M/S Baltic Queen Foto: Igor Dilo, shipspotting.com
© Igor Dilo, shipspotting.com

Realtidsövervakning av olja i havsvatten installerad på färja mellan Tallinn och Stockholm

Pressmeddelande 24.3.2017 Finlands miljöcentral
Det EU-finansierade projektet GRACE, har infört ett system för realtidsövervakning av olja i öppet havsvatten. "Den här typen av teknik kan ha stor potential ombord på många olika typer av fartyg som används i exempelvis Arktis, till exempel fartyg som transporterar bränsle och andra transportfartyg", säger projektkoordinator Kirsten Jørgensen. Läs mera

aktuellt från miljöministeriet

Minister Tiilikainen: ”Begränsningen av fluorkolväten är ett viktigt steg i bekämpningen av klimatförändringen”

24.3.2017
I oktober i fjol ingicks ett internationellt avtal om begränsning av förbrukningen av fluorkolväten (HFC) som orsakar klimatuppvärmning. Avtalet ska nu genomföras nationellt.
Mera aktuellt

Aktuellt från finlands miljöcentral

M/S Baltic Queen

Realtidsövervakning av olja i havsvatten installerad på färja mellan Tallinn och Stockholm

24.3.2017
Det EU-finansierade projektet GRACE har infört ett system för realtidsövervakning av olja i öppet havsvatten. Den här typen av teknik kan ha stor potential ombord på många olika typer av fartyg som används i exempelvis Arktis, till exempel fartyg som transporterar bränsle och andra transportfartyg.
Mera aktuellt

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Reparationsunderstöden överfördes från kommunerna till ARA i början av 2017

10.2.2017
I och med den nya reparationsunderstödslagen, som träder i kraft i början av 2017, överförs beviljandet av reparationsunderstöd från kommunerna till ARA. I praktiken betyder detta att i fortsättningen lämnas ansökningarna in till ARA, som fattar beslut om understöden och sköter utbetalningen.
Mera aktuellt

vattensituationen

Aktuellt

Tulvakeskuksen logo (luonnos, 172px)

Hydrologiska översikter

Hiihtäjä helmikuussa Kuusamossa
Hydrologisk översikt i slutet av februari 2017: Snöbelastningen på tak ställvis stor i norra och östra Finland – stora hallars tak bör granskas 1.3.2017
Snöbelastningen ökade i slutet av februari kraftigt i östra och norra Finland, där det nu allmänt taget finns 100–150 kilogram snö per kvadratmeter. Finlands miljöcentral uppmanar hallägare att följa snöläget på stora hallars tak i början av mars och vid behov avlägsna snö från taken. Vanliga bostadshus hör inte till riskobjekten. Det finns endast lite snö i västra och södra Finland.
Läs mer

Hydrologiska översikter

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta
kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.