Hyppää sisältöön

Mutkalammin tuulivoimapuisto, Kannus, Kalajoki, Kokkola

Hankeen kuvaus

Hankealue sijoittuu Kannuksen kaupungin pohjoisosaan Mutkalammille, Kokkolan kaupungin koillisosaan Uusi Someron alueelle ja Kalajoen kaupungin eteläosaan Mökkiperälle kunnanrajojen kummallekin puolen. Alue on kooltaan noin 100 km2.

Voimaloiden lukumäärä hankealueella on laajimman vaihtoehdon mukaisesti yhteensä noin 100 kpl, jotka jakautuvat Kannuksen ja Kalajoen kesken puoliksi. Kokkolan arvioitu tuulivoimalalukumäärä on 4-5. Tuulivoimayksiköt ovat teholtaan 2-5 MW. Tornien korkeus on 90–165 metriä ja lavan pituus 50–65 metriä.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa käsiteltävät vaihtoehdot:

  • Vaihtoehto 0 (VE 0). Vaihtoehdossa 0 Kannuksen Mutkalammille, Kalajoen Mökkiperälle ja Kokkolan Uusi- Somerollesuunniteltua tuulivoimapuistoa ei toteuteta. Vaihtoehto toimii arvioinnissa vertailuvaihtoehtona, jossa vastaava sähkömäärä tuotetaan jossain muualla joillain muilla sähköntuotantomenetelmillä.
  • Vaihtoehto 1 (VE 1). Kannuksen Mutkalammin, Kalajoen Mökkiperän ja Kokkolan Uusi-Someron alueelle rakennetaannoin 80 voimalan tuulivoimapuisto. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 2-5 MW ja tornien korkeus 90- 165 metriä.
  • Vaihtoehto 1A (VE 1A). Vaihtoehdossa 1A Kannuksen Mutkalammin ja Kokkolan Uusi-Someron alueille rakennetaan noin41–47 tuulivoimalaa. Vaihtoehdossa toteutetaan vain Kannuksen ja Kokkolan osuus tuulivoimapuistosta.
  • Vaihtoehto 1B (VE 1B). Tässä vaihtoehdossa toteutetaan vain Kalajoen osuus koko tuulivoimapuistohankkeesta rakentamalla Kalajoen Mökkiperän alueelle noin 36-39 tuulivoimalaa.
  • Vaihtoehto 2 (VE 2). Kannuksen Mutkalammin, Kalajoen Mökkiperän ja Kokkolan Uusi-Someron alueelle rakennetaannoin 100 voimalaa. Vaihtoehdossa hyödynnetään hankealueen kaikki vuokrasopimusalueet täydellisenä.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Julkaistu 19.2.2013 klo 0.00, päivitetty 28.5.2019 klo 13.30