Jätteiden vienti- ja tuontiohjeistus

Suomen ympäristökeskus on toimivaltainen viranomainen Suomesta, Suomeen ja Suomen kautta tapahtuvissa jätesiirroissa. Jätteen viejän velvollisuutena on selvittää, tarvitaanko jätteen siirtoon lupa. Suomen ympäristökeskus auttaa ja opastaa toimijoita lainmukaisen jätesiirtomenettelyn valinnassa. Ohjeet antavat tietoa jätesiirtojen suunnitteluun.
Julkaistu 9.9.2013 klo 13.06, päivitetty 2.2.2015 klo 12.16