Hyppää sisältöön

Maaningan tuulivoimapuisto– Jumisko 110 kV voimajohto, Kemijärvi, Kuusamo, Posio

Hankkeen kuvaus

EPV Tuulivoima Oy suunnittelee 110 kilovoltin (kV) voimajohdon rakentamista Kuusamon Maaninkavaaran alueelta Kemijärven Jumiskon voimalaitokselle. Suunnitellulla voimajohdolla mahdollistetaan Maaningan tuulipuiston sähkönsiirtoyhteys. Tarkasteltavana on Maaninkavaaran tuulivoimapuisto–Jumisko -voimajohtoreitti, joka sijoittuu Kuusamon, Posion ja Kemijärven alueille. Voimajohdon pituus on alustavasti 45–46 kilometriä, joka on kokonaan uutta maastokäytävää. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 200 metrin etäisyydellä voimajohdon Jumiskon liityntäpisteestä.

Hankkeen vaihtoehdot

  • Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta.
  • Vaihtoehto 1 (VE1): Kuusamon Maaninkavaaran pohjoisen sähköaseman ja Jumiskon vesivoimalaitoksen välinen voimajohto sijoittuu Posiolla Vääräjärven kylän läheisyyteen.
  • Vaihtoehto 2 (VE2): Kuusamon Maaninkavaaran pohjoisen sähköaseman ja Jumiskon vesivoimalaitoksen välinen voimajohto sijoittuu Posiolla Mourujärven alueelle (etelämmäksi kuin VE1).

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Arviointiohjelman paperiversio on 27.2.2020 - 30.3.2020 luettavissa:

  • Kemijärven kaupunki, Hallituskatu 4
  • Posion kunta, Kirkkotie 1
  • Kuusamon kaupunki, Keskuskuja 6
  • Rovaniemen kaupunki, Koskikatu 25l 2 krs
  • Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Hallituskatu 3 B, Rovaniemi

Arviointiselostukseen voi tutustua myös Kemijärven kaupunginkirjastossa Hietaniemenkatu 5, Kuusamon kaupunginkirjastossa Keskuskuja 4, Rovaniemen kaupunginkirjastossa Jorma Eton tie, 6 sekä Posion kunnankirjastossa, Suopolku 1.

Mielipiteen esittäminen

Arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 30.3.2020 Lapin ELY-keskukseen sähköpostitse: kiriaamo.lappi(at)ely-keskus.fi tai postitse:
Lapin ELY-keskus,  Hallituskatu 3 B tai PL 8060, 96101 Rovaniemi.

 

Julkaistu 26.2.2020 klo 8.38, päivitetty 24.2.2020 klo 10.02

Julkaisija: