Rahoitus ja avustukset

Ajankohtaista

Ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraiset valtionavustukset vuodelle 2019 haettavissa

Ympäristöministeriön hallinnonalan vuotta 2019 koskevien avustusten hakuaika on alkanut 24.10.2018 ja päättyy 30.11.2018. Valtionavustukset ovat harkinnanvaraisia etuuksia, joita voidaan myöntää esimerkiksi avustuksina ympäristönhoitoon, ympäristönsuojelun edistämiseen, asunto- ja rakennusalan valistustoimintaan, rakennusperinnön hoitoon, jätevesineuvontaan, pohjavesien suojeluun, vesienhoitosuunnitelmien ja merenhoitosuunnitelman toimenpiteiden toteuttamiseen sekä muihin hallituksen kärkihankkeiden tavoitteiden toteuttamiseen. Lue lisää avustusten hausta kuulutuksesta

Kansallinen rahoitus

Harkinnanvaraisia avustuksia myöntävät ympäristöministeriö ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Asuntojen uudistuotantoon, perusparannukseen ja hankintaan voi ARA myöntää korkotukilainaa. Valtion varoista myönnetään korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksia sekä erityisryhmien investointiavustuksia eri väestöryhmien asuinolojen parantamiseen. Lisäksi avustuksia myönnetään uusien asuinalueiden infrastruktuurin rakentamiseen sekä aravavuokratalon purkamiskustannuksiin, asuinalueiden kehittämiseen sekä asumisneuvojatoimintaan.

Ympäristöministeriö rahoittaa hallintoa palvelevia tutkimus- ja kehittämishankkeita toimintansa painopisteiden mukaisesti.

EU-rahoitus

Ympäristöministeriö koordinoi eräitä EU:sta myönnettäviä tukia. LIFE+ on Euroopan unionin ympäristöalan rahoitusjärjestelmä, joka tukee luonnonsuojelu- ja ympäristöhankkeita yhteisön ympäristöpolitiikan ja -lainsäädännön kehittämiseksi.

Euroopan unionin rakennepolitiikan tavoitteena on vähentää alueiden välisiä taloudellisia ja sosiaalisia eroja. EU toteuttaa alue- ja rakennepolitiikkaa rakennerahastojen välityksellä. Rakennerahastojen ohjelmista rahoitetaan myös ympäristöhankkeita.

Suomen Akatemialta merkittävä tuki viidelle SYKEn hankkeelle 3.6.2019
Suomen Akatemia on myöntänyt SYKElle yleisestä hausta yli 1,3 miljoonaa euroa viidelle hankkeelle. Kolme näistä hankkeista on SYKEn johtamia. Kaikki hankkeet käynnistyvät syksyllä ja kestävät yhtä lukuun ottamatta neljä vuotta. Tutkimushankkeet edustavat monipuolisesti SYKEn toimintaa.
Lue lisää
Julkaistu 25.10.2016 klo 15.42, päivitetty 2.5.2017 klo 15.34