Hyppää sisältöön

Mustilankankaan tuulivoimapuisto, Kalajoki

Hankkeen kuvaus

Tuuliwatti Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Kalajoen taajaman koillispuolelle Mustilankankaalle. Tuulipuisto koostuisi 33 tuulivoimalaitoksesta perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista, tuulipuiston sähköasemasta, sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavasta ilmajohdosta sekä tuulivoimaloita yhdistävistä teistä.

Vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetään kaksi toteutusvaihtoehtoa sekä ns. nollavaihtoehto:
Nollavaihtoehto: Hanketta ei toteuteta.
Vaihtoehto TP 1: 33 tuulivoimalaitosta teräslieriötornilla, jonka napakorkeus on enintään 125 metriä. Tuulivoimalaitoksen maksimikorkeus on 185 m roottorin lavan ollessa 60 metriä.
Vaihtoehto TP 2: 33 tuulivoimalaitosta teräsristikkorakenteella tai teräslieriötornilla, jonka napakorkeus on 140 metriä. Tuulivoimalaitoksen roottorin halkaisija on 120 metriä. Näin ollen voimalaitoksen maksimikorkeus tulee olemaan enimmillään 200 metriä.

Vaihtoehtoisia sähkönsiirtoreittejä (voimajohdot) on kolme. Lisäksi on tarkasteltu Jokelan, Mäkikankaan, Tohkojan ja Mustilankankaan tuulivoimapuistojen yhteistä sähkönsiirtoreittiä, jossa on eri vaihtoehtoja. Kaikissa vaihtoehdoissa tuulipuisto liitetään valtakunnan verkkoon Fingrid Oyj:n Kalajoen Jylkän sähköasemalla.

Julkaistu 31.10.2012 klo 12.25, päivitetty 18.12.2015 klo 13.19