Polttonesteiden jakeluasemat

Nestemäisen polttoaineen jakeluaseman ympäristönsuojeluvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa 444/2010 (ks. linkki oikealla).

Jakeluasema rekisteröidään ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, jos polttoainesäiliöiden kokonaistilavuus on vähintään 10 m3. Jakeluaseman on lisäksi täytettävä rekisteröinnin edellytykset (ks. Ympäristönsuojelulain mukainen rekisteröinti).

Ilmoituksen tekeminen

Jakeluaseman rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään tehdään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 60 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Toiminta voidaan aloittaa, kun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 60 päivää..

Ilmoitus tehdään alla olevasta linkistä saatavalla lomakkeella. Linkki asetukseen löytyy oikealta.

 

 

Rekisteröinti-ilmoituslomake ja täyttöohje

Julkaistu 14.8.2013 klo 15.46, päivitetty 5.2.2019 klo 16.19