Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta

Suomessa tapahtuu vuosittain noin 2 000 öljyvahinkoa, joista suurimmassa osassa maa-alueelle pääsee pieni määrä öljyä. Suomen ympäristökeskuksen ympäristövahinkopäivystykseen ilmoitetaan kaikki merelliset öljy- ja aluskemikaalivahingot ja –päästöt sekä laajemmat maa-alueiden ympäristövahingot. Tällaisia tapauksia on vuodessa kaikkiaan noin sata, joista noin puolet koskee merialueiden ympäristövahinkoja tai sellaisen vaaraa.

YVT_etusivun_kuva.jpg

Suomessa noudatetaan "likaaja maksaa" -periaatetta, eli vahingon aiheuttaja on velvollinen korvaamaan torjuntakustannukset ja vahingot. Kun vahingon aiheuttaja on tuntematon tai ei kykene korvaamaan kustannuksia, ne korvataan öljysuojarahastosta. Varat öljysuojarahastoon kerätään perimällä öljysuojamaksua maahantuodusta ja Suomen kautta kuljetettavasta öljystä.

Ympäristövahingoista ilmoittaminen

Merellä tapahtuneesta tai havaitusta ympäristövahingosta tai sellaisen vaarasta tulee ilmoittaa meripelastuskeskukselle, meripelastuslohkokeskukselle, hätäkeskukselle tai VTS-viranomaiselle. Nämä ilmoittavat tilanteesta edelleen Suomen ympäristökeskuksen päivystäjälle ja alueen pelastustoimelle.

Maa-alueen tai sisävesien ympäristövahingosta tulee ilmoittaa hätäkeskukseen, joka ilmoittaa tilanteesta edelleen alueen pelastustoimelle sekä tarvittaessa Suomen ympäristökeskuksen päivystäjälle.

Öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunnan vastuut

Öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnan yleinen ohjaus, seuranta ja kehittäminen kuuluu ympäristöministeriölle.
SYKE vastaa alusten öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnasta Suomen vesialueella rannikoita lukuun ottamatta. Suomen ympäristökeskus SYKE huolehtii valtakunnallisesti riittävästä alusten öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntavalmiuden hankkimisesta ja ylläpidosta.
Alueellinen pelastustoimi vastaa öljyvahinkojen torjunnasta maa-alueilla, sisävesillä sekä rannikolla. Laajassa onnettomuudessa tai muusta erityisestä syystä Suomen ympäristökeskus voi ottaa torjunnan vastuulleen.

Ahvenanmaalla alusten öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnasta vastaa Ahvenanmaan maakuntahallitus.

Ympäristövahingoista ilmoittaminen

Ympäristövahingosta ilmoittaminen

Ympäristörikoksesta, -onnettomuudesta tai -vahingosta on ilmoitettava hätäkeskuksen puhelinnumeroon 112. Lue lisää

Julkaistu 11.9.2013 klo 11.10, päivitetty 18.6.2018 klo 11.43