Edelläkävijät_ruotsi

Tio kommuner blir piloter för cirkulär ekonomi

Pressmeddelanden 20.11.2017 Finlands miljöcentral
Tio finländska kommuner, nämligen Ijo, Jyväskylä, Kuopio. Lahtis, Villmanstrand, Borgå, Riihimäki, Rovaniemi, Åbo och Vanda, har förbundit sig att ambitiöst och konkret främja den cirkulära ekonomin. Mera

aktuellt från miljöministeriet

EU nådde enighet om att sektorn för markanvändning (LULUCF) ska inkluderas i klimatmålen för 2030

14.12.2017
Den 14 december nådde EU:s medlemsländer, kommissionen och parlamentet i sina trepartsförhandlingar preliminärt enighet om EU:s LULUCF-förordning, dvs. om hur kolsänkor och de utsläpp som skog och markanvändning orsakar ska beaktas i EU:s klimatmål fram till 2030.
Mera aktuellt

Aktuellt från finlands miljöcentral

YHAn kuva-arkisto/Jouko Lehmuskallio

Finska Kulturfonden beviljar betydande finansiering till forskning om jordbrukets inverkan på vattendragen

15.12.2017
Finska Kulturfonden har beviljat nästan tre miljoner euro för tvärvetenskaplig forskning som ska söka lösningar för att minska den mängd fosfor som läcker ut i vattendragen från jordbruket och som leder till övergödning. Forskningen koordineras av Finlands miljöcentral SYKE och i forskningen deltar Naturresursinstitutet Luke, Helsingfors universitet, Pyhäjärvi-instituutti och ELY-centralerna.
Mera aktuellt

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Årsuppgifterna för 2016 via ARAs e-tjänst

23.11.2017
De allmännyttiga samfund som utnämnts av ARA måste fylla upp och lämnas in årsuppgifter senast 8.12.2017.
Mera aktuellt

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Hydrologiska översikter

Solbergån i november
Hydrologisk översikt i slutet av november 2017: Vattenståndet högt och vattenföringen stor i södra och västra Finland, risk för översvämningar på grund av kravis 1.12.2017
Regnen i oktober och november medförde ett högt vattenstånd under hela november, speciellt i Nylands sjöar och åar. Vattenståndet i södra och västra Finlands sjöar och åar förblir högt även i början av december. Minusgrader förutspås under kommande dagar, vilket minskar vattenföringen under början av månaden, men om vädret åter blir mildare stiger vattenståndet igen. Vid stor vattenföring växer även risken för översvämningar på grund av kravis, om temperaturen sjunker snabbt under -15 grader.
Läs mer
Hydrologiska översikter

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta
chat kl. 12-15

kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.