Hyppää sisältöön

Usein kysyttyä ympäristöstä -palvelu avattu - ensivaiheessa tietoa rauhoitetuista lajeista (ely-keskus.fi)

Valkoposkihanhia pellolla.
© Ilkka Elo

Uutinen 26.9.2022 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
Tervetuloa tutustumaan Usein kysyttyä ympäristöstä -palveluun! Avausvaiheessa tietoa löytyy kysymys-vastaus-muodossa rauhoitetuista lajeista seuraaviin teemoihin liittyen: lajien hallussapito ja myynti, lajien esiintymispaikkojen huomioiminen, rauhoittamismääräykset, haitat ja niiden ehkäisy sekä poikkeusluvat. Palvelusta vastaa valtakunnallinen ELY-keskusten Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus.

Palveluja kiertotaloustyöhön – Kiertotalous-Suomi aloittaa toimintansa (syke.fi)

© SYKE

Tiedote 27.9.2022 Suomen ympäristökeskus ja Motiva Oy
Kiertotalous-Suomi (KiSu) on kiertotalouden osaamisverkosto, jonka tavoitteena on tukea kuntien, yritysten, elinkeinoelämän ja kiertotalouden ekosysteemien työtä hiilineutraalin kiertotalousyhteiskunnan rakentamisessa. Kiertotalous-Suomea on kehitetty yhdessä sidosryhmien kanssa keväästä 2022 asti. Lanseeraustilaisuudessa 27.9. esiteltiin kiertotalouden tilannekatsaus, verkkopalvelu ja osaamisverkoston tarjoamat palveluaihiot.

Rahoitus ja avustukset

Kunnille ja järjestöille tarjolla avustusta luonnonhoitotöihin (ym.fi)
Helmi-elinympäristöohjelmassa on haettavana erityisavustusta elinympäristöjen kunnostus-, hoito- ja ennallistamishankkeisiin. Kunta- ja Järjestö-Helmi avustushaku tukee kuntien ja järjestöjen hankkeita, jotka edistävät luonnon monimuotoisuutta ja parantavat elinympäristöjen tilaa. Avustus on haettavissa 15.9.–31.10.2022.

Kunnille ja maakunnille tarjolla avustusta vihreän siirtymän investointihankkeiden kaavoitukseen, lupamenettelyyn ja selvityksiin (ym.fi)
Kunnat ja maakuntien liitot voivat hakea ympäristöministeriöltä avustusta vihreää siirtymää edistävien investointihankkeiden kaavoitukseen, lupamenettelyyn ja niihin liittyviin selvityksiin. Hakuaika on 12.9.–18.10.2022.

Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi (ely-keskus.fi)
Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille on tarjolla valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja öljylämmityksen korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla.

Vesitilanne vesi.fi:ssä

Luontosuhdebarometri

Suomalaisten huoli luonnon tilasta kasvanut – luontokato tunnistetaan nyt merkittäväksi uhaksi (syke.fi)
Luontosuhdebarometrilla selvitettiin suomalaisten suhdetta luontoon ja sen monimuotoisuuden turvaamiseen.

Vesijalanjälkilaskuri

Arvioi oma vesijalanjälkesi uudella laskurilla (Vesi.fi)

Vesijalanjälkilaskuri havainnollistaa vedenkulutuksen painopisteet ja auttaa vähentämään kulutusta. Laskurin avulla voi selvittää sekä kotona käytetyn veden että tuotteisiin ja palveluihin sisältyvän veden määrää.

Ilmastodieetti-laskuri

Suomen ympäristökeskuksen kehittämä Ilmastodieetti auttaa tunnistamaan, mistä arjen hiilijalanjälki syntyy ja miten sitä voi pienentää. Laske oma ilmastovaikutuksesi Ilmastodieetti.fi:ssä.

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Y-ASPA1.png p. 0295 020 900
ma–pe klo 9–16, pvm/mpm
chat ma–pe klo 12–15

Huom.! Suljettu 29.-30.9.

ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen ympäristöasioiden asiakaspalvelu opastaa asioiden vireillepanossa, neuvoo ymparisto.fi-verkkopalvelun käytössä ja vastaa kysymyksiin ja palautteisiin.