Hyppää sisältöön

Oulun meriväylän syventäminen, Oulu

Hankkeen kuvaus

Liikennevirasto suunnittelee Oulun 10 metrin meriväylän syventämistä 12-12,5 metrin kulkusyvyyteen. Yhtenä vaihtoehtona tarkastellaan osittain uutta linjausta nykyisen väylän pohjoispuolella. Hankkeeseen liittyy Oulun sataman sisääntuloväylän ja satama-altaan syventäminen kulkusyvyyteen 12,5 m. Satamassa olevia läjitys- ja selkeytysaltaita laajennetaan ruoppausmassoja varten ja uudet altaat rakennetaan nykyisten altaiden viereen.

Vaihtoehdot
VE0: Satamaa ei syvennetä ja nykyisellä väylällä tehdään tarpeen mukaan kunnossapitoruoppauksia.
VE1: Nykyisen väylän ja sataman syventäminen.
VE2: Uusi väylälinjaus ja sataman syventäminen.

Arviointiohjelma

Arviontiselostus

Julkaistu 17.12.2015 klo 15.56, päivitetty 21.2.2017 klo 14.42