Fingrid Oyj, Alajärvi-Hikiä 400+110 kilovoltin voimajohtohanke YVA

Hankkeen kuvaus

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) tarkastellaan uutta Alajärven ja Hausjärven Hikiän välistä 400+110 kV voimajohtoyhteyttä. Lähtökohtana on kantaverkon nykyisten, purettavien voimajohtoreittien ja johtoalueiden hyödyntäminen. Tarkasteltavat voimajohtoreitit sijoittuvat Alajärven, Soinin, Ähtärin, Saarijärven, Multian, Keuruun, Petäjäveden, Jämsän, Kuhmoisten, Padasjoen, Hämeenlinnan, Janakkalan ja Hausjärven kuntien alueille. Rakennettavan voimajohtoyhteyden pituus on noin 272-275 kilometriä toteutettavasta vaihtoehdosta riippuen. Hanke tarvitaan kantaverkolle asetetun käyttövarmuusvaatimuksen turvaamiseksi, kun sähkönsiirto kasvaa.

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot

Voimajohtohankkeen pohjoisempana päätepisteenä on Fingridin Alajärvellä sijaitseva sähköasema ja eteläisempänä päätepisteenä on Fingridin Hausjärven Hikiällä sijaitseva sähköasema. Tarkasteltava voimajohtoreittiyhteys koostuu neljästä reittiosuudesta sähköasemien välillä: Alajärvi-Petäjävesi, Petäjävesi-Jämsä, Jämsä-Toivila ja Toivila-Hikiä.

Alajärven ja Petäjäveden sähköasemien välillä uusi voimajohto sijoittuu pääasiassa nykyisen voimajohdon paikalle. Johtoreittiosuuden perusratkaisussa uusi voimajohto sijoitetaan nykyisen paikalle, jolloin uutta johtoaluetta muodostuu noin neljä metriä nykyisen johtoalueen molemmin puolin. Nykyisen voimajohdon reitiltä poiketaan lyhyesti Soinin Marjoperällä asutuksen huomioimiseksi. Vilhusenmäessä ja Pengerjoella tarkastellaan uuteen maastokäytävään sijoittuvia vaihtoehtoisia reittejä pääasiassa luonnonsuojelullisista syistä.

Petäjäveden ja Jämsän sähköasemien välillä uusi voimajohto sijoittuu nykyisen voimajohdon paikalle, nykyisen 400 kV voimajohdon länsipuolelle, jolloin uutta johtoaluetta muodostuu noin kahdeksan metriä länsipuolelle. Osuudella tarkastellaan myös perusratkaisusta poikkeavia vaihtoehto- ja siirtokohtia. Nämä ovat luonnonsuojelullisista syistä tarkasteltavat Itäahon/Rajasuon alueella sijaitsevat vaihtoehdot, asutuksen huomioimiseksi tarkasteltavat Mutkalan ja Palovuoren vaihtoehdot sekä teknisistä ja luonnonsuojelullisista syistä tarkasteltavat Lamminsaaren ja Niinimäen vaihtoehdot.

Jämsän ja Toivilan sähköasemien välillä uusi voimajohto on sijoitettava nykyisten voimajohtojen rinnalle, jolloin johtoalue levenee länsipuolelle noin 36 metriä.

Toivilan ja Hikiän sähköasemien välillä uusitaan vaikutusten lieventämiseksi molemmat nykyiset 110 kV voimajohdot, joiden tekninen käyttöikä on loppumassa. Nämä uusitaan 400 ja 110 kV voimajohtoyhteyksiksi siten, että uusittavat 110 kV voimajohdot sijoittuvat uusien 400 kV voimajohtojen väliorteen. Uudet voimajohdot on suunniteltu rakennettavaksi nykyisten voimajohtojen paikalle lähes koko osuudella. Tällöin voimajohtoalue levenee yhteensä noin 11 metriä eli noin kaksi metriä länteen ja noin yhdeksän metriä itään. Osuudella tarkastellaan myös perusratkaisusta poikkeavia vaihtoehto- ja siirtokohtia. Nämä ovat maankäytöllisistä syistä tarkasteltavat Jämsän raviradan vaihtoehdot, luonnonsuojelun ja asutuksen huomioimiseksi tarkasteltavat Kurjennoron vaihtoehdot sekä asutuksen huomioimiseksi tarkasteltavat Porvari-Laurilan, Riuttavuoren, Karhunsillan ja Soilan vaihtoehdot. Johto-osuudelle sijoittuu lisäksi Kuhmoisten ja Padasjoen rajalla sijaitseva Pippuri, missä uusitaan molemmat voimajohdot nykyisille sijainneilleen asuin- ja lomarakennusten huomioimiseksi. Hausjärven Hikiän sähköaseman luoteispuolella voimajohdot toteutetaan vapaasti seisovalla pylväsratkaisulla, jolloin ei muodostu uutta voimajohtoaluetta. Alajärven, Petäjäveden, Toivilan ja Hikiän sähköaseman ympäristö on esitetty suunnittelualueena, missä johtojärjestelyt täsmentyvät jatkosuunnittelussa. Suunnittelualueena on lisäksi esitetty haasteellinen johtojen risteämiskohta Hausjärvellä.

Tarkasteltavalla voimajohtoreittiyhteydellä Alajärvi-Hikiä on muutamia nykyisten pienten sähköasemien kiertoja. Alustavan suunnittelutiedon mukaan 110 kV voimajohto liittyy nykyiselle muun toimijan sähköasemalle ja 400 kV voimajohto kiertää sen mahdollisimman läheltä. Nämä sähköasemat ovat Konttisuon, Vehun, Melamäen, Puukkoisten, Anttulan, Ranttilan ja Löyttymäen sähköasemat.

Natura-arvioinnit

Luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n mukaiset Natura-arvioinnit on tarkoitus toteuttaa YVA-menettelyn yhteydessä. Luonnonsuojelulain mukainen Natura-arviointi laaditaan arviointiselostusvaiheessa neljälle kohteelle ja Natura-tarvearviointi neljälle kohteelle. Nämä alueet ovat:

Natura-arviointi kohteet

Natura-tarvearviointi kohteet

Myllyvuori-Vilhusenmäki, FI0900108, SAC

Mäntykangas, FI0800100, SAC

Syrjänharju, FI0900085, SAC

Matosuo, FI0800038, SAC

Hallinmäki, FI0900124, SAC

Ormajärvi-Untulanharju, FI0325002, SAC

Isojärvi-Arvajanreitti, FI0900101, SAC/SPA

Sajaniemi, FI0325009, SPA

Kuulutus ja arviointiohjelma nähtävillä

Kuulutus ja arviointiohjelma on nähtävillä 28.2.2022 – 30.3.2022 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (Keski-Suomen ELY-keskus) verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset (aluevalinta Keski-Suomi) ja ympäristöhallinnon verkkosivulla www.ymparisto.fi/alajarvihikiavoimajohtoYVA.

Arviointiohjelmasta on paperinen versio tutustumista varten seuraavissa toimipaikoissa aukiolojen mukaan:

Alajärven kaupunki, Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi
Soinin kunta, Multiantie 27 A, 63800 Soini
Ähtärin kaupunki, Ostolantie 17, 63700 Ähtäri
Saarijärven kaupunki, Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi
Multian kunta, Multianraitti 3, 42600 Multia
Keuruun kaupunki, Multiantie 5, 42700 Keuruu
Petäjäveden kunta, Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi
Jämsän kaupunki, Keskuskatu 17, 42100 Jämsä
Kuhmoisten kunta, Toritie 34 A, 17800 Kuhmoinen
Padasjoen kunnanvirasto, Kellosalmentie 20, 17500 Padasjoki
Lammin kirjasto-palvelupiste, Linjatie 2, 16900 Lammi
Hämeenlinna palvelupiste Kastelli, Wetterhoffinkatu 2, 13100 Hämeenlinna
Janakkalan kunta, Juttilantie 1, 14200 Turenki
Hausjärven kunta, Keskustie 2-4, 12100 Oitti
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Cygnaeuksenkatu 1, 40100 Jyväskylä

Mielipiteet ja lausunnot

Mielipiteet ja lausunnot arviointiohjelmasta tulee jättää kuulemisaikana viimeistään 30.3.2022 ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi tai kirjallisesti Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon osoitteella, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 250, 40101 Jyväskylä.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/alajarvihikiavoimajohtoYVA.

Yleisötilaisuus

Hanketta koskeva yleisötilaisuus on pidetty etäyhteydellä keskiviikkona 9.3.2022 klo 17.30 – 19.30. Tilaisuudessa esiteltiin hanketta, siihen liittyvää YVA-menettelyä ja hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa 23.3.2022 asti https://event.prospectumlive.com/fingrid-yva-tilaisuus-032022/room/3939. Linkki tallenteeseen löytyy myös hankkeesta vastaavan sivulta www.fingrid.fi/alajarvi-hikia.

Julkaistu 26.1.2022 klo 14.23, päivitetty 5.5.2022 klo 11.49

Aihealue: