Abo Wind Oy:n Myyränkankaan tuulivoimahanke, Kihniö ja Virrat

ABO Wind Oy suunnittelee Virtain ja Kihniön kuntien alueelle tuulivoimapuistoa. Hankealueen laajuus on noin 4050 ha. Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan alueelle suunnitellaan enintään 29 yksikköteholtaan 7–10 MW tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. YVA-menettelyn on tarkoitus edetä yhtä aikaa alueen osayleiskaavoituksen kanssa.

Seinäjoen kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan maakunnan raja sijaitsee hankealueen pohjoispuolella noin 5 km päässä. Noin 7 km hankealueesta luoteeseen on Kurikan kunnan raja. Hankealueen lähimmät taajama-alueet ovat Kihniön keskustassa 4 km hankealueesta lounaaseen ja Keiturinniemen alueella noin 18 km hankealueesta länteen. Virtain keskustaajama sijaitsee noin 20 km hankealueesta länteen.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan ja vertaillaan seuraavia vaihtoehtoja: 

  • VE0: Hanketta ei toteuteta.
  • VE1: Kihniön kunnan ja Virtain kaupungin alueelle rakennetaan enintään 29 tuulivoimalaa.
  • VE2: Kihniön kunnan alueelle rakennetaan enintään 21 tuulivoimalaa.
  • VE3: Virtain kaupungin alueelle rakennetaan enintään 8 tuulivoimalaa.

Tuulivoimapuisto on alustavasti suunniteltu liitettäväksi alueen länsipuolella Åback (Kristiinankaupunki) - Melo (Nokia) 400 kV-linjaan. YVA-selostuksessa arvioidaan kahta sähkönsiirron linjausta: sähkönsiirron vaihtoehtoa SVE1 ja SVE2. Linjaukset näiden alueiden sisällä tarkentuvat YVA-menettelyn edetessä.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelma on nähtävillä 23.6.-22.8.2022 seuraavissa toimipaikoissa aukiolojen mukaan:

  • Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
  • Kihniön kunnan kirjasto, Kihniöntie 44, Kihniö
  • Virtain kaupungintalo (23.6.–10.7.2022 ja 1.–22.8.2022), Virtaintie 26, Virrat, sekä Virtain kaupungin kirjasto (11.-31.7.2022), Mäkitie 2, Virrat.

Yleisötilaisuudet

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta ja kaavoituksesta järjestetään kaikille avoimet yleisötilaisuudet:

  • ti 28.6.2022 klo 17–19 Puumilassa (Kuruntie 1–3, Kihniö)
  • ke 29.6.2022 klo 17–19 Virtain yhtenäiskoululla (Rantatie 4, Virrat)

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 22.8.2022 Pirkanmaan ELY-keskukseen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere (viitteenä PIRELY/4803/2022).

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä tällä verkkosivulla.

 

Tämän sivun lyhytosoite on www.ymparisto.fi/myyrankankaantuulivoimahankeYVA.

Julkaistu 21.6.2022 klo 11.44, päivitetty 18.7.2022 klo 11.45

Julkaisija: