Pieni-Paljakan tuulivoimahanke, Puolanka ja Ristijärvi

Hankkeen kuvaus

Prokon Wind Energy Finland Oy suunnittelee Puolangan ja Ristijärven kuntien alueelle Pieni-Paljakan tuulivoimapuistoa. Hankkeesta vastaava on osa vuonna 1995 perustettua PROKON Regenerative Energien eG -energiaosuuskuntaa. Suomessa Prokon Wind Energy Finland Oy on toiminut vuodesta 2011 ja sillä on tällä hetkellä kehitteillä parikymmentä tuulivoimahanketta Suomessa.

Pieni-Paljakan hankealueen laajuus on noin 12,7 km2. Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan alueella suunnitellaan enintään 9 yksikköteholtaan 6–10 MW tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. YVA-menettelyn on tarkoitus edetä yhtä aikaa alueen osayleiskaavoituksen kanssa.

Tuulivoimapuisto on alustavasti suunniteltu liitettäväksi Kajaven (alueen länsipuolella) tai Fingridin (alueen eteläpuolella) sähkönsiirtoverkkoon. Jälkimmäinen vaihtoehto merkitsisi uuden, noin 6 kilometrin mittaisen 110 kV johdon tai kaapelin rakentamista. Tarkemmat sähkönsiirron ratkaisut selviävät suunnittelun edetessä.

Hankkeen vaihtoehdot

  • Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.
  • Vaihtoehto VE1: Puolangan ja Ristijärven kuntien alueelle rakennetaan enintään 9 tuulivoimalaa.
  • Vaihtoehto VE2: Ristijärven kunnan alueelle rakennetaan enintään 6 tuulivoimalaa.
  • Vaihtoehto VE3: Puolangan kunnan alueelle rakennetaan enintään 3 tuulivoimalaa.

Arviointiohjelma

Yleisötilaisuus

Hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestettiin yleisötilaisuus etäyhteyksin  8.2.2022. 

Mielipiteen esittäminen

Kuulemisaikaa jatkettiin 17.3.2022 saakka (aiemmin 2.3.2022).

Arviointiohjelmasta on voinut esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Kainuun ELY-keskukseen 17.3.2022 mennessä.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta

Julkaistu 26.1.2022 klo 11.35, päivitetty 28.3.2022 klo 15.34

Julkaisija: