lammaspaimenviikot Bild: Mirja Nylander / Forststyrelsen
© Bild: Mirja Nylander / Forststyrelsen

Det finländska konceptet Fåraherdeveckorna tävlar om priset för det bästa landskapsprojektet i Europa

Pressmeddelande 14.2.2017 Miljöministeriet och Forststyrelsen
Forststyrelsens naturtjänsters koncept Fåraherdeveckorna som prisbelöntes som Finlands bästa landskapsprojekt 2016 tävlar i vår om Europarådets landskapspris. Mera

Mat

Ny kalkylator visar den näringsämnesbelastning som konsumtionen orsakar i Östersjön

Pressmeddelande 3.2.2017 Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet och John Nurminens Stiftelse
Finlands miljöcentral och Naturresursinstitutet har utvecklat en kalkylator för Östersjön, med vilken konsumenten kan ta reda på effekterna av hans eller hennes konsumtionsvanor på näringsämnesbelastningen i Östersjön. Cirka 10 % av Östersjöns näringsbelastning kommer från Finland. Matproduktionen orsakar cirka 60 % av en genomsnittlig finländares Östersjöfotspår. Avloppsvattnets andel är också betydande, cirka 25 %. Det lättaste sättet att minska belastningen är att öka andelen vild fisk och vegetarisk föda i kosten. Läs mera

aktuellt från miljöministeriet

Minister Tiilikainen: Finland ska bli ett kolneutralt samhälle senast 2045

21.2.2017
Finland har alla möjligheter att bli ett föregångarland när det gäller klimat- och energipolitik, bedömer jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. Genom att utnyttja såväl befintliga som nya lösningar kan man också öka investeringarna och sysselsättningen.
Mera aktuellt

Aktuellt från finlands miljöcentral

Boskap

Restaurering av våtmarker hjälper sjöfåglar

9.2.2017
När våtmarkernas kvalitet har försämrats har många sjöfågelstammar minskat, till och med i Finland – de tusen sjöarnas land. En ny undersökning visar att åtgärder som förhindrar att våtmarker växer igen har hjälpt sjöfågelarter som har blivit sällsyntare.
Mera aktuellt

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Reparationsunderstöden överfördes från kommunerna till ARA i början av 2017

10.2.2017
I och med den nya reparationsunderstödslagen, som träder i kraft i början av 2017, överförs beviljandet av reparationsunderstöd från kommunerna till ARA. I praktiken betyder detta att i fortsättningen lämnas ansökningarna in till ARA, som fattar beslut om understöden och sköter utbetalningen.
Mera aktuellt

vattensituationen

Aktuellt

Tulvakeskuksen logo (luonnos, 172px)

Hydrologiska översikter

Lumilippa roikkuu katolta. Kuva: Pirjo Ferin
Hydrologisk översikt i slutet av januari 2017: Snöbelastningen växer i norra och östra Finland –stora hallars tak bör granskas 1.2.2017
I norra och östra Finland har snöbelastningen ökat i januari till 80–120 kilogram per kvadratmeter. I Lapska armen finns det ställvis tydligt mer snö än så. Finlands miljöcentral uppmanar hallägare att granska snöläget på stora hallars tak och vid behov avlägsna snön från taket. Vanliga bostadsbyggnader hör inte till riskobjekten. I södra och västra Finland finns det endast lite eller inte alls snö.
Läs mer

Hydrologiska översikter

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta
kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.