Laaksosen tila, broilerikasvattamon laajennushanke, Marttila

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Laaksosen tila on käynnistänyt suunnitteluhankkeen, jossa laajennetaan olemassa olevaa broilerikasvattamoa. Hanke sijoittuu Marttilan kunnassa Ollilan kylätaajamassa sijaitsevalle kiinteistölle Kraappala 480-409-5-17. Hanke sijoittuu maa- ja metsätalouskäytössä olevalle alueelle nykyisten kahden broilerikasvattamon läheisyyteen. Kulku tilalle tapahtuu valtatietä 10 joko itään tai länteen. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin pohjaksi on kartoitettu ympäristön herkkiä ja häiriintyviä luontokohteita noin 5 km:n säteellä hankkeen sijoituspaikasta. Hankkeen lähiympäristöön kohdistuvat vaikutukset, kuten haju-, liikenne- ja meluvaikutukset, ehdotetaan arvioitavan noin 1-1,5 km:n säteellä hankkeen sijoituspaikasta. Hankevastaavalla on samanaikaisesti käynnissä Marttilassa toinen broilerikasvattamon laajentamishanke ja ympäristövaikutusten arviointimenettely Korimäen tilalla. Tilat sijaitsevat noin 7 km:n päässä toisistaan.


ARVIOINTIOHJELMA

Nähtävillä: 19.11.–18.12.2019 Marttilan kunnanvirastossa (Härkätie 773, 21490 Marttila)
Marttilan kirjastossa (Härkätie 723, 21490 Marttila)

Yleisötilaisuus: Hanketta ja arviointiohjelmaa esitellään yleisölle torstaina 28.11.2019 klo 17:30 alkaen osoitteessa Härkätie 1358, 21560 Ollila.

Lausuntojen antaminen ja mielipiteiden esittäminen: YVA-ohjelmasta voi antaa lausuntoja ja esittää mielipiteitä kirjallisesti. Ne on toimitettava viimeistään 18.12.2019 osoitteeseen kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku.

 

ARVIOINTISELOSTUS

  • YVA-selostus
  • Kuulutus
  • Lausuntopyyntö
  • Kuulutus- ja lausuntopyyntö
  • Mielipidelomake
  • Yhteysviranomaisen päätelmä YVA-selostuksesta

Tämän sivun lyhytosoite on: www.ymparisto.fi/laaksosentilanYVA

Julkaistu 15.11.2019 klo 15.59, päivitetty 18.11.2019 klo 15.13

Aihealue: