Hyppää sisältöön

Vihreän jätteen siirto

Vihreän jäteluettelon jätteet

Vihreään jäteluetteloon (jätteensiirtoasetuksen liite III) on sisällytetty sellaisia jätteitä, joiden siirroista hyödynnettäviksi ei todennäköisesti aiheudu riskiä ympäristölle. Tällaisia jätteitä ovat esimerkiksi metalliromu, jätepaperi ja käsittelemättömän puun jäte. Niitä saa pääsääntöisesti siirtää OECD:n jäsenmaasta toiseen ilman erillistä ilmoitusmenettelyä. Vihreiden jätteiden vientirajoitukset OECD-maiden ulkopuolisiin maihin voi tarkistaa komission asetuksesta.

Konsolidoitu asetus (EY) No 1418/2007 vihreiden jätteiden viennistä OECD:n ulkopuolisiin maihin (pdf, Eur-Lex).

Yleiset vaatimukset

Vihreän jätteen siirroissa lähettäjän on varmistettava, että vihreiden siirtojen asiakirja (jätteensiirtoasetuksen liite VII) kulkee siirtojen mukana. Lisäksi ilmoittajan ja vastaanottajan on solmittava alla mainitut ehdot täyttävä sopimus. Vihreiden siirtojen asiakirja ja sopimus on pyynnöstä esitettävä jätesiirtoja valvoville viranomaisille.  Jätteensiirtoasetuksen 18 artikla koskee vihreitä jätesiirtoja.

Sopimuksen on oltava voimassa siirtojen alkaessa. Sopimuksessa on sovittava, että

  • jos jätesiirtoja ja jätteen hyödyntämistä ei voida toteuttaa sovitulla tavalla tai jos tapahtuu laiton jätekuljetus, on jätteen lähettäjän vastuulla
    1. ottaa jäte takaisin ja huolehtia, että jäte hyödynnetään vaihtoehtoisella tavalla tai
    2. huolehtia, että jäte varastoidaan tarpeen vaatiessa asianmukaisesti ja
  • jos jätteen lähettäjä ei jostain syystä pysty toteuttamaan siirtoja tai hyödyntämistä sovitulla tavalla tai jos tapahtuu laiton jätesiirto, on jätteen vastaanottaja vastuussa kohdista 1 ja 2.

Jätesiirtoja järjestävän, vastaanottajan ja hyödyntämislaitoksen on säilytettävä kaikki siirtoon liittyvät asiapaperit vähintään kolmen vuoden ajan siirron alkamispäivästä.

 

Ohje vihreiden siirtojen järjestämiseen

EU:n yhteyshenkilöiden ohje (Correspondents' guidelines No 10) vihreiden siirtojen järjestämiseen on julkaistu. Ohje löytyy tiedotteita ja ohjeita sivulta.

Julkaistu 9.9.2013 klo 13.52, päivitetty 8.6.2020 klo 16.23