Hituran avolouhoksen laajennus, Nivala

Hanke

Belvedere Mining Oy suunnittelee Hituran kaivoksen avolouhoksen laajennusta. Kaivos sijaitsee noin 12 kilometriä kaakkoon Nivalan kaupungin keskustasta. Hituran kaivoksen toiminta alkoi vuonna 1970 avolouhoksena ja siirtyi vuonna 1991 maanalaiseen louhintaan. Kaivoksella louhitaan ja rikastetaan nikkelipitoista sulfidimalmia. Nykyisen avolouhoksen laajuus on 30 hehtaaria ja syvyys maksimissaan 170 metriä. Hankkeen tarkoituksena on louhia arviolta neljän vuoden aikana avolouhoksen eteläisen osan louhimatta jäänyt noin miljoonan tonnin malmi.

Vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa hankkeelle esitetään kolme erilaista sivukiven läjitysvaihtoehtoa ja yhtenä vaihtoehtona hankkeen toteuttamatta jättämistä.

Vaihtoehto 0: Suunniteltua laajennusta ei toteuteta. Louhintaa jatketaan maanalaisesta kaivoksesta nykyisten lupaehtojen mukaisesti. Uutta varastoitavaa sivukiveä ei muodostu.

Vaihtoehto 1: Avolouhoksen laajennusosasta louhittavat sivukivet (yhteensä n. 2 Mt) sijoitetaan avolouhokseen.

Vaihtoehto 2: Avolouhoksesta louhittava serpentiniitti (1,6 Mt) sijoitetaan avolouhokseen ja kiillegneissi (0,4 Mt) olemassa olevalle kiillegneissin läjitysalueelle. Kiillegneissiin läjitys toteutetaan korottaen läjitysaluetta nykyiseen maksimitasoon siten, että läjitysalueen pinta-ala ei muutu.

Vaihtoehto 3: Kaikki avolouhoksen laajennusosasta louhittavat sivukivet varastoidaan maan pinnalle olemassa olevia sivukivialueita laajentaen siten, että niiden maksimikorkeus ei muutu. Serpentiniitin läjitysalueen pinta-ala laajenee 5 ha ja kiillegneissiin läjitysalue 8 ha. Kiillegneissiin läjitysalueen laajennus edellyttää kaivospiirin laajennusta ja serpentiniitin läjitysalueen laajennus sähkölinjan siirtoa.

 

Julkaistu 10.4.2013 klo 0.00, päivitetty 17.11.2015 klo 10.59