Mankisennevan turvetuotantohanke, Rantsila, Pulkkila

Mankisennevan turvetuotantohanke, Rantsila, Pulkkila

Hankkeen kuvaus

Vapo Oy suunnittelee turvetuotantoa Mankisennevalle, joka sijaitsee pääosin Rantsilan kunnassa. Tuotantokelpoinen pinta-ala on 355 ha, josta noin 70 % on sarkaojitettu vuonna 1981. Tarkoitus on tuottaa kuivike-, kasvu- ja energiaturvetta noin 25-35 vuoden ajan. Vedet johdetaan pintavalutuksen jälkeen reittiä Mankisenoja – Kurranjärvi – Kurranoja - Siikajoki. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan eri vaihtoehtojen ympäristövaikutuksia.

Arvioitavat vaihtoehdot

  • 0-vaihtoehto: hanke jätetään toteuttamatta
  • 1- vaihtoehto: turvetuotanto koko tuotantokelpoisella 347 ha alueella
  • 2-vaihtoehto: turvetuotanto jo sarkaojitetulla 272 ha alueella, jolloin 75 ha jäisi tuotannon ulkopuolelle
 

 

Julkaistu 4.11.2013 klo 14.46, päivitetty 18.12.2015 klo 12.44