Hyppää sisältöön

Kivisuon turvetuotantohanke, Muhos, Utajärvi, Oulu

Hankkeen kuvaus

Vapo Oy:n hallinnassa oleva Kivisuo (sisältää Kivisuon, Kontiosuon ja Kotisuon) sijaitsee Muhoksen, Oulunsalon, Utajärven ja Ylikiimingin kuntien alueella Oulujoen pääuoman pohjoispuolella Utajärven keskustaajaman kohdalla siitä n. 3 km luoteeseen. Alueella on tuotantokelpoista alaa 843 ha, josta turvetuotantoon on suunniteltu ottaa noin 763 ha. Hyödynnettävän turpeen energiamäärä on n. 5,1 milj. MWh. Alueella ei ole tehty turvetuotannon valmistelutöitä esim. ojituksia.

Hankkeesta vastaavalle Vapo Oy Energia –yhtiölle Kivisuon saaminen tuotantoon on tärkeää, koska Kivisuolla on runsaasti turvetta ja suon sijainti lähellä asiakkaita eli Oulun talousaluetta parantaa hankkeen taloudellisuutta ja turpeen toimitusvarmuutta. Kivisuo korvaisi lähivuosina tuotannosta poistuvien soiden tuotantoa ja niin voitaisiin turvata alueellinen energiahuolto. Kivisuolla tuotettaisiin myös ympäristö- ja kasvuturvetta.

Julkaistu 18.11.2013 klo 11.20, päivitetty 18.12.2015 klo 12.43