Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi

Asiointi ja luvat -osio sisältää tietoa kansalaisten ja yritysten tarvitsemista luvista, ilmoituksista ja rekisteröinneistä. Osiossa kerrotaan myös ympäristövaikutusten arvioinnista ja sieltä löytyvät YVA-hankkeet sekä YVA-päätökset. Sivustolle on koottu listat ympäristöhallinnon lomakkeista sekä rahoituksista ja avustuksista. TYVI-palveluiden kautta yritykset voivat ilmoittaa tiettyjä tietoja sähköisesti viranomaisille.

Tuulivoimaa Raahessa
© Kuva: Mikko Korhonen, ympäristöhallinnon kuvapankki

Uusimmat vireillä olevat YVA-hankkeet

Dongwha hartsitehdas Kotka 7.12.2018 11.27
Dongwha Finland Oy (jatkossa Dongwha) suunnittelee hartsitehtaan rakentamista Kotkan impregnointitehtaansa yhteyteen Kotkansaarelle. Dongwhan impregnointi-tehtaassa jalostetaan paperia kahdella impregnointikoneella runkopaperiksi ja pinnoituskalvoksi kyllästämällä paperi hartsilla. Nykyään Dongwha ostaa käyt-tämänsä hartsin muilta toimijoilta, mutta jatkossa hartsit tai osa hartseista on tarkoitus valmistaa itse. Tarkoituksena on valmistaa hartsia lähinnä omaan käyttöön, mutta hartsia on mahdoll
Kaikki YVA-hankkeet
Julkaistu 28.8.2013 klo 10.46, päivitetty 7.12.2018 klo 8.33
Aihealue: