Läget angående blågröna alger 16.7.2018 i satellitbild. ESA Copernicus Sentinel Data 16.7.2018, processering Finlands miljöcentral
Läget angående blågröna alger 16.7.2018 i satellitbild.

Östersjöns näringsbelastning fortfarande för stor, risken för blågrönalgblomning större även till följd av klimatuppvärmningen

Pressmeddelande av SYKE, 17.7.2018
I Finska viken och en del av Skärgårdshavet har det under senaste dagarna förekommit ovanligt omfattande blågrön algblomning. Enligt väderprognosen fortsätter det mycket varma vädret hela veckan och den blågröna algblomningen väntas vara fortsatt kraftig de närmaste dagarna särskilt i de södra havsområdena. I sjöarna har det också förekommit riklig blågrön algblomning. Mera

aktuellt från miljöministeriet

Världen behöver en global överenskommelse om kemikalier

13.7.2018
Världen behöver en global överenskommelse om kemikalier säger ministrar och viceministrar från åtta länder. En sund hantering av kemikalier och avfall måste erkännas som en viktig del i en hållbar utveckling.
Mera aktuellt

Aktuellt från finlands miljöcentral

Levälautat Itämerellä 16.7.2018 satelliittikuvassa.

Östersjöns näringsbelastning fortfarande för stor, risken för blågrönalgblomning större även till följd av klimatuppvärmningen

17.7.2018
I Finska viken och en del av Skärgårdshavet har det under senaste dagarna förekommit ovanligt omfattande blågrön algblomning. Enligt väderprognosen fortsätter det mycket varma vädret hela veckan och den blågröna algblomningen väntas vara fortsatt kraftig de närmaste dagarna särskilt i de södra havsområdena. I sjöarna har det också förekommit riklig blågrön algblomning.
Mera aktuellt

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

ARA beslöt om reservering för investeringsunderstöd för byggande eller ombyggnad av bostäder för grupper med särskilda behov

31.1.2018
ARA har gjort understödsreserveringar för byggande eller ombyggnad av sammanlagt 943 hyresbostäder avsedda för grupper med särskilda behov. Understödsreserveringen uppgår till sammanlagt 33 miljoner euro.
Mera aktuellt

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Hydrologiska översikter

Yläneenjoki Vanhakartano (MarjoTarvainen)
Hydrologisk översikt i slutet av juni 2018: Vattennivån ställvis låg såväl i vattendragen som grundvattnen 3.7.2018
Den regnfattiga våren och början av sommaren har påverkat vattnen så att vattenståndet är lägre och vattenföringen mindre än medelvärdena för årstiden. Situationen förändrades inte mycket ens av regnen i slutet av juni, för merparten av regnvattnet stannade i den torra marken. Även grundvattennivåerna var rätt låga i många områden där nederbörden varit mindre. I juli kommer vattenståndet att sjunka, vilket är typiskt för sommaren.
Läs mer
Hydrologiska översikter

Påverka vattendragens och Östersjöns tillstånd och hantering av översvämningsrisker

Finlands vattenförvaltningsplanerna, havsförvaltningsplan och planerna för hantering av översvämningsrisker ska uppdatering för 2022–2027 har påbörjats. Hur kan vi förbättra tillståndet i våra vatten? I vilka områden är översvämningsrisken störst? Alla har möjlighet att ge feedback till 9.7.2018. Läs mer

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta
chat kl. 12-15
Obs.! 18.6.-10.8. kl. 9-15

kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.