ABO Wind Oy, Tornimäen tuulivoimahanke, Padasjoki

Hankkeen kuvaus

ABO Wind Oy suunnittelee Tornimäen tuulivoimapuiston rakentamista Padasjoen kunnan alueelle. Hankealue sijaitsee Padasjoen keskustaajaman ja Auttoisten kylän välisellä alueella. Matkaa koillispuolella sijaitsevaan Padasjoen keskustaajaman on noin neljä kilometriä ja Asikkalan kunnanrajalle noin viisi kilometriä.

Noin 830 ha laajuiselle hankealueelle suunnitellaan enintään kuuden tuulivoimalan rakentamista. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä, yksikköteho noin 6–10 MW ja tuulivoimapuiston kokonaisteho noin 36–60 MW. Hankkeen sähkönsiirtoa varten alueelle rakennetaan sähköasema ja liityntä tullaan toteuttamaan alueella sijaitsevaan Elenia Oy:n 110 kV voimajohtoon.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.
  • Vaihtoehto VE1: Hankealueelle rakennetaan enintään kuusi uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho noin 6–10 MW.

Arviointiohjelma

YVA-ohjelmaan voi tutustua kuulutusaikana myös Padasjoen Kuntalassa (Kellosalmentie 20), kirjastossa (Vaahteratie 4), sekä Asikkalan kunnanvirastolla (Rusthollintie 2), teknisellä virastolla (Asikkalantie 21) ja kirjastossa (Asikkalantie 21).

Yleisötilaisuus

Hanketta ja arviointiohjelmaa esitellään maanantaina 20.6.2022 kello 17.30–19.30 Kullasvuoren koulun liikuntasalissa (Koulukuja 2, Padasjoki). Esittelyn jälkeen on mahdollista keskustella vapaamuotoisesti YVA-menettelyn eri osapuolten kanssa ja tutustua aineistoon. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Esittelyosuuteen voi osallistua myös verkossa Teams-verkkosovelluksella: liity tilaisuuteen.

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne 31.7.2022 mennessä joko sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo.hame@ely-keskus.fi tai osoitteeseen Hämeen ELY-keskus, PL 29, Kirkkokatu 12, 15141 Lahti.

Julkaistu 30.5.2022 klo 14.49, päivitetty 10.6.2022 klo 9.29

Julkaisija: