Hyppää sisältöön

Merenkulkulaitos, Raahe-Oulu-Kemi -laivaväylä

 • Arviointiohjelma saapunut: 12.4.2001
 • Arviointiohjelma nähtävillä: 18.4. - 18.5.2001
 • Kuulutus arviointiohjelmasta: 17.4.2001
 • Kuulemistilaisuus: 25.4.2001
 • Lausuntopyyntö 12.4.2001, lausuntojen määräaika 18.5.2001
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta: 15.6.2001
 • Arviointiselostus saapunut: 24.10.2001
 • Arviointiselostus nähtävillä: 1.11.2001 - 28.12.2001
 • Kuulutus arviointiselostuksesta: 1.11.2001
 • Kuulemistilaisuus 15.11.2001
 • Lausuntopyyntö 29.10.2001, lausuntojen määräaika 28.12.2001
 • Yhteysviranomaisen lausunto Raahe - Oulu - Kemi -laivaväylän ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta28.2.2002

Hankkeen kuvaus

Merenkulkulaitos suunnitteli uuden laivaväylän perustamista välille Raahe - Oulu - Kemi. Suunniteltu laivaväylä ulottui Raahen tuloväylältä Hailuodon länsipuolitse Kemin tuloväylälle. Väylä voitiin toteuttaa joko täysin ilman ruoppauksia tai poistamalla yksi matalikko Hailuodon luoteispuolella. 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltiin sekä väylän rakentamisen että käytön aikaisia vaikutuksia. Tarkasteltavia vaihtoehtoja oli kaksi: väylän rakentaminen ja väylän rakentamatta jättäminen eli niin sanottu 0-vaihtoehto.

 

Julkaistu 28.2.2002 klo 8.36, päivitetty 18.12.2015 klo 14.07