Hyppää sisältöön

Patasuon turvetuotantohanke, Pyhäntä, Siikalatva ja Kärsämäki

Hankkeen kuvaus

Patasuo sijaitsee pääosin Pyhännän kunnassa noin 14 km kuntataajamasta lounaaseen. Osia alueesta sijoittuu myös Kärsämäen ja Siikalatvan kuntien alueille. Suo sijoittuu Iso Lamujärven ja Koukkula - Sydänmaankylä -paikallistien väliselle alueelle. Vapolla on Patasuolla hallussaan 337 hehtaaria, josta 266 hehtaaria soveltuu turvetuotantoon ja on sarkaojitettu vuonna 1981. Tuotantoalueen vedet laskevat Viitapuron kautta Luomajokeen, josta edelleen Kärsämäenjokea pitkin Pyhäjokeen.

Arvioidut vaihtoehdot

  • 0) Hanketta ei toteuteta (0-vaihtoehto)
  • 1) Hanke toteutetaan tuotantokelpoisella alueella (266 ha); vesien käsittelymenetelmänä
    • sulan maan aikainen pintavalutus pumppaamalla, talvella laskeutusaltaat ja virtaamansäätö
    • ympärivuotinen pintavalutus pumppaamalla.
  • 2) Hanke toteutetaan tuotantokelpoisella alueella (266 ha), vesien käsittelymenetelmänä sulan maan aikainen kemikalointi, talvella laskeutusaltaat ja virtaamansäätö.

 

Julkaistu 1.11.2013 klo 13.49, päivitetty 18.12.2015 klo 12.45