Huhtainnummen soranottoalueen laajennus, Hausjärvi

Hankkeen kuvaus

Huhtainnummen sora Oy suunnittelee soranottoalueen laajentamista Hausjärven kunnassa. Huhtainnummen sora-alue on toiminnassa oleva maa-ainestenottoalue, joka sijaitsee Hausjärven Erkylän kylässä kiinteistöllä 86-401-1-556. Arvioitavan hankkeen toimintoja ovat maa-ainestenotto, kiviaineksen murskaus ja seulonta. Sora-alueelta otettavia kiviaineksia on suunniteltu hyödynnettäväksi Fesconin Hausjärven tehtaalla sekä Lujabetonin tehtailla Järvenpäässä, Helsingin Tattarisuolla ja Espoon Mankkaalla.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto VE0+: Ottotoimintaa ei alueella laajenneta. Toimintaa jatketaan nykyisten lupien mukaisesti. Suunnittelualueen pinta-ala on yhteensä noin 47 hehtaaria. Ottoalueen pinta-ala on noin 23 hehtaaria. Kokonaisottomäärä on 2 675 000 kiintokuutiota. Vuotuinen ottomäärä vaihtelee, mutta on keskimäärin noin 178 333 kiintokuutiota vuodessa. Alimmillaan ottotaso on +120. Toiminta jatkuu arviolta vuoteen 2035.
  • Vaihtoehto VE1: Ottamista laajennetaan nykyistä ottoaluetta syventämällä ja laajentamalla. Suunnittelualue on laajennuksen jälkeen pinta-alaltaan noin 52 hehtaaria, josta ottoalue on noin 44 hehtaaria. Kokonaisottomäärä on 4 900 000 kiintokuutiota. Vuotuinen ottomäärä vaihtelee, mutta on keskimäärin noin 178 333 kiintokuutiota vuodessa. Alimmillaan ottotaso on +118. Toiminta jatkuisi arviolta vuoteen 2050.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Yleisötilaisuus

Arviointiselostusvaiheessa hankkeesta ei järjestetty yleisötilaisuutta.

Julkaistu 24.11.2020 klo 10.31, päivitetty 15.12.2021 klo 10.36

Julkaisija: