© Kirsi Järvenranta Luke

Peltojen vesistövaikutuksien vähentämiseen tarvitaan useita menetelmiä

tiedote 19.9.2019, SYKE ja Luke
Peltoviljelyn ravinnevirtojen hallinta on monista osatekijästä muodostuva kokonaisuus, jossa yhdellä kuormitusta vähentävällä tekijällä ei ole ratkaisevaa roolia. Juuri päättynyt Kiertovesi-hanke toi uutta tietoa peltoviljelyn ravinnevirroista ja ravinteiden kulkeutumisesta vesistöihin sekä ravinnekuormituksen hallinnasta.

Ympäristöministeriön ajankohtaiset

Pohjois-Lappiin perusteilla luonnonsuojelualueita suojeluun varatuille valtion maille

20.9.2019
Pohjois-Lappiin ollaan perustamassa luonnonsuojelualueita valtion omistamille maille. Suojeltaviksi suunnitellut alueet on varattu luonnonsuojelutarkoitukseen jo aiemmin. Ympäristöministeriö ja Metsähallitus järjestävät syyskuussa Pohjois-Lapissa yleisötilaisuuksia, joissa halutaan kuulla sidosryhmien ja kansalaisten näkemyksiä suojelualueiden perustamiseen.
Lisää ympäristöministeriön ajankohtaisia

Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaiset

Peltomaisema. Kuva: Kirsi Järvenranta Luke

Peltojen vesistövaikutuksien vähentämiseen tarvitaan useita menetelmiä

19.9.2019
Peltoviljelyn ravinnevirtojen hallinta on monista osatekijästä muodostuva kokonaisuus, jossa yhdellä kuormitusta vähentävällä tekijällä ei ole ratkaisevaa roolia. Juuri päättynyt Kiertovesi-hanke toi uutta tietoa peltoviljelyn ravinnevirroista ja ravinteiden kulkeutumisesta vesistöihin sekä ravinnekuormituksen hallinnasta.
Lisää Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaisia

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ajankohtaiset

ARA hakee uusia asiantuntijoita

19.9.2019
ARA etsii kahta asiantuntijaa. Kiinnostaisiko työ rakennusten energiatehokkuusasoiden parissa? Tai ARA-yhteisöjen ohjaus- ja valvontatehtävät? Jos vastaat kyllä, niin saatat olla etsimämme ammattilainen.
Lisää ARAn ajankohtaisia

Vesitilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Syyssateet ovat nostaneet jokien virtaamia rannikoilla (Tulvakeskus 20.9.)
Pohjaveden pinnat laskevat vielä (20.9.)
Sisävesien pintalämpötilat laskemassa (18.9.) Lue lisää

Valunta Tulvatilanne

Valunta / Tulvatilanne

Valunta Tulvatilanne

Maisemapäivä

Arkimaisemat ja vesi maisemapäivän teemoina

Sunnuntaina 20.10. vietetään kansainvälistä maisemapäivää, jonka teemana tänä vuonna on Euroopan laajuisesti maisema ja vesi. Teemalla halutaan kiinnittää huomiota veden arvoon maisemassa. Millaisin kaikin tavoin vesi onkaan osa sinun arkimaisemaasi? Valokuvaa maisemia ennakkoluulottomasti. Jaa kuvat Instagramissa tunnisteella #arkimaisema

Uusia julkaisuja

SYKE Policy Brief: Kaivostoiminnan kestävyyden eteen on edelleen tehtävä työtä
Ympäristönäkökohdat tulee ottaa huomioon kaivoksen elinkaaren kaikissa vaiheissa, aina malminetsinnästä kaivoksen sulkemiseen ja jälkihoitoon asti. Kaivosten vesien hallinta on Suomen olosuhteissa keskeistä. Tärkeää on myös, että kaivosalan yhtiöt viestivät toiminnastaan aktiivisesti ja avoimesti jo malminetsintä- ja suunnitteluvaiheessa niin, että paikalliset asukkaat pääsevät vaikuttamaan hankkeisiin.

Uusi vesien tila-arvio

Järvien ja jokien tila pääosin ennallaan, rannikkovesien tila heikentynyt

Uusi arvio Suomen pintavesien ekologisesta tilasta osoittaa, että järviemme pinta-alasta 87 prosenttia ja jokivesistämme 68 prosenttia on hyvässä tai erinomaisessa tilassa. Rehevöityminen on edelleen suurin ongelma. Sisävesien tila ei ole muuttunut merkittävästi vuodesta 2013, joskin paikoin on havaittavissa lievää paranemista. Suomenlahden tila on parantunut, mutta rannikkovesien tila ei ole pääosin saavuttanut hyvää tilaa. Pohjavesien riskit eivät ole lisääntyneet.

meriopas.fi-palvelu

Meriopas.fi on karttapalvelu kaikille, joita kiinnostaa Suomen meri ja rannikot. Palvelusta näet muun muassa tuulisuuden, meriveden korkeuden ja lämpötilan, voit etsiä kiinnostavia vierailukohteita ja vierasvenesatamia tai tietoa sinilevähavainnoista. Löydät myös tietoa ja valokuvia vedenalaisesta luonnosta. Palvelun on kehittänyt Suomen ympäristökeskus yhdessä yhdeksän muun laitoksen kanssa.

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Y-ASPA1.png p. 0295 020 900
ma–pe klo 9–16, pvm/mpm
chat ma–pe klo 12–15

ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelu opastaa asioiden vireillepanossa, neuvoo ymparisto.fi-verkkopalvelun käytössä ja vastaa kysymyksiin ja palautteisiin.