Honkavaara-Isovaara tuulivoimapuisto, Ylitornio ja Honkavaara-Petäjäskoski 400 kilovoltin voimajohto, Ylitornio - Rovaniemi

Hankkeen kuvaus

Ylitornion Tuulivoima Oy suunnittelee Honkavaara-Isovaaran tuulivoimapuistoa Ylitornion kunnan alueelle. Tuulivoimapuistohanke muodostuu tuulivoimapuistosta ja tuulivoimapuiston sähkönsiirtoon tarvittavasta voimajohtoreitistä. Suunniteltu tuulivoimapuisto rajautuu pohjoisessa Pellon kunnanrajaan. Alueelle suunnitellaan enintään noin 63 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 270 metriä.

Tuulivoimapuiston sähkönsiirtoa varten suunnitellaan uuden 400 kV voimajohdon rakentamista tuulivoimapuistosta Petäjäskosken sähköasemalle. Suunnitellun voimajohdon pituus on noin 52-58 kilometriä. Voimajohdon reitti sijoittuu suurimman osan matkastaan Metsähallituksen hallinnoimille valtion maille.

Hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA-menettely). Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma YVA-menettelyn toteutuksesta ja vaihtoehdoista. Jäljemmin hankkeesta vastaava esittää arvioinnin tulokset ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa.

Hankkeen vaihtoehdot

YVA-menettelyssä tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

Vaihtoehto VE0  Hanketta ei toteuteta

Vaihtoehto VE1  Enintään 63 tuulivoimalaa

Vaihtoehto VE2  Enintään 58 tuulivoimalaa

Vaihtoehto VE3  Enintään 52 tuulivoimalaa

Vaihtoehto VE4  Enintään 47 tuulivoimalaa

Sähkönsiirto

Vaihtoehto VEA Läntinen reitti, Sähköasema sijaitsee n. 47 km hankealueesta luoteeseen ja liitäntää varten tullaan rakentamaan noin 52 km pituinen voimajohto.

Vaihtoehto VEB Itäinen reitti, Sähköasema sijaitsee n. 47 km hankealueesta luoteeseen ja liitäntää varten tullaan rakentamaan noin 58 km pituinen voimajohto.

Arviointiohjelma

Yleisötilaisuus

Yleisötilaisuus on pidetty 26.10.2021 klo 17 alkaen Raanujärven Loimun urheilutalolla, Pellontie 55, 97250 Raanujärvi.

Julkaistu 6.10.2021 klo 9.27, päivitetty 10.12.2021 klo 14.51

Julkaisija: