Puhtaiden P2X-kaasupolttoaineiden ja CO2-vapaan kaukolämmön yhteistuotantolaitos, Tampere

 

Hankkeen kuvaus

Nordic Ren-Gas Oy suunnittelee Power-to-Gas -tuotantolaitosta Tampereelle. Hankkeen tavoitteena on rakentaa tuotantolaitos, joka tuottaa uusiutuvaa synteettistä metaania, vetyä ja hukkalämmöstä tuotettua kaukolämpöä. Laitos toimii osana puhtaiden P2X-kaasupolttoaineiden tuotanto- ja jakeluketjua raskaalle liikenteelle.

Laitoksen suunniteltu sijaintipaikka on Tampereen Tarasten kaupunginosa Tammervoima Oy:n Tarastenjärven voimalaitoksen välittömässä läheisyydessä.

Hankkeesta vastaa Nordic Ren-Gas Oy, joka on uusiutuvan energian yhtiö. Nordic Ren-Gas Oy kehittää Power-to-X (P2X) kaasupolttoaineiden tuotantoportfoliota raskaanmaantieliikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi sekä CO2-vapaan kaukolämmön tuottamiseksi.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto 0 (VE0): hanketta ei toteuteta
  • Vaihtoehto 1 (VE 1): puhtaiden P2X kaasupolttoaineiden ja CO2-vapaan kaukolämmön yhteistuotantolaitoksen rakentaminen Tampereelle Tarastenjärven voimalaitoksen välittömään läheisyyteen

Arviointiohjelma

Yleisötilaisuus

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestettiin kaikille avoin yleisötilaisuus etäyhteydellä maanantaina 12.12.2022 klo 17.00 - 19.00. 

 

 

Julkaistu 25.11.2022 klo 8.21, päivitetty 3.2.2023 klo 15.34

Julkaisija: