Hyppää sisältöön

Laaksosen tila, broilerikasvattamon laajennushanke, Marttila

Laaksosen tila on käynnistänyt suunnitteluhankkeen, jossa laajennetaan olemassa olevaa broilerikasvattamoa. Hanke sijoittuu Marttilan kunnassa Ollilan kylätaajamassa sijaitsevalle kiinteistölle Kraappala 480-409-5-17. Hanke sijoittuu maa- ja metsätalouskäytössä olevalle alueelle nykyisten kahden broilerikasvattamon läheisyyteen. Kulku tilalle tapahtuu valtatietä 10 joko itään tai länteen. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin pohjaksi on kartoitettu ympäristön herkkiä ja häiriintyviä luontokohteita noin 5 km:n säteellä hankkeen sijoituspaikasta. Hankkeen lähiympäristöön kohdistuvat vaikutukset, kuten haju-, liikenne- ja meluvaikutukset, ehdotetaan arvioitavan noin 1-1,5 km:n säteellä hankkeen sijoituspaikasta. Hankevastaavalla on samanaikaisesti käynnissä Marttilassa toinen broilerikasvattamon laajentamishanke ja ympäristövaikutusten arviointimenettely Korimäen tilalla. Tilat sijaitsevat noin 7 km:n päässä toisistaan.


ARVIOINTIOHJELMA

 

ARVIOINTISELOSTUS

Nähtävillä: YVA-selostus on nähtävillä tällä sivulla 18.3.2020 alkaen. Kuulutus on yleisesti nähtävillä 18.3. – 16.5.2020 välisenä aikana myös ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi > Ajankohtaista > Kuulutukset ja ilmoitukset

Lausuntojen antaminen ja mielipiteiden esittäminen: YVA-selostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti. Ne on toimitettava viimeistään 16.5.2020 osoitteeseen kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku

Tämän sivun lyhytosoite on: www.ymparisto.fi/laaksosentilanYVA

Julkaistu 15.11.2019 klo 15.59, päivitetty 17.3.2020 klo 16.16

Aihealue: