1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen

Etusivu_iso_kuvallinen_nosto
Sisältösivu | Julkaistu: 23.3.2018

Kuvan hippiäinen on hyönteissyöjä, jonka on raskaalla muuttomatkallaan syötävä jokaisena päivänä satoja hyönteisiä ja hämähäkkejä saadakseen riittävästi energiaa. © Kuva: Riku Lumiaro ......

Etusivu_iso_kuvallinen_nosto
Lapset ja nuoret etsivät eurooppalaisia tarinoita omasta lähiympäristöstään
Uutinen | Julkaistu: 23.3.2018

Kulttuuriympäristön tekijät on Suomessa kehitetty lasten ja nuorten kilpailu, jossa tutkitaan ja arvioidaan lähiympäristöä ja kulttuuriperintöä. Vuodesta 2018 alkaen kilpailu on koko Euroopan yhteinen......

Elinympäristö ja kaavoitus > Elinympäristö > Kulttuuriympäristö > Lapset ja nuoret etsivät eurooppalaisia tarinoita omasta lähiympäristöstään
Näkökulmia avoimeen ympäristödataan -tapahtuma 4.5.2018
Uutinen | Julkaistu: 23.3.2018

Tule käynnistämään viikonloppu kanssamme digitalisoituvan ympäristö- ja luonnonvaratiedon sekä siihen liittyvien kysymysten parissa. Tiedekulmassa lyhyiden haastatteluiden kautta saadaan näkökulmia ......

Envibase > Uutiset > Näkökulmia avoimeen ympäristödataan -tapahtuma 4.5.2018
Tutkijat varoittavat: Luonnon monimuotoisuuden väheneminen uhkaa ihmiskunnan hyvinvointia
Tiedote | Julkaistu: 23.3.2018

Kansainvälinen luontopaneeli IPBES julkaisi raportin luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden tilasta Euroopassa ja Keski-Aasiassa sekä muualla maailmassa. Luonnon tuottamat ekosysteemipalve......

Luonto > Tutkijat varoittavat: Luonnon monimuotoisuuden väheneminen uhkaa ihmiskunnan hyvinvointia
Happamien sulfaattimaiden kartoitus- ja tutkimusmenetelmiä yhdenmukaistetaan
Tiedote | Julkaistu: 22.3.2018

Happamien sulfaattimaiden kartoittamiseen ja tutkimiseen turvetuotantoalueilla on julkaistu opas, jonka tarkoituksena on edistää yhtenäisiä menetelmiä ja käytäntöjä tuotantoalueiden happamien sulfaatt......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Happamien sulfaattimaiden kartoitus- ja tutkimusmenetelmiä yhdenmukaistetaan
Vesi > Happamien sulfaattimaiden kartoitus- ja tutkimusmenetelmiä yhdenmukaistetaan
Härkäsuon sivutuotteiden ja jätteiden käsittely- ja läjitysalue, Naantali
Julkaistu: 22.3.2018

Hankkeen kuvaus Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n Härkäsuon laajennusalueet sijaitsevat n. 6 km Naantalin voimalaitokselta pohjoiseen Naantalin kaupungin pohjoisosassa Maskun kuntarajan lä...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Härkäsuon sivutuotteiden ja jätteiden käsittely- ja läjitysalue, Naantali
Resurssitehokkaampi kiviaineshuolto säästää ympäristöä ja kustannuksia
Tiedote | Julkaistu: 22.3.2018

Kiviaineksia voidaan hyödyntää aiempaa resurssitehokkaammin sekä samalla vähentää ympäristöhaittoja ja säästää kustannuksia. Resurssitehokkaasta kiviaineshuollosta on juuri ilmestynyt ympäristöministe......

Kulutus ja tuotanto > Resurssitehokkaampi kiviaineshuolto säästää ympäristöä ja kustannuksia
Teollisuuden metallipäästöt pintavesiin
Sisältösivu | Julkaistu: 22.3.2018

Teollisuuden aiheuttama metallien kuormitus vesiin väheni erittäin merkittävästi 1970-luvulta 2000-luvun alkuun tultaessa. Eniten metalleja joutuu vesiin massa- ja paperiteollisuudesta, kaivostoiminn...

Kartat ja tilastot > Vesistöjen kuormitus ja luonnon huuhtouma > Teollisuuden vesistökuormitus > Teollisuuden metallipäästöt pintavesiin
Lumi
Sisältösivu | Julkaistu: 7.3.2013

Lumikuorma tänään Lumikuorma (*) *Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista havainnoista. SYKE varoittaa halli...

Vesi > Vesitilanne ja ennusteet > Lumi
Vesitilanne ja ennusteet
Sisältösivu | Julkaistu: 12.1.2015

Pintaveden lämpötila (*) *Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista havainnoista. --> Valunta ...

Vesi > Vesitilanne ja ennusteet
Viestintä
Sisältösivu | Julkaistu: 21.3.2018

Sivu päivitetään lähiaikona....

FRESHABIT LIFE IP - Lounais-Suomen joet > Ajankohtaista > Viestintä
Itämeren silakoissa yhä vähemmän ympäristömyrkkyjä – päästöjen rajoitukset vaikuttavat
Tiedote | Julkaistu: 21.3.2018

Pohjanlahdelta ja Suomenlahdelta pyydettyjen silakoiden dioksiini- ja PCB-pitoisuudet ovat pienentyneet 2000-luvullaalle puoleen, selviää uudesta tutkimuksesta. Mittaustuloksissa näkyy näille ympärist......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Itämeren silakoissa yhä vähemmän ympäristömyrkkyjä – päästöjen rajoitukset vaikuttavat
Kulutus ja tuotanto > Kemikaalien ympäristöriskit > Pysyvät orgaaniset yhdisteet (POP) > Itämeren silakoissa yhä vähemmän ympäristömyrkkyjä – päästöjen rajoitukset vaikuttavat
Kulutus ja tuotanto > Kemikaalien ympäristöriskit > Ympäristöön päätyvät haitalliset aineet > Itämeren silakoissa yhä vähemmän ympäristömyrkkyjä – päästöjen rajoitukset vaikuttavat
Meri > Itämeren silakoissa yhä vähemmän ympäristömyrkkyjä – päästöjen rajoitukset vaikuttavat
Meri > Itämeren tilan seuranta > Itämeren silakoissa yhä vähemmän ympäristömyrkkyjä – päästöjen rajoitukset vaikuttavat
Meri > Itämeren tilan seuranta > Ympäristömyrkkyjen seuranta > Itämeren silakoissa yhä vähemmän ympäristömyrkkyjä – päästöjen rajoitukset vaikuttavat
Vesi > Itämeren silakoissa yhä vähemmän ympäristömyrkkyjä – päästöjen rajoitukset vaikuttavat
Jäänpaksuus
Sisältösivu | Julkaistu: 13.3.2014

Järvijäät ovat paksuuntuneet koko maassa (21.3.) Järvien jäänpaksuudet ovat kasvaneet maaliskuussa koko maassa. Maan etelä- ja keskiosassa jäänkokonaispaksuus oli maaliskuun 20. päivän mittauksi...

Vesi > Vesitilanne ja ennusteet > Jäänpaksuus
Ilmastomallit ennustavat muutoksia pohjoisten jokien virtaamiin ja eliöstöön
Tiedote | Julkaistu: 20.3.2018

Suomen virtavesien lajien elinalueet tulevat siirtymään pohjoista kohti lämpötilan kasvaessa ilmastonmuutoksen myötä. Lisäksi jokien virtaamien vuodenaikaisvaihtelu muuttuu nykyistä epäsäännöllisemmäk......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ilmasto ja ilma > Ilmastomallit ennustavat muutoksia pohjoisten jokien virtaamiin ja eliöstöön
Vesi > Ilmastomallit ennustavat muutoksia pohjoisten jokien virtaamiin ja eliöstöön
Väitöstyössä kehitettiin tilastollisen mallintamisen työkaluja vesienhoidon suunnitteluun
Tiedote | Julkaistu: 19.3.2018

Suomen ympäristökeskuksen tutkija Niina Kotamäki on tarkastellut väitöstyössään Suomen vesien tilasta kerättyä seurantatietoa ja kehittänyt tiedon pohjalta tilastollisen mallintamisen työkaluja vesien......

Vesi > Väitöstyössä kehitettiin tilastollisen mallintamisen työkaluja vesienhoidon suunnitteluun
Borealis Polymers Oy:n kalliosäiliö, Porvoo
Julkaistu: 13.3.2018

Hankkeen kuvaus Borealis Polymers Oy:n Porvoon Kilpilahdessa sijaitseva eteenilaitos käyttää raaka-aineena teollisuusbensiiniä ja nestekaasua. Teollisuusbensiiniä on tähän saakka varastoitu Nest...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Borealis Polymers Oy:n kalliosäiliö, Porvoo
NCC Industry Oy:n Pornaisten maankaatopaikka, Pornainen
Julkaistu: 13.3.2018

Hankkeen kuvaus NCC Indystry Oy:llä on Pornaisten kunnan Lahan kylässä toimiva kalliolouhos, jossa harjoitetaan kiviaineksen louhintaa, murskausta ja varastointia.  Tämä ympäristövaikutuste...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > NCC Industry Oy:n Pornaisten maankaatopaikka, Pornainen
SYKE varoittaa hallien omistajia kattojen isoista lumikuormista
Tiedote | Julkaistu: 16.3.2018

Isojen hallien omistajien on syytä varmistaa kattojen kestävyys runsaan lumen takia. Paras tapa on pudottaa lumet katoilta. Lumikuormat ovat kasvaneet Suomessa viikon aikana 20 - 50 kg/m2. Suurimmat l......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Rakentaminen > SYKE varoittaa hallien omistajia kattojen isoista lumikuormista
Vesi > SYKE varoittaa hallien omistajia kattojen isoista lumikuormista
Ohjausryhmä kehittämään rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyä
Uutinen | Julkaistu: 15.3.2018

Ympäristöministeriö on käynnistänyt hankkeen rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyn kehittämiseksi. Hanketta tukee laajapohjainen ohjausryhmä, joka aloitti työnsä 14.3.2018....

Luonto > Ohjausryhmä kehittämään rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyä
Digitalisaatiohankkeen tuloksia ja kokemuksia: Tietojen yhteiskäyttö
Uutinen | Julkaistu: 14.3.2018

Viiden haastattelunvideon sarjassa, Envibase–hankkeen osakokonaisuuksien vetäjät kertovat tehdystä työstä ja tuloksista. Tietojen yhteiskäyttö –osahankkeen tuloksista kertoo Yki Laine (SYKE)....

Envibase > Uutiset > Digitalisaatiohankkeen tuloksia ja kokemuksia: Tietojen yhteiskäyttö

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen