Hautakankaan tuulivoimapuiston yleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi, Pyhäjärvi

Hankkeen kuvaus

Infinergies Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Pyhäjärven kaupungin Hautakankaan alueelle. Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tuulivoimaosayleiskaavan laatimista. Hankkeessa toteutetaan yhdistettyä YVA- ja kaavamenettelyä (yhteismenettely). Tuulivoimahanke muodostuu hankealueesta tuulivoimaloineen ja huoltoteineen sekä hankealueelle rakennettavasta sähköasemasta ja sähkönsiirrosta.
 

Tarkasteltavat vaihtoehdot

Vaihtoehto 0: Hankkeen toteuttamatta jättäminen

Vaihtoehto 1: Hautakankaan alueelle rakennetaan 52 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden maksimikorkeus on 300 metriä.

Vaihtoehto 2: Hautakankaan alueelle rakennetaan 44 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden maksimikorkeus on 300 metriä.

Tuulivoimaloiden sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla. Hankealueelle rakennetaan sähköasema. Valtakunnanverkkoon liittymispiste on todennäköisimmin Haapajärven Pysäysperällä. Sähkönsiirtoreitti ja sen toteutustapa tarkentuvat hankkeen edetessä.

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma

Yleisötilaisuus

Hankkeesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta järjestettiin avoin yleisötilaisuus koronatilanteen vuoksi verkkolähetyksenä 10.2.2021 klo 17.30 . Tilaisuuden tallenne on kuunneltavissa Pyhäjärven kaupungin verkkosivuilla noin kuukauden ajan. Linkki kaupungin sivulle

Puheenjohtajana toimii Pyhäjärven kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi. 

 

Tilaisuuden ohjelma:

 • Yleisötilaisuuden avaus
  • Pyhäjärven kaupunki, Henrik Kiviniemi
 • Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen puheenvuoro
  • Ympäristövaikutusten arviointi Liisa Kantola
  • Kaavoitus Elina Saine
 • Hanketoimijan puheenvuoro
  • Infinergies Finland Oy, Sisko Kotzschmar
 • Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä YVA-suunnitelman esittely
  • FCG, Janne Tolppanen ja Leila Väyrynen
 • Kysymykset ja vastaukset

 

Mielipiteen esittäminen

Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää suunnitelmasta kirjallisen mielipiteensä viimeistään 26.2.2021 mennessä joko sähköisesti pyhajarvi@pyhajarvi.fi tai Pyhäjärven kaupunki, Ollintie 26, 86800 Pyhäjärvi. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa yhteysviranomaisena lausuntonsa ylesikaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta 26.3.2021 mennessä. Lausunto laitetaan nähtäville tälle verkkosivulle sekä Pyhäjrven kaupungin verkkosivulle. Lausuntoon tulee sisältymään tiivistelmä saapuneista lausunnoista ja kannanotoista.

Osayleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointiselostus

Yleiskaavan valmisteluaineisto (kaavaluonnos) sekä ympäristövaikutusten arviointiselostus pidetään nähtävillä  3.8 – 19.9.2022 Pyhäjärven kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivuilla osoitteessa https://pyhajarvi.fi/fi/hautakankaan-tuulivoiman-osayleiskaava.

Yleisötilaisuus

Yleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 23.8.2022 klo17.30-19.30 Pyhäjärven kaupungin valtuustosalissa. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.Tervetuloa!
Ohjeet yleisötilaisuuteen osallistumisesta sekä linkki itse tilaisuuteen julkaistaan tällä sivulla ja kaupungin internetsivuilla https://pyhajarvi.fi/fi/hautakankaan-tuulivoiman-osayleiskaava lähempänä tilaisuutta.
Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Mielipiteen esittäminen

Nähtävillä olevaan asiakirjaan voi esittää mielipiteitä ja lausuntoja nähtävilläoloaikana. Mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kuulemisaikana (19.9.2022 mennessä) joko sähköisesti tai kirjallisesti osoitteella: pyhajarvi@pyhajarvi.fi tai Pyhäjärven kaupunki, Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi.

 

Julkaistu 3.8.2022 klo 0.00, päivitetty 22.8.2022 klo 8.58