Kristiinankaupungin Tiukan tuulivoimahanke

Hankkeen kuvaus

Nykarleby Vindpark Ab suunnittelee tuulivoimahankkeen rakentamista Kristiinankaupungissa sijaitsevalle Tiukan alueelle. Tavoitteena on toteuttaa alueelle yhdeksän tuulivoimalaa käsittävä tuulivoimapuisto.

Hankkeen vaihtoehdot

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan yhtä vaihtoehtoa sekä ns. 0-vaihtoehtoa, jossa tuulipuistoa ei rakenneta.

  • Vaihtoehto 0: Vaihtoehdossa 0 Tiukan maatuulivoimapuistoa ei toteuteta. Vaihtoehto toimii arvioinnissa vertailuvaihtoehtona, jossa vastaava sähkömäärä tuotetaan jossain muualla joillain muilla sähköntuotantomenetelmillä.
  • Vaihtoehto 1: Kristiinankaupungin pohjoisosassa sijaitsevalle Tiukan alueelle rakennetaan enintään 9 tuulivoimalan laajuinen maatuulivoimapuisto. Kunkin tuulivoimalan nimellisteho on enintään 5 MW. Arvioitavien tuulivoimaloiden napakorkeus on enintään 140 metriä ja roottorin läpimitta 130 metriä.

Sähkönsiirto

Sähkönsiirron osalta tarkastellaan Tiukan tuulivoimahankkeen kytkemistä Fingrid Oyj:n kantaverkkoon. Tuulivoimalat kytketään toisiinsa 20 kV maakaapelilla, jotka sijoitetaan ensisijaisesti huoltoteiden yhteyteen. Kaapelit johdetaan ja kytketään noin 2,5 kilometrin pituisella maakaapelilla tuulivoimapuistoalueen ulkopuolelle Fingrid Oyj:n voimajohtolinjojen yhteyteen rakennettavaan muuntoasemaan (sähköasemaan), jossa tuulivoimaloiden tuottama teho muunnetaan 110 kV siirtojännitteeseen. Muuntoasema kytketään Fingrid Oyj:n kantaverkkoon.

Arviointiohjelma

Nähtävillä:

Kuulutus ja arviointiohjelma ovat virka-aikana nähtävillä 15.6.–12.8.2015 seuraavien kuntien virallisilla ilmoitustauluilla

  • Kristiinankaupunki, Raatihuone, Aitakatu 1, 64100 Kristiinankaupunki ja
  • Närpiön kaupungin, Kyrkvägen 2, 64200 Närpiö

Kuulutus ja arviointiohjelma toimitetaan yleisön nähtäville myös

  • Kristiinankaupungin kaupunginkirjastoon, Kauppatori 1, 64100 Kristiinankaupunki ja
  • Närpiön pääkirjastoon, Kyrkvägen 2, 64200 Närpiö.

Mielipiteen esittäminen:

Arviointiohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja viimeistään 12.8.2015 mennessä osoitteeseen: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 77, 67101 KOKKOLA tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan myös Word-tiedostona ja viittaamaan niissä diaarinumeroon EPOELY/64/07.04/2012.

Yleisötilaisuus:

Arviointiohjelmaa koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään torstaina 25.6.2015 klo 17.30 Tiukan koululla (Lindbergintie 5). Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Karttapalautepalvelu

Hankkeesta vastaavan ja konsultin ylläpitämä karttapalautepalvelu on YVA-ohjelmavaiheessa aikana kaikille asukkaille ja maanomistajille avoin internetissä toimiva palvelu. Palvelun tavoitteena on kerätä nykytilatietoa suunnittelualueesta ja sen lähiympäristöstä arvioinnin tueksi.

Karttapalautepalveluun pääset tästä linkistä: http://maps.ramboll.fi/tiukantuulivoimapuisto/

Karttapalautepalvelussa annettu palaute ei vastaa yhteysviranomaiselle toimitettavaa kannanottoa!

 

Arviointiselostus

  • Arviointiselostus
  • Kuulutus arviointiselostuksesta
  • Lausuntopyyntö arviointiselostuksesta
  • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta

Nähtävillä:

Mielipiteen esittäminen:

Yleisötilaisuus:

 

Julkaistu 29.5.2015 klo 14.04, päivitetty 27.8.2019 klo 12.19