Hyppää sisältöön

Vesilain mukainen lupa eli vesilupa

Vesilailla säännellään vesitaloushankkeiden lupa-asioita. Niitä ovat esimerkiksi laiturin, sillan, padon, vesijohdon ja kaapelin rakentaminen vesistöön, vesivoiman hyödyntäminen, kulkuväylät ja muut vesiliikennealueet, puutavaran uitto, ojitus, vesistön säännöstely sekä veden ottaminen.

Vesistön pilaamisasiat käsitellään ympäristönsuojelulain nojalla.

Lupakäsittelyn vaiheet

Hakemus tehdään sille aluehallintovirastolle, jonka alueella hanke on tarkoitus toteuttaa.

Aluehallintovirasto tiedottaa hakemuksesta yleensä kuulutuksella. Viranomaiset antavat hakemuksesta lausunnon. Asianosaiset saavat tehdä muistutuksia ja hankkeen vaikutusalueen asukkaat voivat esittää asiasta mielipiteensä.

Kuultuaan lausunnoista ja muistutuksista hakijaa aluehallintovirasto tekee asiassa päätöksen.

Päätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen ja tämän päätöksestä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. KHO:n voi valittaa vain, jos on saanut valitusluvan.

Lupahakemuksen käsittelystä peritään hakijalta maksu.

Lupakäsittelyn vaiheet kaaviona:

Lupamenettely80.jpg

Julkaistu 29.11.2016 klo 10.23, päivitetty 28.5.2020 klo 12.07
Julkaisija: