Hyppää sisältöön

Iso Saapasnevan tuulivoimapuisto, Lappajärvi

Hankkeen kuvaus

ABO Wind Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Lappajärven Iso Saapasnevan alueelle. Alueelle suunnitellaan yhteensä noin 7-10 tuulivoimalan rakentamista. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Suunnittelualue sijaitsee noin 8,5 kilometriä Lappajärven keskustaajamasta koilliseen, Övermarkin kylän ja kuntarajan välisellä alueella. Suunnittelualue rajoittuu Evijärven ja Vetelin kuntiin.

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tuulivoimaosayleiskaavan laatimista. Iso Saapasnevan tuulivoimapuistohankkeessa toteutetaan uuden YVA-lain (252/2017) mahdollistamaa ympäristövaikutusten arviointi- (YVA) ja kaavamenettelyn yhdistämistä. Menettelyssä syntyy sekä osayleiskaava että hankkeen YVA. Kaavoitus jakaantuu neljään vaiheeseen: vireilletulo, valmisteluvaihe, ehdotusvaihe ja hyväksyminen. Ympäristövaikutusten arviointi jakaantuu kahteen vaiheeseen: ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmaan (julkaistaan osana kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa vireilletulovaiheessa) ja ympäristövaikutusten arviointiselostukseen (julkaistaan osana kaavan valmisteluaineistoa, eli kaavaluonnosta). Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan käyttää suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Hankkeen vaihtoehdot

  • Vaihtoehto 0. Vaihtoehdossa 0 (VE0) Iso Saapasnevan alueelle suunniteltuja tuulivoimaloita ja niiden maakaapeliliityntää kantaverkkoon ei toteuteta. Vaihtoehto toimii arvioinnissa vertailuvaihtoehtona, jossa vastaava sähkömäärä tuotetaan jossain muualla jollain muilla sähköntuotantomenetelmillä.
  • Vaihtoehto 1 (VE1). Iso Saapasnevan alueelle rakennetaan enintään 10 tuulivoimalan tuulipuisto. Tuulivoimaloiden maksimiteho on 10 MW, tornin korkeus enintään 200 metriä ja lavan pituus enintään 100 metriä. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.
  • Vaihtoehto 2 (VE2). Iso Saapasnevan alueelle rakennetaan enintään 7 tuulivoimalan tuulipuisto. Tuulivoimaloiden maksimiteho on 10 MW, tornin korkeus enintään 200 metriä ja lavan pituus enintään 100 metriä. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä YVA-arviointiohjelma

Aineisto on nähtävillä lisäksi:

Yleisötilaisuus

Yleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään Lappajärven virastotalon valtuustosalissa torstaina 21.2.2019 klo 15.00-18.00. Tilaisuudessa on mahdollisuus tutustua hankkeeseen, sen ympäristövaikutusten arviointiin ja kaavaprosessiin esittelypisteissä sekä keskustella arvioinnin laatijoiden, kaavasuunnittelijoiden ja ABO Wind Oy:n edustajien kanssa. Paikalle voi tulla milloin tahansa klo 15.00-18.00 välillä kiertelemään pisteitä. Paikalla kahvitarjoilu.

Mielipiteen esittäminen

Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää asiakirjasta kirjallisen mielipiteensä viimeistään 15.3.2019 mennessä joko sähköisesti kunta@lappajarvi.fi tai osoitteella Lappajärven kunta, Maneesintie 5 A, 62600 LAPPAJÄRVI

Julkaistu 28.1.2019 klo 10.04, päivitetty 27.5.2019 klo 11.14