Hyppää sisältöön

Kaatiaisnevan turvetuotantohanke, Kärsämäki

Hankkeen kuvaus

Kaatiaisneva sijaitsee Kärsämäen kunnassa, Venetpalon kylätaajaman länsipuolella. Vapo Oy:n hallinnassa on 228 ha, josta suunnitelmien mukaista tuotantoaluetta on 180 ha. Alue on metsäojitettua noin 30 ha:n ojittamatonta aluetta lukuun ottamatta. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa pääasiassa energiaturvetta Haapaveden ja Oulun voimalaitoksiin. Kuivatusvedet johdetaan Pyhäjokeen kahta eri reittiä; Luonuanojan kautta ja laskuojan kautta Tulkunsuvannon kohdalta.  

Vaihtoehdot

0-vaihtoehto: Turvetuotantohanketta ei toteuteta

Vaihtoehto 1: Turvetuotantohanke toteutetaan koko tuotantokelpoisella 180 hehtaarin alueella. Vesienkäsittelynä on ympärivuotinen pintavalutus.

 

Julkaistu 17.6.2011 klo 12.31, päivitetty 24.4.2018 klo 8.48