Hyppää sisältöön

Sikaco Oy, sikalatoimintojen laajentaminen ja kehittäminen

Hankkeen kuvaus

Tarkoituksena on rakentaa Sikaco Oy:n nykyisen porsastuotantoyksikön viereen lihasikala, joka kasvattaisi osan tai kaikki Sikaco Oy:n tuottamat porsaat. Lihasikalan tarkoituksena on turvata lihasikojen kasvatus ja varautua omistajiensa lihasikaloiden toiminnassa tapahtuviin muutoksiin. Laajennushankkeen ensimmäisessä vaihtoehdossa tarkastellaan tilannetta, jossa rakennettaisiin noin 3 000 lihasikapaikkaa käsittävä uusi lihasikakasvattamo nykyisen porsitussikalan viereen. Porsitus- ja lihasikala tuottaisivat tuolloin yhteensä noin 12 000 kuutiometriä lietelantaa. Toisena vaihtoehtona tarkastellaan tilannetta, jossa kaikki porsitussikalan siat kasvatettaisiin uudessa 6 000:n sikapaikan lihasikalassa. Porsitus- ja lihasikala tuottaisivat tuolloin noin 18 000 kuutiometriä lietelantaa. YVAssa tarkastellaan myös vaihtoehtoa, jossa Sikaco Oy:n toiminta jatkuu nykyisellään.

 • Arviointiohjelma saapunut: 3.7.2007
  arviointiohjelmasikaco.PDF

 • Kuulutus (pdf) arviointiohjelmasta: 16.8. - 28.9.2007

 • Lausuntojen ja mielipiteiden määräaika: 28.9.2007

 • Arviointiohjelma on nähtävillä: Parikkalan teknisessä toimistossa, (Petäjikönkatu 2), Parikkalan pääkirjastossa (Harjukuja 1) sekä Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksessa (Kauppamiehenkatu 4, Kouvola sekä Laserkatu 6, Lappeenranta). Arviointiohjelma on nähtävillä myös sähköisesti inter-netosoitteessa http://www.proagria.fi/ek/

 • Yleisötilaisuus: Parikkalassa Harjulinnan juhlasalissa keskiviikkona 29.8. klo 18.00 - 20.00 (Harjukuja 6).

 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta 1.11.2007
  Lausuntoarviointiohjelmasta.pdf

 • Arviointiselostus saapunut 9.8.2010
  Arviointiselostussikaco.pdf

 • Kuulutus arviointiselostuksesta 13.9.- 8.10.2010
  Kuulutus.pdf

 • Lausuntojen ja mielipiteiden määräaika 22.10.2010

 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta 20.12.2010

 

Julkaistu 28.8.2013 klo 8.43, päivitetty 1.7.2019 klo 8.48