Hyppää sisältöön

Ympäristölupien pitkille käsittelyajoille löytyy syitä niin hakijoista kuin viranomaisistakin (syke.fi)

Teollisuuslaitos maisemassa mereltä katsottuna.
Suuri osa pitkittyneistä lupakäsittelyistä voitaisiin välttää, jos luvan hakijat olisivat aluehallintovirastoon yhteydessä jo ennen hakemuksen jättämistä. © Kuva: Riku Lumiaro

Tiedote 29.11.2021 Suomen ympäristökeskus SYKE
Investointihankkeiden ympäristölupien pitkiä käsittelyaikoja aluehallintovirastoissa on kritisoitu investointien esteenä tai vähintään hidasteena. Tuore selvitys löysi lupakäsittelyn pitkittymiselle syitä sekä luvanhakijoiden että viranomaisten toiminnasta.

Kysyttyä nyt

Suunnitteletko rannan ruoppausta?

Järveä ruopataan.
© Sami Moilanen

Jos suunnittelet tulevalle syksylle, talvelle tai ensi keväälle rannan ruoppaustöitä, muistathan tehdä ilmoituksen ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle. Tee ilmoitus vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloittamista. Ruopata voi pääsääntöisesti 1.9.–30.4. välisenä aikana. Suojelu-, Natura- ja muilla linnuston kannalta merkittävillä alueilla työaika on 1.10.–31.3. Ruoppaus saattaa vaatia myös aluehallintoviraston lupaa. Ohjeita ja linkin sähköiseen lomakkeeseen löydät Rannan ruoppaus -sivulta.

Rahoitus ja avustukset

Rauhoitettujen lintujen aiheuttamia satovahinkoja viimevuotista vähemmän – korvaukset haettava vuoden loppuun mennessä (ym.fi)
Alustavien tietojen mukaan luonnonsuojelulailla rauhoitetut linnut, kuten valkoposkihanhet, ovat aiheuttaneet viime vuotta vähemmän viljelyvahinkoja. Pääsyynä pidetään suotuisia sääolosuhteita. Korvauksia rauhoitettujen lintujen aiheuttamista vahingoista voi hakea vuoden loppuun mennessä ja ne maksetaan alkuvuodesta.

Ympäristöhallinnon vuoden 2022 harkinnanvaraiset valtionavustukset (ym.fi)
Avustukset myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa tähän vuoden 2022 valtion talousarviossa määrärahaa. Hakuaika alkaa 18.10.2021. Hakemukset ympäristöministeriölle sekä alueellisille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille tulee toimittaa viimeistään 30.11.2021 käyttäen ensisijaisesti sähköistä hakupalvelua. Mikäli avustuksen hakuaika poikkeaa tästä, ilmoitetaan siitä erikseen avustuksen tarkemmassa hakuohjeistuksessa.

Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi (ely-keskus.fi)
Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille on tarjolla valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja öljylämmityksen korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla.

Vesitilanne

Uusia julkaisuja

Tuulivoimalan siivet.
 

Tuulivoimaselvitys ja -opas antavat tietoa kunnille ja kansalaisille (sttinfo.fi)
Keski-Suomen ELY-keskus on julkaissut laajan tuulivoimaselvityksen ja tuulivoiman yleisoppaan, joiden tarkoituksena on auttaa Keski-Suomen kuntia tuulivoimarakentamiseen liittyvien kysymysten ratkaisemisessa sekä antaa kansalaisille tiivistettyä perustietoa tuulivoimaan liittyen.

 

 

 

Maastokäyttöisten tunnistusmenetelmien kehittäminen happamille sulfaattimaille (helda.fi)
Raportti esittelee uusia, nopeampia menetelmiä happamien sulfaattimaiden luotettavaan tunnistamiseen ja riskinarviointiin maasto-olosuhteissa. Kehitetyille nopeille kenttämenetelmille annettiin uusia raja-arvoja happaman sulfaattimaamateriaalin tunnistamiselle.

Ilmastodieetti-laskuri

Suomen ympäristökeskuksen kehittämä Ilmastodieetti auttaa tunnistamaan, mistä arjen hiilijalanjälki syntyy ja miten sitä voi pienentää. Laske oma ilmastovaikutuksesi Ilmastodieetti.fi:ssä.

Vesijalanjälkilaskuri

 

Arvioi oma vesijalanjälkesi uudella laskurilla (Vesi.fi)
Vesijalanjälkilaskuri havainnollistaa vedenkulutuksen painopisteet ja auttaa vähentämään kulutusta. Laskurin avulla voi selvittää sekä kotona käytetyn veden että tuotteisiin ja palveluihin sisältyvän veden määrää.

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Y-ASPA1.png p. 0295 020 900
ma–pe klo 9–16, pvm/mpm
chat ma–pe klo 12–15

ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen ympäristöasioiden asiakaspalvelu opastaa asioiden vireillepanossa, neuvoo ymparisto.fi-verkkopalvelun käytössä ja vastaa kysymyksiin ja palautteisiin.