Hyppää sisältöön

Astiakokessa selvitettiin orgaanisten haitta-aineiden kulkeutumista kauranjyviin. © Kuva Kari Ylivainio

Jätevesilietteen pitkäaikaisesta fosforilannoitusvaikutuksesta ja käyttöön liittyvistä riskeistä uutta tutkimustietoa

Tiedote 17.9.2020 Luonnonvarakeskus, Ruokavirasto ja Suomen ympäristökeskus
Jätevesilietteet sisältävät runsaasti ravinteita ja lietteestä 40 prosenttia hyödynnetäänkin nykyään lannoitteena maataloudessa. Jätevesilietteen hyödyntämiseen lannoitteena vaikuttaa kuitenkin voimakkaasti epätietoisuus sen sisältämistä haitta-aineista sekä niiden mahdollisesta siirtymisestä ruokaketjuun ja vaikutuksista ympäristöön. Luonnonvarakeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Ruokaviraston PProduct-hankkeessa selvitettiin lietefosforin pitkäkestoista lannoitusvaikutusta, tutkittiin raskasmetallien ja tiettyjen orgaanisten haitta-aineiden kertymistä viljelykasveihin.

Avustukset

Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi

 

Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille on tarjolla valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja öljylämmityksen korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla. Avustusta voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen. Avustusta myönnetään 4 000 euroa, kun öljylämmityksestä siirrytään kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun, ja 2 500 euroa, kun siirrytään muihin lämmitysjärjestelmiin. Avustusta ei kuitenkaan myönnetä, jos uusi rakennuskohtainen lämmitysjärjestelmä käyttää fossiilisia polttoaineita.

Ympäristöministeriön ajankohtaiset

Ympäristöministeriö avaa puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten lajien ja luontotyyppien tutkimusohjelman avustushaun

18.9.2020
Uuden tutkimusohjelman tavoitteena on lisätä tietämystä Suomen lajeista ja luontotyypeistä sekä niiden muutoksista. Tutkimusohjelma koskee erityisesti lajeja, lajiryhmiä tai luontotyyppejä, joista on saatavissa lajien tai luontotyyppien uhanalaisarvioinnissa tai käytännön luonnonsuojelussa sovellettavia tuloksia. Avustushaku aukeaa 18.9.2020.
Lisää ympäristöministeriön ajankohtaisia

Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaiset

EU:n ilmastonsuojelutoimet purevat

17.9.2020
Euroopan ympäristöviraston (EEA) tuoreiden ennakkotietojen mukaan EU:n jäsenmaiden yhteenlasketut ilmastoa lämmittävät päästöt ovat vähentyneet merkittävästi vuonna 2019, siis jo ennen koronaviruskriisiä.
Lisää Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaisia

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ajankohtaiset

Mitä eroa on ARAn energia-avustuksella ja ELY-keskuksen öljylämmitysavustuksella? Voinko hakea molempia?

1.9.2020
ARAn ja ELYn myöntämillä avustuksilla on hieman erilaiset tavoitteet ja myös niiden myöntämisperusteet eroavat toisistaan. Tutustu täällä avustusten keskeisiin eroavaisuuksiin.
Lisää ARAn ajankohtaisia

Vesitilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Jokien vedenkorkeudet ovat nousseet nopeasti sateiden vuoksi (Tulvakeskus 18.9.)
Pintavedet lähellä ajankohdan keskimääräistä lämpötilaa (18.9.)
Lue lisää

Valunta Tulvatilanne

Valunta / Tulvatilanne

Valunta Tulvatilanne

Uusia julkaisuja

Ympäristövaikutukset on huomioitava ravitsemussuosituksissa (issuu)

Kasvisten, palkokasvien ja kalan osuuden lisääminen ruokavaliossa auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä. Kansallisissa ravitsemussuosituksissa on otettava huomioon sekä ravitsemuksellinen että ekologinen kestävyys. Lue lisää Suomen ympäristökeskuksen tiedotteesta.

Uusia verkkosivustoja

Itämeri.fi on meritiedon aarreaitta

itämeri.fin tunnus.

Itämeri.fi on uusi suomalaisen meritiedon kokoava sivusto, jossa voi tutustua muun muassa meren erilaisiin vapaa-ajankohteisiin, Itämeren luontoon ja sen muutoksiin, merentutkimuksen eri osa-alueisiin sekä Itämeren yhteiskunnallisiin kytköksiin.

Vesi.fi tarjoaa ajankohtaista ja ajantasaista vesitietoa

Ilmastodieetti-laskuri

Suomen ympäristökeskuksen kehittämä Ilmastodieetti auttaa tunnistamaan, mistä arjen hiilijalanjälki syntyy ja miten sitä voi pienentää. Laske oma ilmastovaikutuksesi Ilmastodieetti.fissä.

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Y-ASPA1.png p. 0295 020 900
ma–pe klo 9–16, pvm/mpm
chat ma–pe klo 12–15

ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelu opastaa asioiden vireillepanossa, neuvoo ymparisto.fi-verkkopalvelun käytössä ja vastaa kysymyksiin ja palautteisiin.