TULVATILANNE

Kevättulva Kyrönjoella huhtikuussa 2018
 

Seuraa tulvatilannetta Etelä- ja Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla

ELY-keskukset sekä SYKEn ja Ilmatieteen laitoksen Tulvakeskus seuraavat tilannetta Vesitilanne ja ennusteet -sivulla: www.ymparisto.fi/tulvatilanne

Blastic_puomiseurantaa_Turussa

Vantaanjoen ja Keravanjoen roskamäärää tutkitaan

Tiedote 24.4.2018 Suomen ympäristökeskus, Helsingin kaupunki ja Vantaan kaupunki
Vantaanjokeen ja Keravanjokeen puomit, jotka keräävät joessa virtaavaa roskaa 23.–27.4.2018. Seurannassa mitataan, kuinka paljon ja minkä laatuista veden pinnalla kelluvaa roskaa kulkeutuu joen kautta mereen. Lisää

Ympäristöministeriön ajankohtaiset

Suomi mukana vaatimassa EU:lta kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa

25.4.2018
Suomi yhdessä kuuden muun EU-maan kanssa vaatii EU:lta Pariisin ilmastosopimuksen mukaista, kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Maiden ilmastoasioista vastaavat ministerit tapasivat keskiviikkona 25.4. Pariisissa 2050 Pathways Platform -tapahtuman yhteydessä Ranskan kutsusta. Ministerit vaativat Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisen kunnianhimoisen pitkän aikavälin strategian laatimista ja toimeenpanoa kaikissa maissa, erityisesti Euroopan unionissa.
Lisää ajankohtaisia

Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaiset

Vantaanjoen ja Keravanjoen roskamäärää tutkitaan

24.4.2018
Vantaanjokeen ja Keravanjokeen asennetut puomit keräävät talteen jokien roskat 23.–27.4.2018.
Lisää ajankohtaisia

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ajankohtaiset

ARA-asuntojen kysyntä kasvoi suurissa kaupungeissa

13.4.2018
Vuoden 2017 lopulla ARA-asuntoja jonotti noin 94 000 kotitaloutta. Hakijoiden määrä lisääntyi mm. pääkaupunkiseudulla ja Turussa.
Lisää ajankohtaisia

Tulvatilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Pohjois-Pohjanmaalla jääpatotulvat nostavat vesiä teille ja pelloille Kiiminkijoen, Temmesjoen ja Siikajoen alueilla (Tulvakeskus 26.4. klo 16:40) Lue lisää

Jokien vesitilanne

Jokien vesitilanne ja ennuste
Kartta kuvaa parhaiten vähäjärvisten vesistöjen tilannetta.

Jokien vesitilanne

Vaikuta vesien ja Itämeren tilaan sekä tulvariskien hallintaan

Suomen vesienhoitosuunnitelmien, merenhoitosuunnitelman ja tulvariskien hallintasuunnitelmien päivitys vuosille 2022-2027 on käynnistynyt. Miten vesiemme tilaa tulee parantaa ja millä alueilla tulvariski on suurin? Jokaisella on mahdollisuus antaa palautetta 9.7.2018 saakka. Katso lisää

Ympäristön tila Suomessa 2017

Ympäristön tila, kuva Marianna Korpi/SYKE

Ympäristön tila Suomessa 2017 -tietopaketeista neljäs käsittelee mustaa hiiltä. Tietopakettiin kuuluva ympäristön tila -katsaus julkaistaan huhtikuussa 2018

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Y-ASPA1.png p. 0295 020 900
ma–pe klo 9–16, pvm/mpm

chat
ma–pe klo 12–15

ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi
ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelu opastaa asioiden vireillepanossa, neuvoo ymparisto.fi-verkkopalvelun käytössä ja vastaa kysymyksiin ja palautteisiin.