Renoverade forskningsfartyget Aranda_merikokeet_Rauma_3
Det grundligt renoverade forskningsfartyget Aranda styr nästa vecka ut på forskningsresa till Östersjön. © Sammeli Korhonen / Sideways Eight Finland © Foto: Sammeli Korhonen / Sideways Eight Finland

Forskningsfartyget Aranda styr genast ut på en forskningsresa

Pressmeddelande 7.9.2018 Finlands miljöcentral
Det grundligt renoverade forskningsfartyget Aranda överläts i dag till Finlands miljöcentral. Ombyggnadsarbetet utfördes av Rauma Marine Constructions på företagets varv i Raumo. Aranda styr genast nästa vecka ut på sin första forskningsresa till Östersjön. Läs mera

aktuellt från miljöministeriet

Förslag till budget för miljöministeriets förvaltningsområde 2019

17.9.2018
Regeringens förslag till statsbudget för miljöministeriets förvaltningsområde 2019 uppgår till sammanlagt 199,3 miljoner euro. I siffran ingår den tilläggsfinansiering på 15 miljoner euro för effektivisering av skyddet av Östersjön och vattendragen 2019 som regeringen enades om vid budgetförhandlingarna. För det program som syftar till att förbättra Östersjöns och vattendragens tillstånd föreslås finansiering till ett belopp av sammanlagt 45 miljoner euro 2019–2021.
Mera aktuellt

Aktuellt från finlands miljöcentral

Vinnarna i utmaningstävlingen tar sig an havsnedskräpningen på olika sätt

14.9.2018
Utmaningstävlingen Meriroskahaaste (Utmaning om havsnedskräpning) utlystes i syfte att få fram lösningar för att minska mängden skräp som hamnar i Östersjön. Vinnartrion – Paptic Oy, VTT:s team PlastBug och Håll Skärgården Ren rf. – tilldelades totalt 32 000 euro för att snabba på olika insatser som syftar till att rädda Östersjön.
Mera aktuellt

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

ARA beslöt om reservering för investeringsunderstöd för byggande eller ombyggnad av bostäder för grupper med särskilda behov

31.1.2018
ARA har gjort understödsreserveringar för byggande eller ombyggnad av sammanlagt 943 hyresbostäder avsedda för grupper med särskilda behov. Understödsreserveringen uppgår till sammanlagt 33 miljoner euro.
Mera aktuellt

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Hydrologiska översikter

Vettä pumpataan kaivosta. Kuva: Mirjam Orvomaa
Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2018: Mycket lågt grundvatten och vattenstånd i sjöar och åar, särskilt i landets västra och mellersta delar 4.9.2018
Den varma och regnfattiga sommaren har på flera ställen medfört mycket lågt grundvatten och vattenstånd i sjöar och åar, speciellt i landets västra och mellersta delar. På flera ställen vid kusten och i landets södra och västra delar är grundvattnet 10–60 cm lägre än normalt för tidpunkten, och på vissa ställen har man uppmätt den lägsta nivån någonsin för tidpunkten. Nivåerna för den senaste torrperioden 2002–2003 har dock ännu inte underskridits.
Läs mer
Hydrologiska översikter

#vardagslandskapet - fotokampanj

vardagslandskapet banneri

Miljöministeriets och Finlands miljöcentrals fotokampanj #vardagslandskapet utmanar dig till att se på landskapen i din vardagsmiljö med nya ögon. Dela din bild med hashtaggen #vardagslandskapet / #arkimaisema. Mera

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta
chat kl. 12-15

kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.