Hyppää sisältöön

Leväsuon turvetuotantohanke, Pyhäjärvi

  • Arviointiohjelma on saapunut ELY-keskukseen 28.5.2010
  • Leväsuon ympäristövaikutusten arviointiohjelma (2 Mt)
  • Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 2.8.–10.9.2010 virka- tai aukioloaikoina Pyhäjärven kaupungintalolla (Ollintie 26, Pyhäsalmi), Pyhäjärven kirjastossa (Tunturitie 1, Pyhäsalmi), Kiuruveden kaupungintalolla (Harjukatu 2, Kiuruvesi) ja Kiuruveden kirjastossa (Lähteentie 10 A, Kiuruvesi) sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu) ja ELY-keskuksen Internet-sivulla osoitteessa www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa/yva > Vireillä olevat YVA-hankkeet > Luonnonvarojen otto ja käsittely > Leväsuon turvetuotantohanke, Pyhäjärvi.
  • Hanketta ja arviointiohjelmaa esitellään 12.8.2010 klo 18.00–20.00 Pyhäjärven kaupungintalolla valtuustosalissa, Ollintie 26, Pyhäsalmi.
  • YVA-kuulutus Leväsuon arviointiohjelmasta 2.8.–10.9.2010
  • Lausuntopyyntö Leväsuon arviointiohjelmasta 29.8.2010
  • Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 6.10.2010

Hanke

Leväsuon turvetuotantoon ottamisen tarkoituksena on korvata Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa tuotannosta poistunutta ja poistuvaa tuotantoalaa, ja osaltaan mahdollistaa käytössä olevalta tuotantoalalta tuotettavan polttoraaka-aineen kuljettamisen käyttökohteisiin aiempaa tarkoituksenmukaisemmin. Alueelta tullaan tuottamaan pääasiassa jyrsinpolttoturvetta ja osin ympäristöturvetta.
Leväsuo sijaitsee Pyhäjärven ja Kiuruveden rajalla, Pyhäjärven kaupungin puolella noin 18,5 km kuntakeskuksesta koilliseen. Alueesta osa on vuokrattu ja osa on VApo Oy:n omistuksessa. Tuotantoalueen suunniteltu pinta-ala on 227,6 ha.

Vaihtoehdot

VE1: koko 227,6 hehtaarin alue otetaan turvetuotantoon
VE0: Leväsuon turvetuotantohanketta ei toteuteta
Vaihtoehtoon VE1 sisältyy vesienkäsittelyn osalta kaksi alavaihtoehtoa:
VE1a: ympärivuotinen pintavalutus
VE1b: kemiallinen käsittely sulan maan aikana ja talvella laskeutusaltaat.

Julkaistu 5.3.2013 klo 0.00, päivitetty 18.12.2015 klo 13.17