ymparisto.fi/cites/kasvit
CITES: Kaviaari ja muut sampituotteet ovat luvanvaraisia ymparisto.fi/cites/kaviaari
Lääkevalmisteet, rohdot ja CITES ymparisto.fi/cites/laakkeet
CITES-lainsäädäntö ymparisto.fi/cites/lainsaadanto
CITES-lajiliitteet ja lajihakupalvelut ymparisto.fi/cites/lajiliitteet
CITES: Eksoottiset lemmikkieläimet ymparisto.fi/cites/lemmikit
CITES-lupamenettely ymparisto.fi/cites/lupamenettely
Tarvitsenko CITES-luvan tai EU-todistuksen? ymparisto.fi/cites/luvantarve
Matelijat, sammakkoeläimet ja CITES-luvat ymparisto.fi/cites/matelijat
CITES matkailijoille ymparisto.fi/cites/matkailijat
Metsästettävät CITES-lajit ymparisto.fi/cites/metsastajat
CITES-monikertaluvat ymparisto.fi/cites/monikertaluvat
Ohje CITES-luvan ja EU-todistuksen hakemiseksi ymparisto.fi/cites/ohje
Papukaijat ja CITES-luvat ymparisto.fi/cites/papukaijat
CITES-puulajit ymparisto.fi/cites/puulajit
Rajanylityspaikat CITES-lajien tuonnissa ja viennissä ymparisto.fi/cites/rajanylityspaikat
CITES-lupamenettelystä vapautetut tieteelliset laitokset ymparisto.fi/cites/tieteellisetlaitokset
Fluorattujen kasvihuonekaasujen kyselykaavakkeet ymparisto.fi/fkaasukyselyt
Itämeri-havainnointikoulutuksen tietopaketti ymparisto.fi/havainnot/itameri-koulutus
Jätteiden kansainväliset siirrot ymparisto.fi/kvjatesiirrot
Ympäristöhallinnon lomakkeet ymparisto.fi/lomakkeet
Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti ymparisto.fi/luvat
Kiellettyjen tai ankarasti säädeltyjen kemikaalien vienti-ilmoitusmenettely (PIC) ymparisto.fi/pic
Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Kainuu ymparisto.fi/pilaantuneetmaat/kainuu
Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Uusimaa ymparisto.fi/pilaantuneetmaat/uusimaa
Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Varsinais-Suomi ja Satakunta ymparisto.fi/pilaantuneetmaat/varsinais-suomi-ja-satakunta
Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta ymparisto.fi/pimailmoitus
Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi SOVA ymparisto.fi/sova
Tuottajavastuun hakemukset tuottajarekisteriin ymparisto.fi/tuottajavastuu/hakemukset
TYVI-palvelut ymparisto.fi/tyvi
Valvonta- ja kuormitustietolomakkeet - VAHTI ymparisto.fi/vahti-lomakkeet
Rahoitus ja avustukset ymparisto.fi/vesihuoltoavustus
Yhteystiedot ymparisto.fi/yhteystiedot
Ympäristölupien valvonta - Kainuu ymparisto.fi/ymparistolupienvalvonta/kainuu
Ympäristönsuojelulain mukaiset muut päätökset - Kainuu ymparisto.fi/ysl/paatokset/kainuu
Ympäristönsuojelulain mukaiset muut päätökset - Uusimaa ymparisto.fi/ysl/paatokset/uusimaa

Asuminen ja rakentaminen

Asukasbarometri ymparisto.fi/asukasbarometri
Asuminen ymparisto.fi/asuminen
Rakennuksen energiatodistus ymparisto.fi/energiatodistus
Kiinteistön jätevesien käsittely ymparisto.fi/hajajatevesi
Haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn liittyviä kysymyksiä ymparisto.fi/hajajatevesi/ukk
Haja-asutuksen jätevesineuvonta ymparisto.fi/hajajatevesineuvonta
Haja-asutuksen jätevedet: Lainsäädäntö ja käytännöt ymparisto.fi/hajajatevesiopas
Hulevesien hallinnan kehittäminen ymparisto.fi/hulevedet
Jätevesiviikko ymparisto.fi/jatevesiviikko
Vedenhankinta kaivosta ymparisto.fi/kaivot
Kaivoveden analyysitulkki ymparisto.fi/kaivot/analyysitulkki
MunPutsari ymparisto.fi/munputsari
SYKEn puhdistamosivusto ymparisto.fi/puhdistamosivusto
Rakentaminen ymparisto.fi/rakentaminen
Hajajätevesien YSL:n mukaiset siirtymäaika-alueet ymparisto.fi/satametria
Vesihuoltotulkki ymparisto.fi/vesihuoltotulkki

Elinympäristö ja kaavoitus

Alueidenkäytön tietojärjestelmien neuvonta ymparisto.fi/aluneuvonta
Elinympäristö ja kaavoitus ymparisto.fi/elinymparistojakaavoitus
Elinympäristön seurannan tietojärjestelmä ymparisto.fi/elyse
Euroopan rakennusperintöpäivät ymparisto.fi/erp
Kaupan tietopankki ymparisto.fi/kaupantietopankki
Kaupunki-maaseutu -luokitus ymparisto.fi/kaupunkimaaseutuluokitus
Eläköön rakennus! Uusi käyttötarkoitus - uusi elämä ymparisto.fi/rakennusperintopaivat2013/pohjois-pohjanmaa
Yhdyskuntarakenteen indikaattorit ymparisto.fi/yhdyskuntarakenneindikaattorit
Yhdyskuntarakenteen seurannan tietojärjestelmä ymparisto.fi/ykr
KARA - Kaupunkirakenteen kehityspiirteiden tutkimusverkosto ymparisto.fi/ykr/kara
Tuulivoimaneuvonta ymparisto.fi/tuulivoimaneuvonta

Kartat ja tilastot ml. ympäristön tila

Ilman epäpuhtaudet - Uusimaa ymparisto.fi/ilmanepapuhtaudet-uusimaa
Ilmastonmuutos ja energia - Uusimaa ymparisto.fi/ilmastonmuutos-uusimaa
Jätevedenpuhdistamojen raportit ymparisto.fi/jatevedenpuhdistamot
Luonnon monimuotoisuus - Uusimaa ymparisto.fi/luonnonmonimuotoisuus-uusimaa
Luonnonvarat - Uusimaa ymparisto.fi/luonnonvarat-uusimaa
Tietojärjestelmät ja -aineistot ymparisto.fi/tietojarjestelmat
Vesihuoltolaitosten raportit ymparisto.fi/vesihuoltolaitokset
Vesihuoltoraportit ymparisto.fi/vesihuoltoraportit
Makea vesi ja meri - Uusimaa ymparisto.fi/vesi-uusimaa
Vihreä talous - Uusimaa ymparisto.fi/vihreatalous-uusimaa
Yhdyskuntarakenne - Uusimaa ymparisto.fi/yhdyskuntarakenne-uusimaa
Ympäristönsuojelun valvonnan sähköinen asiointijärjestelmä YLVA ymparisto.fi/ylva
Ympäristön tilan indikaattorit ymparisto.fi/ymparistontila
Ympäristön tila Suomessa 2017 ymparisto.fi/ymparistontila2017
Ympäristön tila Suomessa 2013 ymparisto.fi/ymparistontila2013
Ympäristön tila Suomessa 2008 ymparisto.fi/ymparistontila2008
Ympäristön tila 2013 Etelä-Pohjanmaa ymparisto.fi/ymparistontila2013/etelapohjanmaa
Ympäristön tila 2013 Etelä-Savo ymparisto.fi/ymparistontila2013/etela-savo
Ympäristön tila 2013 Häme ymparisto.fi/ymparistontila2013/hame
Ympäristön tila 2013 Kaakkois-Suomi ymparisto.fi/ymparistontila2013/kaakkois-suomi
Ympäristön tila 2013 Kainuu ymparisto.fi/ymparistontila2013/kainuu
Ympäristön tila 2013 Keski-Suomi ymparisto.fi/ymparistontila2013/keski-suomi
Ympäristön tila 2013 Lappi ymparisto.fi/ymparistontila2013/lappi
Ympäristön tila 2013 Lounais-Suomi ymparisto.fi/ymparistontila2013/lounais-suomi
Ympäristön tila 2013 Pirkanmaa ymparisto.fi/ymparistontila2013/pirkanmaa
Ympäristön tila 2013 Pohjois-Karjala ymparisto.fi/ymparistontila2013/pohjoiskarjala
Ympäristön tila 2013 Pohjois-Pohjanmaa ymparisto.fi/ymparistontila2013/pohjoispohjanmaa
Ympäristön tila 2013 Pohjois-Savo ymparisto.fi/ymparistontila2013/pohjoissavo
Ympäristön tila 2013 Uusimaa ymparisto.fi/ymparistontila2013/uusimaa

Kulutus ja tuotanto sekä Ilmasto ja ilma

Paras tekniikka BAT ymparisto.fi/bat
Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelu ymparisto.fi/elsu
Ympäristöjärjestelmät ja johtaminen ymparisto.fi/emas
Fluoratut kasvihuonekaasut ymparisto.fi/fkaasut
Käyttörajoitukset ja kiellot ymparisto.fi/fkaasut/kiellot
Laitteen omistajan velvollisuudet ymparisto.fi/fkaasut/omistaja
F-kaasut yritystoiminnassa ymparisto.fi/fkaasut/yritys
Ilmasto ja ilma ymparisto.fi/ilmastojailma
Kulutus ja tuotanto ymparisto.fi/kulutusjatuotanto
Luvan tarkistaminen uusien päätelmien vuoksi - Uusimaa ymparisto.fi/luvantarkistaminenBAT/uusimaa
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (NMVOC) ymparisto.fi/nmvoc
Otsoni- ja F-kaasuasetusten valvonta ja lomakkeet ymparisto.fi/ODSFkaasuvalvontaohje
Otsonikerroksen suojelu ymparisto.fi/otsonikerros

Pilaantuneet alueet Suomessa

ymparisto.fi/pilaantuneetalueetsuomessa
Pilaantuneet maa-alueet ymparisto.fi/pima
Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksen kokeiluhanke ymparisto.fi/pimakokeiluhanke
Pysyvät orgaaniset yhdisteet (POP) ymparisto.fi/pop
Tuottajavastuu jätehuollossa ymparisto.fi/tuottajavastuu
Tuottajavastuun hakemukset tuottajarekisteriin ymparisto.fi/tuottajavastuu/hakemukset
Seurantatietojen toimittaminen ymparisto.fi/tuottajavastuu/seurantatiedot
Tuottajavastuujätteet ymparisto.fi/tuottajavastuu/vastaanottopaikat
Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma (VALTSU) ymparisto.fi/valtsu

Luonto

Geologiset muodostumat ymparisto.fi/geologisetmuodostumat
Ilmoita luontohavaintosi ymparisto.fi/havainnot
Jokamiehenoikeudet ymparisto.fi/jokamiehenoikeudet
Kuntien arvokkaat luontotyypit ymparisto.fi/kuntienluontotyypit
Uhanalaisuusarviointi 2019 ymparisto.fi/lajienuhanalaisuus2019
Lajit ymparisto.fi/lajit
Lajien esittelyt: luontodirektiivin lajit ymparisto.fi/lajiesittelyt
Luonto ymparisto.fi/luonto
Luontodirektiivin lajiraportit ymparisto.fi/luontodirektiivinlajiraportit
Luontodirektiivin luontotyyppiraportit ymparisto.fi/luontodirektiivinluontotyyppiraportit
Luontotyypit ymparisto.fi/luontotyypit
Luontotyyppien esittelyt: luontodirektiivin luontotyypit ymparisto.fi/luontotyyppiesittelyt
Luontotyyppien uhanalaisuus ymparisto.fi/luontotyyppienuhanalaisuus
Kansainvälinen maisemapäivä

ymparisto.fi/maisemapaiva

Metsälajien esittelyt ymparisto.fi/metsalajiesittelyt
Suomen Natura 2000 -alueet ymparisto.fi/NATURA
Nilviäistyöryhmä

ymparisto.fi/nilviaistyoryhma

Maatalousympäristön päiväperhosseuranta ymparisto.fi/paivaperhosseuranta
Suomen lajien punainen lista 2010 ymparisto.fi/punainenlista
Lintujen ja nisäkkäiden punaiset listat 2015 ymparisto.fi/punainenlista/2015linnutjanisakkaat
Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma 2009-2016 ymparisto.fi/putte
Vieraslajit Suomessa ymparisto.fi/vieraslajit

Teemasivustot

Aluefoorumi - yritysten ja ympäristöviranomaisten yhteinen keskustelupaikka ymparisto.fi/aluefoorumi
Biotalouden keinoin kohti ilmastokestävyyttä ymparisto.fi/bilke
Eko-Elmeri ymparisto.fi/eko-elmeri
Eläköön lähiö! Asuinalueiden kehittämisohjelma ymparisto.fi/elakoonlahio
Envibase ymparisto.fi/envibase
iQwtr - jokaisen vedenlaatumittari ymparisto.fi/envibase/iqwtr
Ervi Oulujoella ymparisto.fi/ervi
Suomen mereisen NATURA 2000 -verkoston inventointi ja suunnittelu (FINMARINET) ymparisto.fi/finmarinet
FRESHABIT LIFE IP - Lounais-Suomen joet ymparisto.fi/freshabit-lounais-suomi
FRESHABIT LIFE IP Pohjanmaan joet ymparisto.fi/freshabit-pohjanmaa
Häävi - Härkää sarvista ymparisto.fi/haavi
Ikääntyneiden asuminen ymparisto.fi/ikaantyneidenasuminen
Ympäristökasvatuksen alueelliset yhteistyöryhmät ymparisto.fi/kasvatusyhteistyo
KEKO - Kaavoituksen ekolaskuri ymparisto.fi/keko
Kokemäenjoki-LIFE 2006 - 2012 ymparisto.fi/kokemaenjokilife
Maatalouden vesiensuojelun kohdentaminen (KOTOMA) ymparisto.fi/kotoma
Kymenlaakson pohjavesiriskit hallintaan, kymPOVERI ymparisto.fi/kympoveri
LAPE -Laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon ymparisto.fi/lape
Elinympäristön tietopalvelu Liiteri ymparisto.fi/liiteri
Lounais-Suomen vedet ymparisto.fi/lounaissuomenvedet
Maisemat Ruotuun (MARU) ymparisto.fi/maisematruotuun
Natureship - Itämeren rannikkoalueiden integroitu suunnittelu ja luonnonhoito ymparisto.fi/natureship
Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria ymparisto.fi/pohjois-pohjanmaanympa
ristohistoria
Tervetuloa Pro Saaristomeri -ohjelman verkkosivuille! ymparisto.fi/prosaaristomeri
Ravinnehuuhtoumien hallinta (RaHa) -hanke ymparisto.fi/raha
Ravinneneutraali kunta 2015 - 2016 ymparisto.fi/ranku
Ravinteet satoon – Vesistöt kuntoon (RAVI) ymparisto.fi/ravi
Ruoko ymparisto.fi/ruoko
Ruovikoiden ravinteet peltoon - maan rakenne puhtaasti kuntoon 2015-2017 ymparisto.fi/ruokopelto
Saaristoinventoinnit – Keski-Suomi ymparisto.fi/saaretkeskisuomi
SAAVI - Saarenjärven ravinteiden keräämisen yhteistyö- ja ylläpitohanke 2017-2019 ymparisto.fi/saavi
Satasuo - Satakunnan soiden moninaiskäyttöselvitys ymparisto.fi/satasuo
Satavesi - Yhteistyötä Satakunnan vesistöjen tilan parantamiseksi ymparisto.fi/satavesi
Asuminen ja ympäristö SuomiAreenalla ymparisto.fi/suomiareena
TASO-hanke - Turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelutason kehittäminen ymparisto.fi/taso
Uudenmaan kalateitä ymparisto.fi/uudenmaankalatiet
TEHO Plus 2011 - 2013 ymparisto.fi/tehoplus
Vaikuta vesiin ymparisto.fi/vaikutavesiin
VELHO 2011 - 2014 ymparisto.fi/velho
VELMU - Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma ymparisto.fi/velmu
Valtakunnallinen rakennettujen jokien vaelluskalafoorumi ymparisto.fi/vaelluskalafoorumi
Valvontayhteistyö ymparisto.fi/valvontayhteistyo
Vesistökunnostusverkosto ymparisto.fi/vesistokunnostusverkosto
Rifci- Rivers and fish – our common interest ymparisto.fi/vesistokunnostusverkosto/rifci
Vieraslajit kuriin (VIKURI) -hanke ymparisto.fi/vikuri
100 suomalaista vesistötekoa ymparisto.fi/100vesistotekoa

Vesi ja meri

Tilannekuvajärjestelmä BORIS ymparisto.fi/boris
Maatalouden vesiensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden kohteita kartoitetaan Hämeenkyrössä ymparisto.fi/Hameenkyronkosteikkokartoitus
Tulvariskien alustava arviointi, hulevesitulvat ymparisto.fi/hulevesitulvat
Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä ymparisto.fi/Ikaalistenreitti
Mikä on Itämeren tila ymparisto.fi/itamerentila
Kattojen lumikuorma ymparisto.fi/kattojenlumikuorma
Visio Kokemäenjoen vesistöalueelle ymparisto.fi/kokemaenjokivesistovisio
Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue (Läntinen vesienhoitoalue) ymparisto.fi/lantinenvesienhoitoalue
Levätilanne ymparisto.fi/levätilanne
Mallasveden juoksutukset ymparisto.fi/mallasvedenjuoksutus
Merenhoidon suunnittelu ja yhteistyö

ymparisto.fi/merenhoidonsuunnittelu

Meri ymparisto.fi/meri
Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta ymparisto.fi/oil
Onnettomuusseuranta ymparisto.fi/onnettomuus
Padot ja patoturvallisuus ymparisto.fi/patoturvallisuus
Pintavesien ekologinen tila ymparisto.fi/pintavesientila
Vesitilanne - pohjaveden korkeus ymparisto.fi/pohjavedenpinnankorkeus
Pohjaveden suojelu ymparisto.fi/pohjavesi ja
ymparisto.fi/pohjavedensuojelu
Pohjaveden suojelu - esitteet ymparisto.fi/pohjavedensuojelu/esitteet
Säännöstely ymparisto.fi/saannostely
Kauvatsanreitin säännöstely ymparisto.fi/saannostely/kauvatsanreitti
Kokemäenjoen vesistöalueen säännöstely ymparisto.fi/saannostely/Kokemaenjoki
Kokemäenjoen vesistöalueen säännöstelytarkastelut ymparisto.fi/saannostely/Kokemaenjoki/kehittaminen
Pielisen juoksutuksen kehittämishanke ymparisto.fi/saannostely/pielinen
Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma ymparisto.fi/trhs/Hamina-Kotka
Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma ymparisto.fi/trhs/Helsinki-Espoo
Iijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma ymparisto.fi/trhs/Iijoki
Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma ymparisto.fi/trhs/Ivalojoki
Kalajoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma ymparisto.fi/trhs/Kalajoki
Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma ymparisto.fi/trhs/Kemijoki
Kiiminkijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma ymparisto.fi/trhs/Kiiminkijoki
Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma ymparisto.fi/trhs/Kokemaenjoki
Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma ymparisto.fi/trhs/Kymijoki
Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma ymparisto.fi/trhs/Kyronjoki
Laihianjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma ymparisto.fi/trhs/Laihianjoki
Lapuanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma ymparisto.fi/trhs/Lapuanjoki
Lapväärtin-Isojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma ymparisto.fi/trhs/lapvaartin-isojoki
Loviisan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma ymparisto.fi/trhs/Loviisa
Tulvariskien hallinnan suunnittelu - Pohjois-Pohjanmaa ymparisto.fi/trhs/pohjois-pohjanmaa
Pyhäjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma ymparisto.fi/trhs/pyhaajoki
Siikajoen tulvariskien hallinnan ja säännöstelyn kehittämissuunnitelma ymparisto.fi/trhs/siikajoki
Tornionjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma ymparisto.fi/trhs/Tornionjoki
Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma ymparisto.fi/trhs/Turku-Raisio-Naantali-Rauma
Uskelanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma ymparisto.fi/trhs/Uskelanjoki
Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma ymparisto.fi/trhs/Vantaanjoki
Tulvariskien hallinnan indikaattorit ymparisto.fi/tulvaindikaattorit
Tulvakarttoja ymparisto.fi/tulvakartat
Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa? ymparisto.fi/tulvaohjeet
Tulvaryhmät ymparisto.fi/tulvaryhmat
Tulviin varautuminen ymparisto.fi/tulvat
Vesitilanne ja ennusteet ymparisto.fi/tulvatilanne
Vesi ymparisto.fi/vesi
Vesienhoitoalueet ymparisto.fi/vesienhoitoalue
Kemijoen vesienhoitoalue ymparisto.fi/vesienhoitoalue/Kemijoki
Osallistuminen vesienhoitoon (Kemijoki) ymparisto.fi/vesienhoitoalue/Kemijoki/osallistuminen

Vesienhoitosuunnitelma ja taustaselvitykset (Kemijoki)

ymparisto.fi/vesienhoitoalue/kemijoki/suunnitelmat

Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue (Läntinen vesienhoitoalue) ymparisto.fi/vesienhoitoalue/Kokemaenjoki-Saaristomeri-Selkameri

Vesienhoitosuunnitelma ja taustaselvitykset (Kokemäenjoki-Saaristomeri-Selkämeri)

ymparisto.fi/vesienhoitoalue/Kokemaenjoki-Saaristomeri-Selkameri/suunnitelmat

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue ymparisto.fi/vesienhoitoalue/Kymijoki-Suomenlahti
Osallistuminen vesienhoitoon (Kymijoki-Suomenlahti) ymparisto.fi/vesienhoitoalue/kymijoki-suomenlahti/osallistuminen
Selvitykset ja suunnitelmat (Kymijoki-Suomenlahti)

ymparisto.fi/vesienhoitoalue/kymijoki-suomenlahti/suunnitelmat

Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue (Läntinen vesienhoitoalue) ymparisto.fi/vesienhoitoalue/lantinen
Osallistuminen vesienhoitoon (Läntinen vesienhoitoalue) ymparisto.fi/vesienhoitoalue/lantinen/osallistuminen
Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalue ymparisto.fi/vesienhoitoalue/Oulujoki-Iijoki
Osallistuminen vesienhoitoon (Oulujoki-Iijoki) ymparisto.fi/vesienhoitoalue/oulujoki-iijoki/osallistuminen
Vesienhoitosuunnitelma ja taustaselvitykset

ymparisto.fi/vesienhoitoalue/
oulujoki-iijoki/suunnitelmat

Tenon, Näätämöjoen ja Paatsjoen vesienhoitoalue ymparisto.fi/vesienhoitoalue/
Teno-Naatamojoki-Paatsjoki
Osallistuminen vesienhoitoon (Teno, Näätämöjoki ja Paatsjoki) ymparisto.fi/vesienhoitoalue
/Teno_Naatamojoki_ja_Paatsjoki/osallistuminen
Vesienhoitosuunnitelma ja taustaselvitykset (Teno, Näätämöjoki ja Paatsjoki)

ymparisto.fi/vesienhoitoalue/
Teno-Naatamojoki-Paatsjoki/suunnitelmat

Tornionjoen vesienhoitoalue ymparisto.fi/vesienhoitoalue/Tornionjoki
Osallistuminen vesienhoitoon (Tornionjoki) ymparisto.fi/vesienhoitoalue/
Tornionjoki/osallistuminen

Vesienhoitosuunnitelma ja taustaselvitykset (Tornionjoki)

ymparisto.fi/vesienhoitoalue/tornionjoki/suunnitelmat
Vuoksen vesienhoitoalue ymparisto.fi/vesienhoitoalue/vuoksi
Osallistuminen vesienhoitoon (Vuoksi) ymparisto.fi/vesienhoitoalue/vuoksi/osallistuminen
Vesienhoitosuunnitelma ja taustaselvitykset (Vuoksi)

ymparisto.fi/vesienhoitoalue/vuoksi/suunnitelmat

Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö ymparisto.fi/vesienhoito
Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa ymparisto.fi/vesienhoito/
Etela-PohjanmaaPohjanmaaKeski-Pohjanmaa
Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Etelä-Savo ymparisto.fi/vesienhoito/etela-savo
Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Häme ymparisto.fi/vesienhoito/hame
Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Kaakkois-Suomi ymparisto.fi/vesienhoito/kaakkois-suomi
Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Kainuu ymparisto.fi/vesienhoito/kainuu
Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Keski-Suomi ymparisto.fi/vesienhoito/keski-suomi
Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Lappi ymparisto.fi/vesienhoito/lappi
Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Varsinais-Suomi ja Satakunta ymparisto.fi/vesienhoito/lounais-suomi
Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Pirkanmaa ymparisto.fi/vesienhoito/pirkanmaa
Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Pohjois-Karjala ymparisto.fi/vesienhoito/pohjois-karjala
Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Pohjois-Pohjanmaa ymparisto.fi/vesienhoito/pohjois-pohjanmaa
Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Pohjois-Savo ymparisto.fi/vesienhoito/pohjois-savo
Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö Uudellamaalla ymparisto.fi/vesienhoito/uusimaa
Vesienhoidon suunnitteluopas ymparisto.fi/vesienhoito/opas
Pintavesien ekologinen tila ymparisto.fi/vesienlaatu
Vesihuolto ymparisto.fi/vesihuolto
Vesistöjen kunnostus ja hoito ymparisto.fi/vesikunnostus
Vesistöennusteet vesistöalueittain ymparisto.fi/vesistoennusteet
Vesitilanne ja ennusteet ymparisto.fi/vesitilanne
Visio Kokemäenjoen vesistöalueelle ymparisto.fi/vesivisio2050

YVA

Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehdashanke ymparisto.fi/aanekoskenbiotuotetehdasYVA
Ahlaisten Lammin tuulivoimahanke, Pori ymparisto.fi/ahlainentuulivoimaYVA
Ahosuon turvetuotantohanke, Pudasjärvi ymparisto.fi/ahosuonturvetuotantohankeYVA
Lemminkäinen Infra Oy, Ahtilan kiviaineshanke, Pyhtää

ymparisto.fi/ahtilankiviaineshankepyhtaaYVA

Akkumateriaalitehdas, Harjavalta ymparisto.fi/akkumateriaalitehdasYVA
Alfa Oil Oy, Kalliovarasto, Kristiinankaupunki ymparisto.fi/alfaoilYVA
AT-Tuote Oy:n Pornaisten aerosolitehdas, Pornainen ymparisto.fi/attuoteaerosolitehdasYVA
Humuspehtoori Oy:n Aukeasuon käsittelykenttä, Pälkäne ymparisto.fi/aukeasuoYVA
Gasum Oy, Balticconnector, Inkoo ymparisto.fi/balticconnectorYVA
Borealis Polymers Oy:n kalliosäiliö, Porvoo http://www.ymparisto.fi/BorealisPolymersYVA
Circulation Oy:n bioterminaali sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausasema, Nurmijärvi ymparisto.fi/circulationnurmijarviYVA
Biotehdas Oy:n Oulun biokaasulaitoksen laajennushanke, Oulu

ymparisto.fi/gasumbiotehdasoybiokaasulaitosYVA

Bölen tuulivoimapuisto, Närpiö ymparisto.fi/boletuulivoimaYVA
Boliden Kokkola Oy, vaarallisen jätteen kaatopaikan laajentaminen, Kokkola ymparisto.fi/bolidenYVA
Brännträsk vind tuulivoimapuisto, Närpiö ymparisto.fi/branntrasktuulivoimaYVA
Lappfjärd Dagsmarkin tuulivoimapuisto, Kristiinankaupunki ymparisto.fi/DagsmarktuulivoimaYVA
E18 Turun kehätie välillä Naantali-Raisio, Raisio ja Naantali ymparisto.fi/E18turunkehatieYVA
Ecolan Oy:n Nokian Kyynijärven tuhkarakeistamo, Nokia

ymparisto.fi/EcolaninNokiantuhkarakeistamoYVA

Envor Group Oy:n biokaasulaitoshanke, Pori ymparisto.fi/envorgroupporinbklYVA
Esbogård Ab:n maa-ainestoiminta ymparisto.fi/esbogardYVA
Eurajoen Romu Oy:n akkuterminaalihanke, Eurajoki ymparisto.fi/eurajoenromuakkuterminaaliYVA
Metsä Fibre Oy:n kiviainesten ottohanke, Rauma ymparisto.fi/fibreraumaYVA
Finnoon satama-alueen rakentaminen, Espoo ymparisto.fi/finnoonsatamaYVA
Finnpulp Oy:n uusi havusellutehdas, Kuopio ymparisto.fi/finnpulpYVA
Oulun seudun teollisuusjätekeskus, Tyrnävä ymparisto.fi/fortumjatekeskusYVA
Gles Oy:n Mäntsälä Aero -lentokenttä, Mäntsälä ymparisto.fi/GlesMantsalaAeroYVA
Halsuan tuulivoimahanke ymparisto.fi/halsuatuuliYVA
Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen voimajohtohanke, Pyhäjoki ymparisto.fi/hanhikivenvoimalinjaYVA
Härkmeren tuulivoimapuisto, Kristiinankaupunki ymparisto.fi/harkmerituulivoimaYVA
Hedet-Björkliden tuulivoimahanke, Närpiö ymparisto.fi/hedetbjorklidentuuliYVA
Kuopion kaupungin Heinjoen ylijäämämaiden läjitysalue, Kuopio ymparisto.fi/heinjoenlajitysalueYVA
Helsingin Energian biopolttoaineiden käytön lisääminen, Helsinki ymparisto.fi/helenbioYVA
Hikiä-Orimattila-voimajohtohanke ymparisto.fi/HikiaOrimattilaVoimajohtoYVA
Hituran avolouhoksen laajennus, Nivala ymparisto.fi/hituranavolouhoksenlaajennusYVA
Voimamylly OY:n Humppilan-Urjalan tuulivoimapuisto ymparisto.fi/Humppilan-UrjalantuulipuistoYVA
Huruslahden pohjasedimentin haitta-aineiden kulkeutumisen vähentäminen, Varkaus ymparisto.fi/huruslahdenpohjasedimentitYVA
Iin Pahkakosken tuulivoimahanke, Ii ymparisto.fi/iinpahkakoskentuulivoimahankeYVA
Isoneva II:n tuulivoimahanke, Siikajoki ymparisto.fi/isoneva2tuulivoimayva
Jänskän teollisuusalueen louhinta ja murskaus, Kotka ymparisto.fi/janskanlouhintakotkaYVA
Jeppo Biogas Ab:n Jepuan biokaasulaitoksen toiminnan laajentaminen Jepualla, Uusikaarlepyy ymparisto.fi/jeppobiokaasuYVA
Jouppilankeitaan turvetuotantohanke, Karvia ja Parkano ymparisto.fi/jouppilankeitaanturvetuotantoYVA
Joutsenon puupohjaista biokaasua tuottava biojalostamo, Lappeenranta ymparisto.fi/joutsenonbiokaasujalostamoYVA
Jussilansuon maa-ainesten käsittelykeskus, Riihimäki ymparisto.fi/jussilansuoYVA
Kaasuvarastohanke, Hamina ymparisto.fi/kaasuvarastohankehaminaYVA
KaiCell Fibers Oy:n biojalostamo, Paltamo ymparisto.fi/kaicellyva
St1 Biofuels Oy:n Kajaanin Cellunolix -hanke, Kajaani ymparisto.fi/kajaanicellunolixYVA
Kokkosuon tuulivoimahanke, Kajaani ymparisto.fi/kajaaninkokkosuontuulivoimaYVA
Kakonjärven alueen tuulivoimapuisto, Pyhäranta ja Laitila ymparisto.fi/kakonjarvituulivoimaYVA
Kalaxin tuulivoimapuisto, Närpiö ymparisto.fi/kalaxtuuliYVA
Kangastuulen tuulivoimahanke, Siikajoki ymparisto.fi/kangastuulentuulivoimayva
Kuuronkallion tuulivoimapuisto, Kannus ymparisto.fi/kannuksenkuuronkalliontuulipuistoYVA
Kanteleen Voima Oy:n biojalostamo, Haapavesi ymparisto.fi/kanteleenvoimaoybiojalostamoYVA
Karanojan lämpölaitos ja alueen muut toiminot, Hämeenlinna ymparisto.fi/karanojanYVA
Karhukankaan tuulivoimahanke, Siikajoki ymparisto.fi/karhukankaantuulivoimayva
Karhunnevankankaan tuulivoimahanke, Pyhäjoki ymparisto.fi/karhunnevankangasYVA
Kattiharjun tuulivoimapuisto, Laihia, Isokyrö  ymparisto.fi/kattiharjutuuliYVA
Kemijärven biojalostamo, Kemijärvi ymparisto.fi/kemijarvenbiojalostamoYVA
Keliber Oy, Kalaveden tuotantolaitos (rikastamo), Kaustinen

ymparisto.fi/keliberkalavesiYVA

Keliber Oy, Keski-Pohjanmaan litiumprovinssi, Kaustinen ja Kokkola ymparisto.fi/keliberlitiumprovinssiYVA
Kemira Oy Joutsenon kloraattitehtaan laajennus, SOIHTU, Lappeenranta ymparisto.fi/kemirajoutsenosoihtuYVA
Kemira Chemicals Oy:n märkälujahartsin ja selkeytyksen apuaineen tuotannon siirtäminen Sastamalaan, Sastamala ymparisto.fi/kemiransastamalanYVA
Nestemäisten jätteiden käsittely, Järvenpää ymparisto.fi/kiertoymparistopalvelutYVA
Lemminkäinen Inra Oy:n Kiilan kiertotalouskeskus, Vantaa ymparisto.fi/KiilankiertotalouskeskusYVA
Suurikuusikon kaivoksen tuotanto- ja varastointimäärän kasvattaminen ymparisto.fi/kittilantuotannonjavarastoaltaanlaajennusYVA
Kokkokankaan ja Torvenkylän tuulivoimahankkeet, Kalajoki ymparisto.fi/KokkokankaanTorvenkylanTuulivoimaYVA
Kokkolan litiumkemiantehdas, Kokkola ymparisto.fi/kokkolalitiumkemiantehdasYVA
Kopsan kaivos ja Hituran rikastamon toiminnan muutokset, Haapajärvi ja Nivala ymparisto.fi/kopsahituraYVA
Kopsa III -tuulivoimahanke, Raahe ymparisto.fi/kopsa3tuulivoimayva
Korsnäsin Merituulipuisto, Korsnäs ymparisto.fi/korsnasmerituulivoimaYVA
Korvanevan turvetuotantohanke, Jalasjärvi

ymparisto.fi/korvanevaturveYVA

Kotkamills Oy Tuotantosuunnan muutos: Flying Eagle, Kotka ymparisto.fi/kotkamillsYVA
Nokian Vesi Oy:n ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n Nokian Koukkujärven bioratkaisu, Nokia ymparisto.fi/KoukkujarvenbioratkaisuYVA
Hangon Satama Oy:n ja Liikenneviraston Koverharin sataman laajentaminen, Hanko ymparisto.fi/koverharinsatamanlaajennusYVA
Tuulivoimapuisto Kristiinankaupunki Pohjoinen, Kristiinankaupunki ymparisto.fi/kristiinankaupunkipohjoinentuulivoimaYVA
Kallion louhinta ja murskaus Kulmakorven alueella Espoossa ymparisto.fi/kulmakorpiYVA
Kunkun parkki -hanke, Tampere ymparisto.fi/kunkunparkkiYVA
Kuotkon satelliittimalmio, Kittilä ymparisto.fi/kuotkonsatelliittimalmioYVA
Kuusamon kultakaivos, Kuusamo ymparisto.fi/kuusamonkultakaivosYVA
KymiRing kuljettajakoulutus- ja moottoriurheilukeskus, Iitti ymparisto.fi/kymiringYVA
Kyrön-Koirainnevan turvetuotantoalue Jalasjärvi, Ilmajoki ymparisto.fi/kyrokoiranevaturvetuotantoYVA
Kärsämäen lannoitetehdas, Kärsämäki ymparisto.fi/karsamaenlannoitetehdasYVA
Laajasalon raideliikenne, Helsinki ymparisto.fi/laajasalonraideliikenneYVA
Lahti Energia Bio2020, Lahti ymparisto.fi/LahtiEnergiaBio2020YVA
Laivakankaan kaivoshanke, Raahe ymparisto.fi/laivakankaankaivosYVA
Lännenpuolen Lohi Oy:n Loukeenkarin kalankasvattamon laajennushanke, Kustavi ymparisto.fi/lannenpuolenlohiYVA
Kalajoen Läntisten tuulivoimahanke, Kalajoki ymparisto.fi/lantistentuulivoimayva
Lappeenrannan jätevesien käsittelyn ympäristövaikutusten arviointi, Lappeenranta ymparisto.fi/lappeenrannanjatevesienkasittelyYVA
Lapväärtin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot, Kristiinankaupunki ymparisto.fi/lapvaarttilakiakangastuulivoimaYVA
Länsi-Toholammin tuulivoimapuisto, Toholampi ymparisto.fi/lansitoholampituulivoimaYVA
Lavakorven tuulivoimahanke, Oulu ymparisto.fi/lavakorventuulivoimayva
Leipiön tuulivoimapuiston laajennus, Simo ymparisto.fi/leipiontuulivoimaYVA
Lempäälän Pitkäkallion kiviaineksen otto ja kierrätyskiviaineksen käsittely, Lempäälä ymparisto.fi/lempaalanpitkakallionYVA
Lestijärven tuulivoimapuisto, Lestijärvi ymparisto.fi/lestijarventuulivoimaYVA
400 kV voimajohto Lestijärvi-Alajärvi ymparisto.fi/lestijarvialajarvivoimajohtoYVA
Lieksan Teollisuuskylä Oy:n biojalostamo- ja bioterminaalihanke, Lieksa ymparisto.fi/lieksanteollisuuskylaoyYVA
Limingan biokaasulaitoksen laajennushanke, Liminka ymparisto.fi/liminganbiokaasulaitosYVA
LNG terminaali, Outokumpu Stainless Oy, Tornio ymparisto.fi/lngnestekaasuterminaalitornioyva
Gasum Oy:n LNG-terminaalin rakentaminen Inkooseen ymparisto.fi/lngterminaaliinkooYVA
sivulle Louhikon Korsika Oy, sikalatoimintojen rakentamishanke, Seinäjoki www.ymparisto.fi/louhikonkorsikaYVA
Louhun-Möksyn tuulivoimahanke, Alajärvi ja Kyyjärvi ymparisto.fi/louhunmoksyntuulivoimayva
Kylylahti Copper Oy:n Luikonlahden rikastamon sivutuotteiden ja rikastushiekkajätteen elinkaarisuunnittelu, Kaavi ymparisto.fi/luikonlahtiYVA
Lumivaaran tuulivoimahanke, Otsotuuli Oy, Hyrynsalmi ymparisto.fi/lumivaaraotsotuulivoimaYVA
Luvian ulkomerialueen kalankasvattamohanke, Eurajoki ymparisto.fi/luvianulkomerialueenkalankasvattamoYVA
Mustasaaren kunnan maailmanperintötiehanke, Mustasaari ymparisto.fi/maailmanperintotieYVA
Maaningan tuulivoimahanke, Kuusamo ymparisto.fi/maaningantuulivoimayva
Maaningan tuulivoimapuisto– Jumisko 110 kV voimajohto, Kemijärvi, Kuusamo, Posio ymparisto.fi/maaninkajumiskoYVA
Maaselän ja Hepoharjun tuulivoimahanke, Utajärvi ymparisto.fi/maaselantuulivoimayva
Majava-aavan turvetuotantoalue, Salla ymparisto.fi/majavaaavanturvetuotantoyva
Mäkelän Alu Oy, valimon tuotantokapasiteetin kasvattaminen, Alajärvi

ymparisto.fi/makelaaluYVA

Manamansalon tuulivoimapuisto, Vaala ymparisto.fi/manamansalotuulivoimaYVA
Mastokankaan tuulipuistohanke, Raahe, Siikajoki ymparisto.fi/mastokankaantuulivoimahankeYVA
Maukarinkankaan tuulivoimahanke, Pyhäjoki, Raahe ymparisto.fi/maukarinkankaantuulivoimayva
Mäyrämäen tuulivoimahanke, Kotka, Hamina ymparisto.fi/mayranmaentuulivoimaYVA
Tuulivoimapuiston perustaminen Merikarvian alueelle ymparisto.fi/merikarviatuulivoimaYVA
Merkkikallion tuulivoimapuisto, Vaasa, Mustasaari ymparisto.fi/merkkikalliotuulivoimaYVA
Metsälamminkankaan tuulivoimapuisto, Vaala ymparisto.fi/metsalamminkangastuulivoimaYVA
Mikonkeitaan tuulivoimapuisto, Kristiinankaupunki ymparisto.fi/mikonkeitaantuulivoimaYVA
Mustavaaran Kaivos Oy:n metallituotetehdashanke, Raahe ymparisto.fi/MKOymetallituotetehdasYVA
Moikipää-Petolahti tuulivoimapuisto, Korsnäs, Maalahti ymparisto.fi/moikipaapetolahtituuliYVA
Munituskanalan perustaminen - Case Ruoka 2030, Mynämäki ymparisto.fi/munaxinkanalanYVA
Murtomäen tuulivoimapuisto, Pyhäjärvi ymparisto.fi/murtomaentuulivoimapuistoYVA
Mutkalammin tuulivoimapuisto, Kannus, Kalajoki, Kokkola ymparisto.fi/mutkalampituulivoimaYVA 
Napapiirin biokaasulaitos, Rovaniemi  ymparisto.fi/napapiirinbiokaasulaitosyva 
Nastolan kierrätyspuisto, Nastola ymparisto.fi/nastolankierratyspuistoYVA
NCC Roads Oy:n Ohkolan kierrätysterminaali, Mäntsälä ymparisto.fi/nccohkolaYVA
Niinimäen tuulivoimahanke, Pieksämäki ymparisto.fi/niinimaentuulivoimayva
Ecolan Oy:n ja Outotec Oyn:n Nokian Kyynijärven tuhkarakeistamo, Nokia ymparisto.fi/nokiankyynijarvenYVA
Nordkalk Oy Ab:n Lappeenrannan Ihalaisen kaivoksen läjitysalueiden laajennus ymparisto.fi/nordkalkihalaisenkaivosYVA
Nord Stream Ag:n laajennushanke, Uusimaa ymparisto.fi/nordstream2YVA
Nuolivaaran tuulipuisto, Kemijärvi, Salla ymparisto.fi/nuolivaarantuulivoimaYVA
Nurmeksen bioteollisuushanke ymparisto.fi/nurmeksenbioteollisuushankeYVA
Tuulivoimapuiston perustaminen Kemiönsaaren Olofsgårdin alueelle ymparisto.fi/olofsgardtuulivoimapuistoYVA
Oltavan tuulivoimahanke, Pyhäjoki ymparisto.fi/oltavantuulivoimahankeYVA
Valtatie 9 parantaminen Tohmajärven kunnan alueella välillä Onkamo ja Niirala, Tohmajärvi ymparisto.fi/onkamoniiralaYVA
Östersundomin maa-aines, Helsinki ymparisto.fi/ostersundominmaa-ainesYVA
Oulun Energia Oy:n jätteen lajittelulaitos ja biojätteen käsittelylaitos, Oulu ymparisto.fi/oulunenergiaoylajittelulaitosYVA
Oulun Energian uuden voimalaitoksen hanke, Oulu ymparisto.fi/oulunenergiavoimalaitosYVA
Oulun meriväylän syventäminen, Oulu ymparisto.fi/oulunmerivaylayva
Pahkavaaran tuulivoimahanke, Utajärvi ymparisto.fi/pahkavaarantuulivoimayva
Pajukoski II -tuulivoimahanke, Ylivieska ymparisto.fi/pajukoski2tuulivoimaYVA
Pajuperänkankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi ymparisto.fi/pajuperankankaantuulivoimayva
Palkisvaara-Kannusvaaran tuulivoimapuisto, Sodankylä ymparisto.fi/palkiskannusvaaratuulivoimayva
Palovaara-Ahkiovaaran tuulivoimahanke, Pello ymparisto.fi/paloahkiovaarantuulivoimayva
Palokankaan tuulivoimapuisto, Ii ymparisto.fi/palokankaantuulivoimapuistoYVA
Parhalahden tuulipuistohanke, Pyhäjoki ymparisto.fi/parhalahdentuulipuistoYVA
220 kV:n voimajohto Petäjäskoski-Konttijärvi ymparisto.fi/petajaskoskikonttijarvivoimajohtoYVA
Pieni-Hangasnevan, Vuohtosuon ja Kiikkunevan turvetuotantohanke, Siikalatva, Kärsämäki, Pyhäntä ymparisto.fi/pieni-hangasnevavuohtosuokiikkunevaturvetuotantoYVA
St1 Biofuels Oy:n Pietarsaaren Cellunolix® -hanke, Pietarsaari ymparisto.fi/pietarsaaricellunolixYVA
Simo Pietilän Tila Oy, Loimaa

ymparisto.fi/pietilantilanYVA

Piiparinmäen-Lammaslamminkankaan tuulivoimapuisto, Pyhäntä, Siikalatva, Kajaani, Vieremä ymparisto.fi/piiparinmakilammaslamminkangasYVA
Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys - Pirkanmaa (SOVA) ymparisto.fi/pirkanmaanvesihuoltoSOVA
Pirttikylän tuulivoimapuisto, Närpiö ymparisto.fi/PirttikylanarpiotuulivoimaYVA
Pjelaxin tuulivoimapuisto, Närpiö ymparisto.fi/pjelaxtuuliYVA
Pesolan ja Korkeanmaan tuulivoimahankkeet, Soini ymparisto.fi/pesolakorkeanmaatuulivoimayva
Pirttikylän tuulivoimapuisto, Närpiö ymparisto.fi/pirttikylatuulivoimaYVA
Polusjärven tuulivoimahanke, Pyhäjoki ymparisto.fi/polusjarventuulivoimayva
Polvisuon turvetuotantohanke, Ii ymparisto.fi/polvisuonturvetuotantoYVA
Porin tulvasuojeluhanke, Pori ymparisto.fi/porintulvasuojeluYVA
NCC Industry Oy:n Pornaisten maankaatopaikka, Pornainen ymparisto.fi/PornaistenmaankaatopaikkaYVA
Poroaavan turvetuotantoalue, Salla ymparisto.fi/poroaavanturvetuotantoyva
Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon voimalaitoksen uudistaminen ymparisto.fi/porvoonjalostamonvoimalaitosYVA

Lumivaaran tuulivoimapuisto, Prokon Wind Energy Finland Oy, Hyrynsalmi

ymparisto.fi/prokonlumivaaratuulivoimaYVA
Purkupiha, Lahti

ymparisto.fi/purkupihalahtiYVA

Puskakorvenkallion tuulivoimahanke, Pyhäjoki

ymparisto.fi/puskakorvenkalliontuulivoimayva

Pyhänselkä-Keminmaa 400+100 kV:n voimajohtohanke, Muhos, Vaala, Utajärvi ymparisto.fi/pyhanselkakeminmaavoimajohtoyva
Pyhänselkä-Nuojua 400+100 kV:n voimajohtohanke, Muhos, Vaala, Utajärvi ymparisto.fi/pyhanselkanuojuavoimajohtoyva
Raahen itäiset tuulivoimapuistot, Raahe ymparisto.fi/raahenitaisettuulivoimapuistotYVA
Vapo Oy, Rahkanevan turvetuotantoalue, Vimpeli ymparisto.fi/rahkanevaturvetuotantoYVA
Rahkanevan turvetuotantohanke, Haapavesi ymparisto.fi/rahkanevanturvetuotantohaapavesiYVA
Rajamäenkylän tuulivoimapuisto, Karijoki ja Isojoki ymparisto.fi/rajamaenkylantuulivoimaYVA
Rantasen Tila Oy:n sikalan laajennushanke, Pöytyä ymparisto.fi/rantasentilaYVA
Remeo Oy:n kierrätyslaitos, Vantaa ymparisto.fi/remeonkierratyslaitosYVA
Renkomäen maa-ainesalueen kehittäminen; Lahti ymparisto.fi/RenkomakimaaainesYVA
Reväsvaaran tuulivoimapuisto, Ylitornio

ymparisto.fi/Revasvaarantuulivoimayva

Riihimäen biojalostamo ymparisto.fi/RiihimaenbiojalostamoYVA
Välikankaan ja Ristiniityn tuulivoimahankkeet, Haapajärvi ymparisto.fi/ristiniityntuulivoimayva
Rudus Oy:n maa-ainestoiminta Bastukärrissä Sipoossa ymparisto.fi/rudusbastukarrsipooYVA
Rudus Oy:n Inkoon tuotantoalue ymparisto.fi/rudusinkooYVA
Rudus Oy:n Hollolan Korkeamäen kiviainestoiminta ymparisto.fi/RudusKiviainestoimintaHollolaYVA
Saaren broilerikasvattamo, Kurikka ymparisto.fi/saarenbroilerikasvattamoYVA
Sakatin monimetalliesiintymän kaivoshanke, Sodankylä ymparisto.fi/sakatinkaivosYVA
Sandbackan tuulivoimapuisto, Uusikaarlepyy ja Vöyri ymparisto.fi/sandbackatuulivoimayva
Seinäjoki-Jurva 110 kV voimajohto, Ilmajoki, Kurikka, Seinäjoki ymparisto.fi/seinajokijurvavoimajohtoYVA
Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimahankkeet ymparisto.fi/seipimakitikkalatuulivoimaYVA
Selänpään pohjavesihanke, Kouvola ja Kotka ymparisto.fi/selanpaanpohjavesihankeYVA
Selänpään tekopohjavesihanke, Kouvola ymparisto.fi/selanpaantekopohjavesihankeYVA
Sievin Matalamaan biojalostamohanke, Sievi ymparisto.fi/sievinmatalamaanbiojalostamoYVA
Simon tuulivoimapuistot, Simo ymparisto.fi/simontuulivoimapuistoYVA
Solvera Oy:n orgaanisen jätteen kierrätyslaitos, Mäntsälä ymparisto.fi/solveraYVA
Söörmarkun maa-ainesalue, Pori ymparisto.fi/soormarkunmaa-ainesalueYVA
Sotkamo Silver Oy:n Hopeakaivos, Sotkamo ymparisto.fi/sosihopeakaivosYVA
Stena Recycling Oy:n Lahden yksikön laajennus; Lahti ja Nastola ymparisto.fi/stenalaajennuslahtiYVA
Stora Enso Oyj:n tehtaan tuotantosuunnan muutos, Oulu ymparisto.fi/storaensooulutuotannonmuutosYVA
Storbötet tuulivoimapuisto, Uusikaarlepyy ja Vöyri ymparisto.fi/storbotettuulivoimayva
Suhangon kaivoshankkeen laajennus, Ranua ymparisto.fi/suhangonkaivoksenlaajennusYVA
Pirkanmaan keskuspuhdistamo, Sulkavuori, Tampere ymparisto.fi/sulkavuoriYVA
Suolakankaan tuulivoimahanke, Kauhajoki ymparisto.fi/suolakangasYVA
Helen Oy:n Tattarisuon lämpökeskus, Helsinki ymparisto.fi/tattarisuonlampokeskusYVA
Vapo Oy, Teerinevan turvetuotanto, Lestijärvi ymparisto.fi/teerinevaturvetuotantoYVA
Teerivaaran tuulivoimahanke, Paltamo ymparisto.fi/teerivaarantuulivoimaYVA
Ekokem-Palvelu Oy:n teollisuusjätteenkäsittelykeskus laajennus, Kouvola ymparisto.fi/teollisuusjatekeskuskouvolaYVA
Terrafame Oy:n nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuotanto, Sotkamo ymparisto.fi/terrafameakkukemikaaliYVA
Terrafame Oy:n Kaivostoiminnan jatkaminen ja kehittäminen tai vaihtoehtoinen sulkeminen -hanke, Sotkamo ymparisto.fi/terrafametuotantoYVA
Terrafame Oy:n vesienhallinta, Sotkamo ymparisto.fi/terrafamevesienhallintaYVA
Kristiinankaupungin Tiukan tuulivoimahanke ymparisto.fi/tiukkatuulivoimaYVA
Toholampi-Lestijärven tuulivoimapuisto, Toholampi, Lestijärvi ymparisto.fi/toholampilestijarvituuliYVA
Kuusakoski Oy - Tornion kierrätysmateriaaliterminaali, Tornio ymparisto.fi/tornionkierratysmateriaaliterminaaliYVA
Härkäsuon sivutuotteiden ja jätteiden käsittely- ja läjitysalue, Naantali ymparisto.fi/TSEnaantaliharkasuoYVA
Vaalan Turkkiselkä tuulivoimahanke, Vaala ymparisto.fi/turkkiselkatuulivoimayva
Tampereen Autokuljetus Oy:n Ylöjärven Tunturavuoren maankaatopaikka ja kiviainesjätteen käsittely- ja kierrätys, Ylöjärvi ymparisto.fi/tunturavuoriYVA
UPM Kotkan biojalostamo, Kotka ymparisto.fi/upmkotkanbiojalostamoYVA
Urakkanevan tuulivoimahanke, Ylivieska ymparisto.fi/urakkanevantuulivoimayva
Uttermossan tuulivoimapuisto, Kristiinankaupunki ymparisto.fi/uttermossatuulivoimaYVA 
Lassila & Tikanoja Oyj, Uudenkaupungin materiaalinkäsittelykeskus ymparisto.fi/uudenkaupunginmateriaalinkasittelykeskusYVA
Mondo Minerals B.V. Branch Finland, Uutelan kaivoksen laajentaminen, Sotkamo ymparisto.fi/uutelaYVA
Vaasan satamatie, Vaasa ja Mustasaari ymparisto.fi/vaasansatamatieYVA
Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan akkutehdashanke, Vaasa ja Mustasaari ymparisto.fi/vaasanseudunakkutehtaatyva
Välimaan materiaalitehokkuuskeskus, Oulu ymparisto.fi/valimaanmateriaalitehokkuuskeskusYVA
Valtatie 4 Äänekosken kohdalla, Äänekoski ymparisto.fi/valtatie4aanekoskiYVA
Västervikin tuulivoimapuisto, Kristiinankaupunki ymparisto.fi/vasterviktuulivoimaYVA
Vekkox Oy:n Slåtlidenin murskaamoalueen kehittäminen, Porvoo ymparisto.fi/vekkoxmurskaamoYVA
Vihdin jätevesihuollon vaihtoehdot ymparisto.fi/vihdinjatevesihuoltoYVA
Viiatin tuulivoimahanke, Kurikka, Teuva ymparisto.fi/viiatintuulivoimaYVA
Valtatie 12:n parantaminen välillä Alasjärvi-Huutijärvi, Tampere-Kangasala ymparisto.fi/vt12-alasjarvi-huutijarviYVA
Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa, Lappeenranta ymparisto.fi/vt13lappeenrantanuijamaaYVA
Valtatien 4 parantaminen välillä Vehniä-Äänekoski, Äänekoski, Uurainen ja Laukaa ymparisto.fi/vt4VehniaAanekoskiYVA
Westenergy Oy Ab, jätteenpolton kapasiteetin nosto, Mustasaari ymparisto.fi/westenergyYVA
Puhtaiden ylijäämämaiden läjitysalue, Kouvola

ymparisto.fi/ylijaamamaatkouvolaYVA

Ylijäämämaiden sijoitusalueet ja alueiden jälkikäyttö uuden Oulun alueella ymparisto.fi/ylijaamamaatouluYVA
Yli-Kaakamon tuulipuistohanke, Tornio ymparisto.fi/ylikaakamotuulivoimaYVA
Yara Suomi Oy:n kipsin läjitysalueen laajennus, Siilinjärvi ymparisto.fi/yarankipsilajitysYVA
Yara Suomi Oy:n Siilinjärven kaivoksen louhosjatkumo, Siilinjärvi ymparisto.fi/yaranlouhosjatkumoYVA
Ympäristövaikutusten arviointi ymparisto.fi/yva
YVA-hankkeet ymparisto.fi/yva-hankkeet
YVA-päätökset - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa ymparisto.fi/yva-paatokset/etelapohjanmaa
YVA-päätökset - Häme ymparisto.fi/yva-paatokset/hame
YVA-päätökset - Keski-Suomi ymparisto.fi/yva-paatokset/keski-suomi
YVA-päätökset - Kainuu ymparisto.fi/yva-paatokset/kainuu
YVA-päätökset - Pirkanmaa ymparisto.fi/yva-paatokset/pirkanmaa
YVA-päätökset - Uusimaa ymparisto.fi/yva-paatokset/uusimaa
YVA-päätökset - Varsinais-Suomi ja Satakunta ymparisto.fi/yva-paatokset/varsinais-suomi-ja-satakunta

Muut

HINKUmappi ymparisto.fi/hinkumappi
Ympäristöhallinnon kirjastokokoelmien aineistohaku ymparisto.fi/kirjastokokoelmahaku
Uutiskirje Klimaatti ymparisto.fi/klimaatti
Vesikartta - Vesienhoidon karttapalvelu paikkatieto.ymparisto.fi/vesikartta
Vesihuoltolaitostietojärjestelmä (VEETI) ymparisto.fi/veeti
Julkaistu 11.1.2018 klo 12.31, päivitetty 18.10.2018 klo 10.02