Hangasnevan turvetuotantoalue, Seinäjoki

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hankkeen kuvaus: 
EPV Bioturve Oy aikoo selvittää Seinäjoen Hangasnevan kunnostamista turvetuotantoon. EPV Bioturve Oy:llä on hallussaan Hangasnevalla 387 ha laajuinen alue. Alueelle on laadittu alustava tuotantosuunnitelma. Suunnitelmassa hankealueen tuotantoala on 315 ha ja auma-alueiden ala 16,5 ha. Hangasneva sijaitsee Seinäjoen kaupungissa entisen Ylistaron kunnan alueella. Suoalue on 21 km Seinäjoen taajamasta pohjoiseen ja 15 km Ylistaron taajamasta koilliseen.

Arvioitavat vaihtoehdot ovat:

  • VE 0  Hankkeen toteuttamatta jättäminen.
  • VE 1  Turvetuotannon toteuttaminen koko tuotantokelpoisella alueella ja vesienkäsittelymenetelmänä laskeutusaltaiden lisäksi sulan maan aikaiset pintavalutuskentät ja talvisin laskeutusaltaat ja virtaamansäätöpadot.
  • VE 2  Turvetuotannon toteuttaminen koko tuotantokelpoisella alueella ja vesienkäsittelymenetelmänä laskeutusaltaiden lisäksi ympäri vuoden käytössä olevat pintavalutuskentät.
  • VE 3  Turvetuotannon toteuttaminen koko tuotantokelpoisella alueella ja vesienkäsittelymenetelmänä laskeutusaltaiden lisäksi sulan maan aikana käytössä oleva kemikalointi ja talvisin laskeutusaltaat ja virtaamansäätö.

Kaikissa toteutusvaihtoehdoissa sarkaojiin tehdään lietesyvennykset ja asennetaan lietteenpidättimet. Vaihtoehdoissa 1 - 3 tarkastellaan vesien johtamisen vaihtoehtoja:

  • a: Kuivatusvedet johdetaan koko tuotantoalueelta Kyrönjokeen.
  • b: Kuivatusvedet johdetaan osalta tuotantoaluetta Kyrönjokeen ja osalta tuotantoaluetta Lapuanjokeen.
Julkaistu 20.5.2009 klo 0.00, päivitetty 29.5.2019 klo 12.01