Hyppää sisältöön

Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti

Lupia tarvitsevat sekä yksityiset kansalaiset että yritykset. Mutta mihin toimenpiteisiin tarvitaan lupa, miten hakemus laaditaan, ja miten lupa-asioiden käsittelyyn voi vaikuttaa? Aluehallintovirastot, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset neuvovat lupamenettelyasioissa.

Eri lupaviranomaiset tekevät päätöksiä ja myöntävät lupia mm. ympäristönsuojelulain, maankäyttö- ja rakennuslain sekä luonnonsuojelulain nojalla. Myös vesitaloushankkeet sekä jätteiden kuljetus ja siirto ovat usein luvanvaraisia. Kiellettyjen tai ankarasti rajoitettujen kemikaalien vientiä EU-alueen ulkopuolelle säädellään ilmoitusmenettelyllä. Joistakin toimenpiteistä riittää pelkkä ilmoitus viranomaisille. Vähäisiä ympäristöhaittoja aiheuttavissa toiminnoissa rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja jälkivalvonta korvaavat ympäristölupamenettelyn. Maasto- ja vesiliikenteelle voidaan määrätä kieltoja ja rajoituksia, koska moottorikäyttöiset ajoneuvot saattavat aiheuttaa häiritsevää melua ja haitata herkkää luontoa.

Julkaistu 10.9.2013 klo 10.51, päivitetty 23.8.2019 klo 12.38