Lahden seudun kierrätyspuisto, Hollola, Orimattila

Hankkeen kuvaus

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy kumppaneineen suunnittelee uuden seudullisen jätteenkäsittelyalueen perustamista toiminta-alueelleen. Suunnitellun Lahden seudun kierrätyspuiston toimintaan sisältyy jätemateriaalien vastaanotto ja käsittely, kierrätys sekä uusioraaka-aineiden ja tuotteiden valmistus. Jätemateriaaleja ovat muun muassa maankäytöstä ja rakentamisesta syntyvät ylijäämämaat ja eriasteisesti pilaantuneet maa-ainekset, rakennus- ja purkujätteet sekä tuhkat. Osa kierrätyspuiston alueesta varataan kiinteän polttoaineen välivarastointialueeksi ja hyödyntämiskelvottomien jätejakeiden loppusijoittamiseen.

Hankkeen vaihtoehdot

Kierrätyspuiston sijaintipaikaksi on ehdolla neljä aluetta, joista kolme sijaitsee Orimattilassa ja yksi Hollolassa. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • VE0: Hanketta ei toteuteta.
  • VE1: Hanke toteutetaan Hollolan Kehätien alueella.
  • VE2: Hanke toteutetaan Orimattilan Marjasuon alueella.
  • VE3: Hanke toteutetaan Orimattilan Matomäen alueella.
  • VE4: Hanke toteutetaan Orimattilan Loukkaanmäen alueella.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Perusteltu päätelmä

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä Lahden seudun kierrätyspuistohankkeen YVA-selostuksesta (29.4.2020, pdf, 572 kt)

 

 

 

Julkaistu 16.1.2019 klo 12.15, päivitetty 12.8.2020 klo 9.44

Julkaisija: