Härkälän tila, broilerikasvattamon laajennushanke, Huittinen

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Härkälän tila on käynnistänyt suunnitteluhankkeen, jossa olemassa olevaa broilerikasvattamoa laajennetaan. Härkälän tilaan kuuluu AgriNisu Oy sekä BroiCo Oy. Hanke sijoittuu Huittisten kunnan kiinteistöille 102-405-14-151, 102-405-1-211 ja 102-405-1-212. Hanke sijoittuu maaseutualueen haja-asetusalueelle nykyisten broilerikasvattamoiden välittömään läheisyyteen. Kasvattamojen koillispuolella noin 100 - 400 m päässä kulkee Loimijoki. Kulku tilalle tapahtuu Nokkamäentien kautta. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin pohjaksi on kartoitettu ympäristön herkkiä ja häiriintyviä luontokohteita noin 3-5 km:n säteellä hankkeen sijoituspaikasta. Hankkeen lähiympäristöön kohdistuvat melu- maaperä- ja vesivaikutukset sekä vaikutukset kasvillisuuteen, eliöihin, luonnon monimuotoisuuteen, rakennuksiin, maisemaan ja kulttuuriperintöön ehdotetaan arvioitavaksi noin 1-1,5 km:n säteellä hankkeen sijoituspaikasta. Toiminnan ihmisiin kohdistuvat vaikutukset ml. hajuvaikutukset esitetään arvioitavaksi noin 2-3- km säteellä hankealueesta ja liikenteen vaikutukset arvioitaisiin hankealueelta päätielle.

ARVIOINTIOHJELMA

Nähtävillä:

4.12.2019–3.1.2020 Huittisten kaupungintalolla (Risto Rytin katu 36, Huittinen)

Lausuntojen antaminen ja mielipiteiden esittäminen:

YVA-ohjelmasta voi antaa lausuntoja ja esittää mielipiteitä kirjallisesti. Ne on toimitettava viimeistään 3.1.2020 osoitteeseen kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku.

Yleisötilaisuus:

Hanketta ja arviointiohjelmaa esitellään yleisölle keskiviikkona 11.12.2019 klo 17:00 alkaen Härkälän tilalla osoitteessa Nokkamäentie 390, 32700 Huittinen.


Tämän sivun lyhytosoite on: www.ymparisto.fi/harkalantilaYVA

 

ARVIOINTISELOSTUS

  • Arviointiselostus
  • Kuulutus arviointiselostuksesta
  • Lausuntopyyntö arviointiselostuksesta
  • Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä arviointiselostuksesta 
Julkaistu 28.11.2019 klo 12.40, päivitetty 3.12.2019 klo 12.53

Aihealue: