Hyppää sisältöön

Savonlinnan syväväylän siirto, Savonlinna

Hankkeen kuvaus

Merenkulkulaitoksen tavoitteena on siirtää Savonlinnan syväväylä pois ympäristöltään herkästä ja laivaliikenteen kannalta vaikeasti navigoitavasta Kyrönsalmesta. Hanke liittyy Savonlinnan tie-, rata- ja syväväyläjärjestelyjen kokonaishankkeeseen. Arviointiohjelma sisältää ehdotuksen siitä, miten syväväylähankkeen eri toteutusvaihtoehtojen ympäristövaikutukset tullaan arvioimaan.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

Laitaatsalmen syväväylä
Laitaatsalmi on nykyisin käytössä oleva vesiväylä, jota syvennetään ja levennetään syväväylää varten. Vaihtoehdossa on kaksi alavaihtoehtoa, jotka liittyvät syväväylän ylittävään siltaratkaisuun:

Kiinteä silta, jonka alikulkukorkeus on 16 metriä, jolloin korkeammat kiinteämastoiset alukset käyttävät edelleen Kyrönsalmea.
Avattava silta, jonka alikulkukorkeus on 14 - 16 metriä, jolloin kaikki alukset voidaan johtaa Laitaatsalmen kautta.

Aholahden syväväylä ja kanava
Aholahdessa syväväylää varten rakennetaan uusi kanava Haukiveden ja Pihlajaveden välisen kannaksen halki. Vaihtoehtoon sisältyvällä Poukkusalmen katuyhteydellä on kaksi alavaihtoehtoa:

Kiinteä silta, alikulkukorkeus 24,5 metriä
Avattava silta, alikulkukorkeus 6,5 - 10,5 metriä.

Kyrönsalmen syväväylä
Nykyinen väylä Kyrönsalmessa on niin sanottu 0-vaihtoehto, jossa tarkastellaan nykyistä tilannetta ja sen kehittymistä, jos syväväylän siirtohanketta ei toteuteta.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Julkaistu 10.2.2000 klo 13.00, päivitetty 7.9.2020 klo 12.14