Puutionsaaren tuulivoimahanke, Haapavesi

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Hankealueelle (Puutionsaari) suunnitellaan yhteensä noin 43 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Puutionsaaren tuulivoimapuisto kattaa noin 4000 hehtaarin laajuisen alan. Tuulivoimapuisto sijoittuu yksityisten maanomistajien, Metsähallituksen ja Vapon maille.

Tuulivoimapuistohanke muodostuu hankealueesta ja tarkasteltavasta sähkönsiirrosta. Voimalasijoittelu ja huoltotielinjaukset tarkentuvat hankesuunnittelun ja ympäristövaikutusten arvioinnin edetessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä YVA-suunnitelma

Yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä YVA-arviointisunnitelma on nähtävillä 19.12.2019 – 31.1.2020 välisenä aikana kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivuilla osoitteessa: https://www.haapavesi.fi/puutionsaaren-tuulivoimapuiston-yleiskaava

Yleisötilaisuus

Yleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään Haapaveden kaupungintalon valtuustosalissa 7.1.2020 klo 17.30 alkaen. Tervetuloa!

Mielipiteen esittäminen

Asiakirjaa koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kuulemisaikana (31.1.2020 mennessä) joko sähköisesti haapaveden.kaupunki@haapavesi.fi tai kirjallisesti osoitteella:
Haapaveden kaupunki
PL 40
86601 Haapavesi.

Julkaistu 6.11.2019 klo 15.46, päivitetty 17.12.2019 klo 15.31