Mustasaaren kunnan maailmanperintötiehanke, Mustasaari

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

YVA-menettely koskee Mustasaaren kunnan maailmanperintötiehanketta.

Hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaisessa menettelyssä. Mustasaaren kunta on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiohjelman eli suunnitelman tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. Mustasaaren kunta on selvittämässä edellytyksiä tien rakentamiselle Mustasaaren kunnan alueella sijaitsevan Björkön saaren ja Raippaluodon Vistanin kylän välillä. Suunnittelualue sijaitsee noin kymmenen kilometrin etäisyydellä Raippaluodon kirkonkylältä luoteeseen ja noin 28 kilometrin etäisyydellä Vaasan keskustasta luoteeseen. Mustasaaren kunnan keskustaajamasta on matkaa suunnittelualueelle noin 30 km.

Hankkeen tarkoituksena on parantaa Björkön ja Söderuddenin kylän/Paniken saaren välisiä tieyhteyksiä. Tieyhteyden avulla saataisiin yhdistettyä Björkö ja Vistan siten, että maailmanperintöalueen eri osissa käyminen helpottuisi.

Hankkeen vaihtoehdot

Tarkasteltavana on niin kutsutun nollavaihtoehdon lisäksi kaksi varsinaista toteutusvaihtoehtoa, joista toinen on jaettu kolmeen alavaihtoehtoon.

 • Vaihtoehto 0: Hanketta ei toteuteta Tieyhteyttä ei rakenneta. Kulku Raippaluodosta Björkön saarelle tapahtuu jatkossakin Skalörfjärdin vieritse kulkevan pengertien kautta.
 • Vaihtoehto 1: Tie rakennetaan reittiä: Grundskat - Hannos Valsörarna – Uddströmmen – Udden  a) Tie kulkee Grundskatin halki keskijännitevoimajohdon vieressä, kääntyen luoteeseen Hannos Valsöarnille ennen Uddströmmenin ylitystä.
 • b) Tie alkaa Vistantien päästä ja kulkee Grundskatin halki kohti Hannos Valsöarnia yhtyen reittiin 1a. Uddströmmenin ylitys tapahtuu hieman idempänä kuin vaihtoehdossa 1A.
 • c) Tie alkaa Vistantien päästä ja kulkee Grundskatin läpi etelämpää kuin kaksi muuta 1-vaihtoehtoa, kiertäen luonnontilaisen metsän. Grundskatin pohjoisosassa reitti yhtyy reittien a ja b kanssa, mutta erkanee niistä jälleen Hannos Valsöarnilla.
 • Vaihtoehto 2: Tie rakennetaan reittiä Grundskat - Uddströmmen - Udden

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

 • Arviointiselostus (pdf)
 • Arviointiselostuksen liite (pdf)
 • Kuulutus (pdf)
 • Tiedoksi (pdf)
 • Lausuntopyyntö (pdf)
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta (pdf)

 

Julkaistu 5.6.2017 klo 13.50, päivitetty 18.9.2017 klo 13.39