Ollinkorven tuulivoimahanke, Ii

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Ilmatar Ii Oy suunnittelee Iin Ollinkorven alueelle enimmillään noin 63 voimalan suuruista tuulivoimapuistoa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 5–9 MW. Tuulivoimapuiston kokonaisteho on 250–500 MW. Hankealue sijaitsee Iin keskustataajamasta 4–20 kilometriä koilliseen rajautuen Oulun kaupungin rajaan Yli-Iissä. Hankealueen pinta-ala yhteensä on noin 144 km². Hankkeessa tarkastellaan kahta toteutusvaihtoehtoa (VE 1 ja VE 2) ja ns. nollavaihtoehtoa. Tuulivoimapuiston liittämiseksi kantaverkkoon tutkitaan kahta vaihtoehtoa, joko liittymistä Yli-Olhavan Tuomelan sähköaseman ympäristössä (11 km) tai Simojoen sähköasemalla (n. 40 km). Simojoen sähköasemalle liittyvä sähkönsiirtovaihtoehto sijoittuu osin Simon kunnan alueelle. Uusi 110 kV:n voimajohto sijoittuisi nykyisten voimajohtojen viereen.

Vaihtoehdot

Vaihtoehto 0

Vaihtoehdossa 0 (VE0) Ollinkorven alueelle suunniteltuja tuulivoimaloita ja niiden liityntää kantaverkkoon ei toteuteta. Vaihtoehto toimii arvioinnissa vertailuvaihtoehtona, jossa vastaava sähkömäärä tuotetaan jossain muualla jollain muilla sähköntuotantomenetelmillä.

Vaihtoehto 1 (VE1)

Vaihtoehdossa VE1 Ollinkorven alueelle rakennetaan noin 63 voimalan tuulivoimapuisto. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 5–9 MW, voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.

Vaihtoehto 2 (VE2)

Vaihtoehdossa VE2 Ollinkorven alueelle rakennetaan noin 15 voimalan tuulivoimapuisto. Voimalat sijoittuvat Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa osoitetuille tuulivoimaloiden alueille. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 5–9 MW, voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä YVA-suunnitelma on saapunut ELY-keskukselle 17.6.2019.

Aineisto on nähtävillä 20.6.–20.8.2019 Iin kunnan, Simon kunnan ja Oulun kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla sekä internet-sivuilla osoitteessa www.ii.fi/yleiskaavoitus. Paperinen versio on lisäksi luettavissa Iin kunnanvirastossa (osoitteessa Jokisuuntie 2), Iin pääkirjastossa (osoitteessa Puistotie 1) ja Kuivaniemen kirjastossa (osoitteessa Kuivajoentie 12, 95100 Kuivaniemi) niiden aukiolojen puitteissa.

    Yleisötilaisuus

    Yleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleisötilaisuus järjestetään Pohjois-Iin koululla (Virkkulantie 27, Pohjois-Ii) tiistaina 13.8. klo 18–20. Kahvitarjoilu klo 17:30 lähtien. Tervetuloa!

    Mielipiteen esittäminen

    Asiakirjaan voi esittää mielipiteitä ja lausuntoja nähtävilläolon aikana. Asiakirjaa koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kirjallisesti osoitteeseen Iin kunta, Jokisuuntie 2, 91101 Ii tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ii.fi.

    Julkaistu 13.5.2019 klo 12.40, päivitetty 20.9.2019 klo 10.00