Hyppää sisältöön

Mikkelin seudun jätteiden loppusijoittaminen, Mikkeli

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tarkoituksena on toteuttaa Mikkelin seudun jätehuoltostrategiaa sekä selvittää koko aluetta palvelevan jätteiden loppusijoitusalueen ja Mikkelin jäteaseman sijoitusvaihtoehdot. Rakennettavan jätteiden loppusijoituspaikan tai nykyisen jäteaseman laajennuksen suunnitellaan palvelevan Mikkelin seutua vuoteen 2025 asti.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

Hankkeen toteuttamatta jättäminen

Mikkelin seudulle ei rakenneta uutta jätteiden loppusijoituspaikkaa. Metsä-Sairilan jäteasemaa käytetään jätteen loppusijoittamiseen vuoteen 2007 asti voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti. Sen jälkeen Mikkelin seudulle ei loppusijoiteta jätettä. Tunnelikompostointilaitos jälkikypsytysalueineen ja pilaantuneiden maiden vastaanotto- ja käsittelyalue säilyvät Metsä-Sairilassa.

Metsä-Sairilan vaihtoehto

Metsä-Sairilan jäteaseman jätteiden loppusijoitusaluetta laajennetaan ensivaiheessa v. 2004 noin 3 ha. Vaiheittain loppusijoitusaluetta laajennetaan tämän jälkeen kokonaispinta-alan muodostuessa noin 7 ha:ksi.

Vaihtoehdossa tarkastellaan nykyiset toiminnot – jätteen loppusijoitus, tunnelikompostointilaitos ja jälkikypsytyskenttä, pilaantuneiden maiden vastaanotto- ja käsittelyalue, öljyisten jätteiden vastaanotto ja varastointi, ongelmajätteiden vastaanotto – sekä uusina käynnistyvinä toimintoina kierrätyspolttoaineen valmistuslaitos ja hyötyjätejakeiden varastointialue.

Laajentaminen Tikkalaan

Mikkelin kaupungin Tikkalan vanhan kaatopaikan (ent. Mikkelin maalaiskunnan kaatopaikka) toimintaa jatketaan rakentamalla kaatopaikka-alueelle EU-normit täyttävä jätteiden loppusijoitusalue.

Vaihtoehdossa tarkastellaan vastaanottorakennuksen ja vaakatoimintojen rakentamista, jätteen loppusijoitusta, öljyisten jätteiden vastaanottoa ja varastointia, ongelmajätteiden vastaanottoa ja varastointia sekä uusina käynnistyvinä toimintoina kierrätyspolttoaineen valmistuslaitos ja hyötyjätejakeiden varastointialue. Lisäksi selvitetään suotoveden johtamismahdollisuus Rantakylän ja Otavan taajamien väliseen jätevesiviemäriin.

Tunnelikompostointilaitos jälkikypsytysalueineen ja pilaantuneiden maiden vastaanotto- ja käsittelyalue säilyvät Metsä-Sairilassa.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Julkaistu 14.6.2002 klo 14.25, päivitetty 7.9.2020 klo 12.15