Konttisuon turvetuotantohanke, Pudasjärvi

Hankkeen kuvaus

Konttisuo sijaitsee Pudasjärven kaupungissa 10 km keskustaajamasta pohjoiseen. Suunnitellun tuotantoalueen pinta-ala on yhteensä 164 ha. Alueella on tarkoitus tuottaa pääasiassa jyrsinpolttoturvetta Oulun seudun voimalaitosten käyttöön. Kuivatusvedet johdetaan Kivarinjokeen metsäojan ja Törrönojan kautta.

Vaihtoehdot

VE0: Hanketta ei toteuteta
VE1: Vesienkäsittelymenetelmänä sulan maan aikainen pintavalutus
VE2: Vesienkäsittelymenetelmänä ympärivuotinen pintavalutus
VE3: Vesienkäsittelymenetelmänä sulan maan aikainen kemikalointi

 

Julkaistu 19.12.2011 klo 7.54, päivitetty 24.4.2018 klo 8.49