Laitosten ennakkohyväksyntä

EU:n jätteensiirtoasetus antaa EU:n jäsenmaille mahdollisuuden myöntää jätteitä hyödyntäville laitoksille ns. ennakkohyväksynnän. Ennakkohyväksyntä antaa oikeuden poiketa tietyistä ilmoitusmenettelyn säännöksistä. Ennakkohyväksytyn laitoksen ollessa kyseessä erot tavalliseen lupamenettelyyn ovat:
 1. Lyhennetty päätöksentekoaika eli päätös on tehtävä seitsemän päivän kuluessa vastaanottovahvistuksen päivämäärästä
 2. Jätesiirtolupa voidaan myöntää kolmeksi vuodeksi, jos kaikkien siirtomaiden viranomaiset suostuvat tähän

Suomen ympäristökeskus voi myöntää Suomessa sijaitsevan jätteen hyödyntämislaitokselle ennakkohyväksynnän jätteen vastaanottamiseen toisesta EU-maasta tai OEDC-maasta. Ennakkohyväksyntä on määräaikainen ja se voidaan myöntää enintään kymmeneksi vuodeksi. Ennakkohyväksyntää ei voida myöntää väliaikaiseen hyödyntämiseen eikä koetoimintaan.

Ennakkohyväksynnän hakeminen

Ennakkohyväksyntää haetaan hakulomakkeella, joka tulee lähettää postitse allekirjoitettuna liitteiden kera osoitteeseen: Suomen ympäristökeskus / kansainväliset jätesiirrot, Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki.

Ennen ennakkohyväksyntähakemuksen jättämistä toiminnanharjoittajia pyydetään ottamaan yhteyttä Suomen ympäristökeskukseen hakemuksen esitarkastusta varten. Ennakkohyväksyntää koskevan hakemuksen käsittelystä peritään maksu ympäristöministeriön asetuksen (No 1243/2019) mukaisesti.

Ennakkohyväksyntähakemukseen sisällytetään vähintään seuraavat tiedot:

 • laitoksen nimi ja rekisterinumero (Y-tunnus)
 • yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, faksinumero)
 • yhteyshenkilön yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • kopio voimassa olevasta ympäristöluvasta
 • kopio EU:n asetuksen 761/2001 mukaisesti myönnetystä EMAS-sertifikaatista tai todistus vastaavasta ympäristöhallintajärjestelmästä
 • kuvaus jätteistä, joiden tuontia ennakkohyväksyntä koskee (olomuoto, epäpuhtaudet, materiaalin vaihteluväli yms.)
 • jäteasetuksen (179/2012) mukainen jäteluokitus (LoW-koodi)
 • EU:n jätteensiirtoasetuksen 1013/2006 liitteiden IV ja IVA mukainen jäteluokitus
 • kuvaus käytettävästä hyödyntämistekniikasta/tekniikoista
 • jäteasetuksessa (179/2012) luetellut hyödyntämistoimintokoodit (R-koodi)
 • vuosittain laitoksessa hyödynnettävien jätteiden kokonaismäärä, eri jätejakeiden määrät ja kuinka suuri osuus niistä on tarkoitus tuoda ulkomailta
 • kuinka pitkälle ajanjaksolle ennakkohyväksyntää haetaan
 • jätteen vastaanottoprosessi
  • tehdäänkö jätteelle analyyseja, ja millaisia
 • selvitys aiemmissa jätesiirroissa, joissa yritys on ollut osallisena, esiintyneistä ongelmista ja kuinka ne on ratkaistu.
 • jäljennös kaupparekisteriotteesta

Hakemuksen käsittely kestää noin kuukauden vastaanotetun hakemuksen tarkistamisesta ja hyväksymisestä. Käsittelyn aikana suoritetaan laitostarkastus.

Kaikki ennakkohyväksytyt laitokset on koottu OECD:n www-sivuille. Ennakkohyväksytyt laitokset

Laitosten ennakkohyväksynnästä säädetään jätesiirtoasetuksen 14 artiklassa, jätelain 114§:ssa sekä jäteasetuksen 31§:ssa.

Julkaistu 9.9.2013 klo 12.58, päivitetty 8.2.2021 klo 16.54