Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi

Asiointi ja luvat -osio sisältää tietoa kansalaisten ja yritysten tarvitsemista luvista, ilmoituksista ja rekisteröinneistä. Osiossa kerrotaan myös ympäristövaikutusten arvioinnista ja sieltä löytyvät YVA-hankkeet sekä YVA-päätökset. Sivustolle on koottu listat ympäristöhallinnon lomakkeista sekä rahoituksista ja avustuksista. TYVI Pro -palvelu on käytössä asemakaavoituksen seurannassa.

Tuulivoimaa Raahessa
© Kuva: Mikko Korhonen, ympäristöhallinnon kuvapankki

Uusimmat vireillä olevat YVA-hankkeet

Kaunisvaaran kaivoshanke, Pajala, Ruotsi 8.9.2021 0.00
Kaunis Iron Ab:n Kaunisvaaran kaivoshanke sijaitsee Pajalan kunnassa, Norrbottenin läänissä, Ruotsissa. Hanke käsittää nykyisen kaivostoiminnan Tapulin rautamalmilouhoksella ja Kaunisvaaran rikastamolla, jota laajennetaan Palotievan ja Sahavaaran rautamalmien avolouhinnalla ja näiden rikastamisella Kaunisvaaran rikastamossa. Lisäksi hankkeeseen kuuluu nykyisten jätealueiden ja vesialtaiden laajentaminen sekä uusien jätealueiden ja vedenpuhdistuslaitoksen rakentaminen.
St1 Oy:n Polttonesteterminaali ja laituri - Inkoon Joddböle 29.8.2021 20.07
Hanke koostuu polttonesteterminaalin ja uuden laiturin rakentamisesta Inkoon Joddbölessä sijaitsevalle satama- ja teollisuusalueelle sekä laiturialueen kohdalta pois ruopattavien sedimenttien läjityksestä. Hanke sisältää terminaalitoiminnot satamassa (laivan purku) sekä kemikaalien varastoinnin. Kemikaalit tuodaan satamaan laivoilla, puretaan, varastoidaan, lisätään tarvittavia lisäaineita ja kuljetetaan eteenpäin maantiekuljetuksina lähinnä Etelä-Suomen alueelle.
Vantaan Energia Oy:n kyllästetyn puun lämpökäsittelylaitos, Vantaa 8.8.2021 16.27
Hankkeessa rakennetaan uusi vaarallisen jätteen polttolaitos Vantaalle Martinlaakson voimalaitosalueelle, jossa kierrätyskelvotonta kyllästettyä puujätettä poltetaan arinakattilassa. Kyllästetyn puun lisäksi polttolaitoksella poltetaan myös muita kierrätyskelvottomia jätteitä, kuten muun muassa pintakäsiteltyä puuta sekä puu-, kuitu-, muovi- ja tekstiilipitoisia jäännösmateriaaleja, joita syntyy jätteiden käsittelylaitosten lopputuotteena. Suunniteltu jätteenkäsittelymäärä on enintään 60 000 to
Kaikki YVA-hankkeet
Julkaistu 31.7.2020 klo 13.19, päivitetty 28.5.2021 klo 10.19
Aihealue: