Maaningan tuulivoimapuisto– Jumisko 110 kV voimajohto, Kemijärvi, Kuusamo, Posio

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

EPV Tuulivoima Oy suunnittelee 110 kilovoltin (kV) voimajohdon rakentamista Kuusamon Maaninkavaaran alueelta Kemijärven Jumiskon voimalaitokselle. Suunnitellulla voimajohdolla mahdollistetaan Maaningan tuulipuiston sähkönsiirtoyhteys. Tarkasteltavana on Maaninkavaaran tuulivoimapuisto–Jumisko -voimajohtoreitti, joka sijoittuu Kuusamon, Posion ja Kemijärven alueille. Voimajohdon pituus on alustavasti 45–46 kilometriä, joka on kokonaan uutta maastokäytävää. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 200 metrin etäisyydellä voimajohdon Jumiskon liityntäpisteestä.

Hankkeen vaihtoehdot

  • Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta.
  • Vaihtoehto 1 (VE1): Kuusamon Maaninkavaaran pohjoisen sähköaseman ja Jumiskon vesivoimalaitoksen välinen voimajohto sijoittuu Posiolla Vääräjärven kylän läheisyyteen.
  • Vaihtoehto 2 (VE2): Kuusamon Maaninkavaaran pohjoisen sähköaseman ja Jumiskon vesivoimalaitoksen välinen voimajohto sijoittuu Posiolla Mourujärven alueelle (etelämmäksi kuin VE1).

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman paperiversio on 3.8.2018 - 3.9.2018 luettavissa:

  • Kemijärven kaupunki, Hallituskatu 4
  • Posion kunta, Kirkkotie 1
  • Kuusamon kaupunki, Keskuskuja 6
  • Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Hallituskatu 3 B, Rovaniemi

Arviointiohjelmaan voi tutustua myös Kemijärven kaupunginkirjastossa Hietaniemenkatu 5, Kuusamon kaupunginkirjastossa Keskuskuja 4, sekä Posion kunnankirjastossa, Suopolku 1.

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 3.9.2018 Lapin ELY-keskukseen sähköpostitse: kiriaamo.lappi(at)ely-keskus.fi tai postitse:
Lapin ELY-keskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi.

 

Julkaistu 2.8.2018 klo 1.00, päivitetty 14.12.2018 klo 15.12

Julkaisija: