biodiversitettikokouksen tunnus

Världens länder försöker finna lösningar för att stoppa förlusten av biologisk mångfald

Pressmeddelande, 13.11.2018 Miljöministeriet
Den 17-29 november möts representanter för mer än 190 länder i FN:s biodiversitetsmöte i Sharm El-Sheikh i Egypten. Det övergripande målet för mötet är att påskynda och stärka åtgärder och åtaganden som tryggar naturen. Förberedelser för mötet har gjorts i ett läge där vetenskapssamhället under det gångna året kommit med flera oroande budskap om läget för den biologiska mångfalden i världen. Samtidigt har flera länder gjort observationer till exempel av ett minskat antal insekter och fåglar. Faktorer som påverkar biodiversitetsförlusten är bland annat att livsmiljöer försvinner, naturresurser överkonsumeras och den pågående klimatförändringen. Läs mera om pressmeddelanden

kiilopää
Kiilopää i Urho Kekkonens nationalpark. © Bild: Pasi Nivasalo, Forststyrelse

Urho Kekkonens nationalpark växer – de nya gränserna börjar gälla 3.12

Pressmeddelande, 9.11.2018 Miljöministeriet
Republikens president har i dag stadfäst lagen om ändring av gränserna för Urho Kekkonens nationalpark. Enligt lagen, som träder i kraft den 3 december, utvidgas nationalparken med uppemot tvåhundra hektar värdefulla naturområden som förvärvats för naturskyddsändamål, och samtidigt avskiljs ett område på mindre än tio hektar i anslutning till Tankavaara naturum från nationalparken. Denna ändring av gränserna möjliggör mångsidigare användning och utveckling av naturumet. Läs mera om pressmeddelanden

aktuellt från miljöministeriet

Förbränning av naturgödsel blir enklare från och med i morgon, anvisningar klara

14.11.2018
Att använda hästspillning och naturgödsel från andra produktionsdjur i energiproduktion ska bli enklare från och med den 15 november. Efter lagändringarna krävs det inte längre något tillstånd för förbränning av naturgödsel i anläggningar som har en effekt på högst 50 megawatt. Det har också tagits fram anvisningar för förbränningen.
Mera aktuellt

Aktuellt från finlands miljöcentral

Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik

9.11.2018
Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor den 19 november 2018 från Tölö i Helsingfors till Helsingfors universitetets campus i Vik på adressen Ladugårdsbågen 11. I Vik kommer Finlands miljöcentral att verka i en modern arbetsmiljö med lösningar som är hållbara för miljön.
Mera aktuellt

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

ARA beslöt om reservering för investeringsunderstöd för byggande eller ombyggnad av bostäder för grupper med särskilda behov

31.1.2018
ARA har gjort understödsreserveringar för byggande eller ombyggnad av sammanlagt 943 hyresbostäder avsedda för grupper med särskilda behov. Understödsreserveringen uppgår till sammanlagt 33 miljoner euro.
Mera aktuellt

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Hydrologiska översikter

Lojo träsk oktober 2018
Hydrologisk översikt i slutet av oktober 2018: Grundvattnet ställvis lågt i sydvästra och mellersta Finland 1.11.2018
På grund av den torra och varma sommaren är grundvattennivån fortfarande låg speciellt i de sydvästra och mellersta delarna av landet. Även vattenståndet i sjöarna är lägre än medelvärdet men det har huvudsakligen nu slutat att sjunka. Enligt prognoserna kommer grundvattennivån i synnerhet i landets mellersta delar att stanna på mycket lägre nivå än medelvärdet, ifall inte vintern anländer senare än vanligt.
Läs mer
Hydrologiska översikter

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta
chat kl. 12-15

kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.